Det här är det: Den totala förstörelsen av Europa har just bestämts

15.09.2017 18:22

Det här är det: Den totala förstörelsen av Europa har just bestämts

https://speisa.com/modules/articles/index.php/item.3927/this-is-it-the-total-destruction-of-europe-has-just-been-decided-upon.html#.WaZjVzkC5Qc.facebook

 

Det blir nu mycket lättare för flyktingar från Afrika att söka asyl i Europa, enligt ett nytt avtal mellan fyra västeuropeiska länder och Tchad och Niger. "Särskilt sårbara flyktingar" kommer nu att kunna ansöka om asyl i Europa direkt på plats i de afrikanska länderna. 

Fyra västeuropeiska länder har kommit överens om en ny asylpolitik som gör det möjligt för afrikanska flyktingar att söka asyl i europeiska länder, direkt på den afrikanska kontinenten, rapporterar AP .

Det är ledarna i Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien, som gemensamt presenterade nyheterna tillsammans med EU: s utrikesminister Federica Mogherini efter representanterna för de länder som samlades i Paris för att diskutera integration, migration och försvar inom EU. Representanter från andra afrikanska länder deltog också. Flera afrikanska ledare har bett om ökat stöd från EU, eftersom deras länder används på många sätt som transiteringsområden för flyktingar och invandrare som går till den europeiska kontinenten. De uppmanar också till hjälp för att få slut på människohandel, främst genom att erbjuda möjligheter för dem som deltar i sådan verksamhet att engagera sig i andra legitima affärsområden, som handel eller jordbruk.
I synnerhet vill de europeiska länderna arbeta med Tchad och Niger, där de vill inleda en process för att klara av vad som beskrivs som "särskilt utsatta invandrare" och hjälpa dem att börja ett nytt liv i Europa. På så sätt kan invandrare nu, om deras asylansökningar godkänns, kunna resa till Europa på ett lagligt och säkert sätt, i stället för att i många fall behandla livshotande resor med osäkra båtar över Medelhavet. Exakt vad menas med "särskilt utsatta" människor är inte helt klarlagt, men asyl kommer att baseras på en lista från FN. Islam är den mest efterföljande religionen i Niger och övas av 80% -94% av befolkningen, medan 1993 års folkräkning fann att 54% av tchadierna var muslimska.Det betyder att en översvämning av asylsökande som världen aldrig sett tidigare, eftersom signaleffekten troligen redan har nått hela afrikanska kontinenten. Det är slutet på Europa som vi vet. Dagordningen och målet för den vansinniga massmigrationen som förräddes av förrädare: Kulturkrockar -> krig -> avfolkning -> slutar krigarna -> inför FN: s nya världsordning (NWO). Du börjar börja tro på det, för det kommer tydligt fram.

 

 

Ämne: Det här är det: Den totala förstörelsen av Europa har just bestämts

NWO

Max Grande | 15.09.2017

Sista chancen för den globala eliten occh USA att uppehalla sin dominans och införa total diktatur.

Sv:NWO

Conny Lundberg | 16.09.2017

Du har så rätt, Max. De börjar bli oroliga nu.

Ny kommentar