Det finns inga växthusgaser

13.01.2016 00:05

Mike van Biezen

 

Jag vill tipsa om en ovanligt klar redovisning av fakta från Mike van Biezen, en mycket kunnig och allmänbildad forskare, som lagt ner mycket arbete på klimatet. Han är assis-terande professor i fysik, matematik, astronomi och geovetenskap vid Compton College, Santa Monica College, El Camino College, och Loyola Marymount University i Kalifornien.

 

Det är fysiskt omöjligt för koldioxid att göra något märkbart åt atmosfärens värme. Vattenångan förekommer i mångdubbelt högre koncentration och har mångdubbelt högre förmåga att absorbera strålning. Inom koldioxidens smala spektralband “stjäl” vattenångan den energi, som koldioxiden skulle kunna absorbera.

Detta kan gälla endast nära marken, eftersom den uppgående strålningen sedan är helt absorberad. IPCC har inte refererat till forskning om detta, vilket varit enkelt att kolla. Uppskattningar av fysiker ligger i spannet 20 meter till 200 meter.

+ – + – +

Detta gäller om man vill tro att absorption av strålning i luften är en viktig faktor för “växthuseffekten”.

Emellertid visar studier av planeternas atmosfärer att den effekten bestäms av atmosfärens massa, vilken visas av trycket vid marken:

Energibalans med rymden uppstår på den höjd, där trycket är c:a 0,1 bar, 11.000 meter på Jorden. Det gäller oberoende av gasblandningen. Det spelar ingen roll om där finns koldioxid eller inte.

Molekylernas temperatur är ett mått på den hastighet de susar omkring med i ständiga krockar med andra. De som då boxas neråt får ett energitillskott av gravitationen, vilket ökar hastigheten och därmed temperaturen.

Detta stämmer helt med gaslagarna: En gasvolym som komprimeras blir varmare.

Konklusionen är bedövande klar:

Tror man på en “växthuseffekt”, kan koldioxid inte göra så mycket att det märks. Vattenångan är så mycket mäktigare.

Tror man på fysiken, finns inget som rätteligen kan kallas “växthuseffekt” och följaktligen finns inga “växthusgaser”.

+ – + – +

Skolornas nedvärdering av kunskap har nu nått nivåerna för forskare, journalister och ministrar. Man kan bli miljöminister utan att förstå betydelsen av koldioxid för livets existens. Åsa Romson vill dammsuga bort koldioxiden från atmosfären. Då skulle livet på Jorden dö ut.

De flesta journalister tycks ha valt jobbet för att åstadkomma stordåd med att “rädda världen” genom att frälsa publiken i någon idealistisk tro, ex.vis att koldioxid är farlig eller att kapitalismen måste krossas.

Samma motiv tycks även ha gällt många forskare. De har haft en övertygelse och har sedan valt att forska i avsikt att finna argument för dess genomförande. Sedan har många insett att politikerna fördelar anslagen, lönerna, till projekt som söker bevisa vad politikerna önskar: Att utsläppen måste bekämpas. Detta har gått så långt, att det förekommer att de som arbetar med andra, riktiga och kritiska fakta, mobbas ut från institutionerna. Detta har hänt även i Sverige.

Övertygelsen om det ädla målet och ivern att nå det har motiverat fusk och bedrägeri, som numera nått de högsta nivåerna inom ledande institutioner som NASA, GISS, NCDC, m.fl. I stor skala ”justerar” de råa mätresultat, så att de som är 50 och 100 år gamla blir lägre, medan de därefter blir högre. Så kan man hävda att den globala uppvärmningen är större än den faktiskt är. van Biezen visar några exempel. Flera redovisas av professorerna Wibjörn Karlén och Ole Humlum.

Detta är grunden för de sentida rubrikerna om rekordvärme för året 2014, flera månader av 2015 och förväntningarna om att 2015 slår historiskt rekord: Förfalskade data.

Riktiga forskare drivs av nyfikenhet och önskan att förstå naturen. De välkomnar kritik, eftersom sådan är en viktig faktor för vetenskapens framsteg.

Den gammaldags moralen att främst “göra ett bra jobb” har blivit omodern. Normal anständighet har fått stryka på foten för Politisk Korrekthet.

Sture Åström

https://klimatsans.com/2015/12/25/det-finns-inga-vaxthusgaser/

Ämne: Det finns inga växthusgaser

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar