DET FANNS MÅNGA JUDAR BLAND DE HÖGA NAZISTERNA

27.07.2014 14:40
Av Thorbjörn Johansen den 27 juni 2014
 
 
Vi behöver tyvärr det onda för att se det goda som finns runt omkring oss. Utan ondskan 
skulle vi sakna förmåga att att känna igen det goda
NSDAP eller nazistpartiet bildades den 24 februari 1920.
 
Tillsammans utgjorde Tysklands nazister en mördarmaskin, men träffade man dem en och en 
 
så sade alla: "Jag lydde bara order." 
 
Hitler kunde aldrig bevisa att han inte hade judiskt blod i ådrorna, som andra arier, för han 
 
visste inte vem hans farfar var. Många anser att detta är är höljt i dunkel då fadern Alois var 
 
utomäktenskaplig son till den ogifta pigan Maria Anna Schicklgruber. 
 
 
Då hon senare gifte sig med mjölnargesällen Johann Georg Heidler överfördes Alois i dennes 
 
äldre brors, bonden Johann Nepomuk Hüttlers, vård. Först vid nära fyrtio års ålder, efter sin 
 
mors bortgång och på initiativ av fosterfadern, antog Adolfus namnet Hitler. Det står att läsa 
 
i Wikipedia, men det är fegt av dem att hålla frågan öppen om Hitlers farfar var jude. Det är 
 
numera bevisat. Om du är Intresserad sänd ett e-mail till eaec@.org , köp och läs den sanna 
 
Jag stötte på denna bok för ett tag sedan. Den heter alltså "Bevor Hitler kam" och utgavs 
 
först i Geneve, 1975. I boken visar oss en judisk professor i historia, Dietrich Bronder, vilka 
 
judar som finansierade Adolf Hitler och hjälpte honom ta makten i det Tredje Riket. Detta 
 
förklarar också varför ett stort antal judar fick ariska dokument. 
 
 
Han bevisade även att de flesta av de ledande nazisterna var judar, halvjudar eller gifta 
 
Bronders bok är fördömd i Tyskland och förbjuden frukt för vanliga tyskar. Jag har översatt 
 
partier av boken till svenska så att också mina läsare ska ha tillgång till de viktigaste 
 
partierna av denna bok. I boken finns för judarna en del ganska blamerande uppgifter.
 
 
 
JUDISKFÖDDA OCH JUDAR MED JUDISK HÄRSTAMNING 
 
Führern och rikskanslern Adolf Hitler, hans sekreterare riksministern Rudolf Hess* och riks-
marskalken Hermann Göring; riksministrarna i NSDAP Gregor Strasser, Dr. Josef Goebbels, 
 
Alfred Rosenberg, Hans Frank och Heinrich Himmler; riksministrarna under Ribbentrop —
 
(med bl a den berömde sionisten Chaim Weizmann, som år 1952 avled som staten Israels 
 
förste ledare; gauledarna Globicznik (judeutrotaren), Jordan och Wilhelm Kube; som var 
 
höga ledare inom SS, Reinhard Heydrich, Erich Zelewski och Keudell II som var bankirer 
 
som stödde Hitler före år 1933, Stauss (vicepresident i nazistiska regeringen, fältmarskalk 
 
och huvudgeneral samt inrikesminister, vidare undersekreteraren i Gauss; läkare och andra 
 
Philipp av Lenard och Abraham Esau; Hanffstaengel (presschef för partiets utrikespress 
 
och professor Karl Haushofer. Vidare studenten Alfred Rosenberg, som föddes i Ryssland. 
 
Denna bayerska poet skrev en dikt till Hitlers födelsedag 20. 4. 1923 och ville framstå som 
 
profeten Moses själv, prisande Nazi-Tyskland: 
 
 
“Fem års nöd, som inga folk vi lidit . . . Finns det då ingen kraft som kan lova oss segern? 
 
Friskt mod! Den som kan se han månde se! [Adolf Hitler] är kraften för vilken natten flyr.” 
 
*Rudolf Hess föddes i Egypten av en judisk moder. I Münchens homosexuella kretsar var 
 
han känd som ”Fraulein Anna” (Dietrich Bronder: Bevor Hitler Kam).
 
Baruch Spinoza som var en viktig judisk filosof och advokat, förkastade Talmud och Moses 
 
av Cordoveras kabbalistiska lära och började på allvar studera kristendomen. Företrädarna 
 
för synagogan försökte muta honom med en större pension, om han åtminstone 
 
upprätthöll en yttre lojalitet till judendomen. Han vägrade. År 1656 när Baruch var 24 år 
 
gammal, uttalades en förbannelse över honom av Synagogan. 
 
 
 
”Vi går emot hädaren, förbannar honom och kastar ut Spinoza, hela den heliga 
 
församlingen ger sitt samtycke, i närvaro av de 613 buden vare han förbannad på dagen 
 
och förbannad på natten; han vare förbannad när han ligger ner och när han reser sig upp.”
 
”Spinoza var som en dåtida Anne Frank tvungen att gömma sig för rabbinerna på vinden 
 
hos de holländska mennoniterna på Outerdek-vägen utanför Amsterdam.
 
Hotet om ett lönnmord låg också förborgat i judarnas förbannelse, och snart därefter höggs 
 
Spinoza i halsen av en jude med en dolk.” (Michael A. Hoffman II)
 
 
 
”I Österrike kallades Adolf Hitlers anhängare för Hak-Korsare. I den assyriska-babyloniska 
 
kulturens områden och bland folk i Västasien trodde man att allt hade en kosmisk mening. 
 
Svastikans ursprung betyder även Alef, som den första bokstaven i det hebreiska alfabetet. 
 
Därför fanns det svastikor på mynt även bland hebreerna i Judéen. På kung Hiskias schekel 
 
fanns symbolen redan år 700 f.Kr.” (Dietrich Bronder)
 
 
 
MÖRDADE DE HAN HAN KOM ÅT
 
Versaillesfreden var långtifrån rättvis mot tyskarna. Därför gav många tyskar Hitler sitt 
 
stöd och blev SA-män. Judar i Frankrike drog stor olycka över sina tyska bröder genom att 
 
stödja Versaillesfördraget som ledde till en svår ekonomisk depression i Tyskland, milt sagt.
 
Hitler var en rasist av stora mått. Han mördade handikappade, kristna, socialdemokrater, 
 
kommunister, zigenare och judar. De sistnämnda var utsatta för hans hat och mordlust i 
 
hög grad, och Hitler angrep vanliga judar istället, när han inte kom åt sina främsta judiska 
 
fiender, de amerikanska Hof-juden: Rotschilds, Rockefellers, Sachs, Warburg, Schiff, etc.
 
Världen kom att inse sanningen om nazisternas brott, och den efterföljande kampen blev 
 
att ”avnazifiera” Tyskland. Lärare, poliser och tjänstemän hörde till de som skulle synas 
 
extra noga vid avnazifieringen. Det tyska folket skulle aldrig tillåtas att glömma sina brott, 
 
trots det brinnande infernot i bombningarna över Dresden, Berlin, München, Hamburg etc, 
 
där folket dog av själva hettan och kremerades av lågorna. Det var de allierades holocaust. 
 
Avnazifieringen innebar att:
 
 
 
1. Det nationalsocialistiska partiet avskaffades
 
2. Man ville ställa tusentals tyskar inför rätta i Nürnberg
 
3. Man skulle ställa upp ett flertal åtalspunkter: 
 
• Brott mot mänskligheten 
 
 
 
De höga nazisterna kunde inte åtalas, eftersom de flesta hade begått självmord. Endast 
 
den höge nazisten Hermann Göring fanns kvar när rättegångarna i Nürnberg inleddes. I 
 
rättssalen försvarade sig Göring med att säga:
 
 
Av de nazister som skulle åtalas hade många begått självmord. Men riksmarskalk Hermann 
 
Göring fanns dock kvar när rättegångarna i Nürnberg inleddes. I rättssalen försvarade sig 
 
”Jag förklarar mig icke skyldig till anklagelserna!”
 
 
Hermann Göring dömdes till döden genom hängning, men lyckades ta livet av sig i förväg 
 
med cyankalium som han gömt i en burk med hårpomada.
 
 
 
Det mest avskyvärda monstret näst Hitler i tredje riket var det krypet Heinrich Himmler, 
 
från början hönsfarmare och senare chef för mördarna i SS-Schützstaffel Standarte Adolf 
 
Hitler, som bar en dödskalle och blixtar i mössan men knappt något innanför den. Himmler 
 
hade en konstig huvudform och fick beordra fram en specialmössa av vegatyp för att kunna 
 
passa på hans klotrunda huvud. Den prillige Heinrich Himmler var naturligtvis också jude, 
 
det kräket. (När Himmler var på besök i ett koncentrationsläger kräktes han rejält när han 
 
bevittnade en massavrättning.) 
 
 
Himmler skaffade sig sin position genom att fjäska för Hitler. Det är synd på grisen att kalla 
 
Himmler för svin. Himmler vågade inte leva längre när han åkte fast under sin flykt ifrån de 
 
amerikanerna. Han bet sönder en cyankaliumampull. Guds domstol och den brinnande sjö, 
 
som är ett inferno av eld och svavel, kommer han dock inte undan.
 
 
 
Han blev senare chefen för Lebensborn, ett ”avelsprogram” för framställandet av en arisk 
 
övermänniska på konstgjord väg. De flesta av oss har nog sett filmen från denna morbida 
 
hantering, där nazister står och letar efter ariska barn i en jättestor hög med spädbarn som 
 
ligger huller om buller och på varandra. De barn som inte fick nåd i detta helvete, som inte 
 
passade in på dessa djävulska rasbiologers bild av supermänniskan, blev ”specialfall” och 
 
togs hemligen av daga i Hitlers s. k. eutanasiprogram T4, som pågick för fullt. 
 
Dess läkare och tjänstemän, som i själva verket var avgrundsandar, var kraftigt påverkade 
 
av belätet Karl Haushofer och framför allt människoapan Charles Darwin. De styrde över liv 
 
och död, trodde de, från Tiergarten 4 i Berlin, därav namnet T4.
 
 Heinrich Himmler Karl Haushofer Lebensbornbarn nr 6210
 
 
 
HITLER SOM RASHYGIENIST 
 
Över 20 000 barn föddes i Hitlers hemliga avelsprogram Lebenborn, med syftet 
 
att ”förädla den ariska rasen.” Allt inleddes i Tyskland år 1936 och spreds ut över Europa. 
 
Nazistregimens ’ättlingar’ är levande bevis på den omåttliga ondskan i Tredje Riket. Hitler 
 
uttryckte sina krav på de framtida medborgarna så här:
 
 
 
”Den framtida ungdomen måste vara sega som läder, snabba som vinthundar och hårda 
 
Så uppstod den hemliga (ockulta) organisationen Lebensborn på ett antal platser i 
 
Tyskland, sedan i andra ockuperade länder i Europa från Frankrike till Norge. Över det 
 
första utländska centret i Frankrike hissade man SS svarta fana.
 
 
 
De blivande mödrarna fick generösa erbjudanden från staten att föda sitt barn på en sådan 
 
lebensbornklinik, där det inte skulle fattas dem något. Fadern till barnet var ofta SS-man, 
 
och man samlade även ihop ogifta tyskor och parade ihop dem med SS-soldater som fick 
 
särskild permission för att avla ett eller flera barn på Lebensborn. Max Sollman och flera av 
 
hans kumpaner i geschäftet stod till svars i Nürnberg, men friades ty amerikanerna tyckte 
 
att de hade skött ”en föredömlig social institution.” Men en anklagad kvinna fick 11 års 
 
En pojke född i Lebensbornprogrammet hade träffat sin mor men hade gärna velat träffa 
 
sin far också, innan denne dog. Han sände brev på brev till myndigheterna om saken, som 
 
gott visste vem fadern var. Om inte myndigheterna hade varit så långsamma, korkade och 
 
elaka hade han kunnat få se sin far i livet, som dog innan sonen gavs möjlighet att träffa 
 
I Norge sågs mammorna som förrädare eftersom de legat med en tysk man. Mödrarna och 
 
barnen fick utstå mycken förföljelse och mobbning efter freden år 1945. Därför placerade 
 
myndigheterna sk ”tyskungar” som fötts i Lebensborns norska avdelning, på mentalsjukhus 
 
bland vuxna patienter. De kallades ”tossingar” av folket i bygden.
 
 
 
 Hitlers Mein Kampf kom till i Landsbergfängelset. Han dikterade den för sekreteraren Rudolf Hess och fick häftiga utbrott. 
 
Efter Hitlers putsch (kupp) på Burgerbräukeller i Munchen år 1923 fick han ett mycket milt 
 
straff för att ha varit landsförrädare och detta s.k. straff avtjänade han i den lilla sömniga 
 
staden Landsberg, där han precis som Anders Breivik hade fina rum, med stora fönster och 
 
när han ville vistas i parken i full frihet. 
 
 
 
Han drack också rätt bra och ur spritångorna uppstod det så småningom en bok i hjärnan 
 
på Hitler där han beskrev det nya nationalsocialistiska Stor-Tyskland. Han dikterade denna 
 
bok, Mein Kampf, för sin sekreterare, Rudolf Hess, som han fått lov av myndigheterna att 
 
bo tillsammans med. Han fick fina middagar och lyssnade på operett. Hitler mådde bättre 
 
där än under hela sin livstid. 
 
 
 
På sina politiska möten skrek han och gormade om sina planer, så man kunde tro att han 
 
var besatt. Han avskydde kristendomen och Bibeln, men borde ha läst dessa ord:
 
”All bitterhet och häftighet och vrede, allt skriande och smädande, ja, allt vad ondska 
 
heter vare fjärran ifrån eder. Varen i stället goda och barmhärtiga mot varandra, och 
 
förlåten varandra, såsom Gud i Kristus har förlåtit eder. (Efesierbrevet 4:31-32)
 
Djävulen är som en galen hund. Han klöser, biter och är mycket farlig, men bara om du vill 
 
ha med honom att göra eller så att säga går innanför räckvidden av hans kedja. Håll dig till 
 
Jesus Kristus. Han har inte kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen: 
 
”Om någon hör mina ord, men icke håller dem, så dömer icke jag honom; ty jag har icke 
 
kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och icke 
 
tager emot mina ord, han har dock en domare över sig; det ord som jag har talat, det skall 
 
döma honom på den yttersta dagen. (Johannes Evangelium 12:47-48)
 
 
 
Det ockulta tyska sällskapet Thule, med Germanen-Orden, samt “SS-Ahnenerbe” hade 
 
nära förbindelser med den likaså ockulta Eanos-rörelsen i Ascona (Schweiz), där de 
 
samarbetade med en välkänd judisk professor som hette Dr. Martin Buber (1878-1965) 
 
och prisades högt från år 1945. Men i vecka 1-7 i januari 1933 talade både Martin Buber 
 
och Gertrud Bäumer samt den den då gamle Ernst Krieck på ett nazistiskt möte. Martin 
 
Buber var i själva verket representant för chassidimen, den då nya mystiska rörelsen 
 
bland judar, och frihet att sträva efter moralisk ledning genom sin Zaddik (den strålande). 
 
Den "upphöjde" Martin Buber skriver i sin bok "Judiska frågor" följande:
 
 
 
”Judarna är en nation av rent blod, av en högt utvecklad känsla för familjens renhet och 
 
av djupt rotade dygder, de finner uttryck i en stor, ojämförligt överlägsen intellektuell 
 
verksamhet. Förbud mot blandäktenskap med mindervärdiga främmande folk skapade 
 
förutsättningarna för dessa moraliska värden och intellektuella prestationer, som inte 
 
får gå förlorade genom beblandning med lågtstående raser. Om en ras som är så högt 
 
begåvad skulle få möjligheter att än en gång utveckla sin ursprungliga kraft, skulle inget 
 
kunna jämföras med vad de skulle åstadkomma.” (Martin Buber, Jewish Questions, 1914)
 
I sällskapet Thule sysslade Hitler med sataniska riter och var sedan sin tid i Wien väl insatt 
 
i astrologi, fjärrskådning, bordsdans och tarotkort. Dietrich Eckhart, som var Thules ledare, 
 
framkallade vad han kallade Leviatan i Hitler, ett vilddjur från Bibelns värld. Men detta var 
 
bara ett uttryck för alla demoner som behärskade hans kropp.
 
 
 
Redan som barn talade en främmande röst genom honom till hans kamrats stora förvåning, 
 
och sade att han engång skulle bli Tysklands Führer. Onda andar har inga tidsbegränsningar 
 
som vi människor, så länge världen står, kan de besätta vem de vill, och är benägna att göra 
 
detta om personen i fråga är öppen för demoner. Skulle du stå öppen för deras närvaro kan 
 
demonen som besätter dig vara hur gammal som helst och har besatt andra långt före dig.
 
 
 
UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET
 
När Hitlers trupper anföll Polen år 1939 protesterade både England och Frankrike högljutt, 
 
men Hitler besvarade denna kritik med ett hånleende: ”Våra fiender är som små maskar.”
 
(National Geographic Channel, 20 maj 2014)
 
 
 
Hitler lät snart ockupera hela Polen och först lade han beslag på de få zigenare som bodde 
 
där. Det blev helt enkelt ”skottpengar” på dem. De deporterades sedan till Auschwitz, där 
 
man tog livet av dem eller arbetade dem till döds.
 
”Det viktigaste är att ha bra väder” tyckte Hitler efter ockupationen av Norge och Danmark 
 
år 1940. Detta gick ju geschwindt. 
 
 
 
Sverige ockuperades aldrig. Enligt Hitler var ju svenskarna blonda med höga pannor 
 
och rätt ögonfärg för arier, blå. Per-Albin Hansson var statsminister och Östen Undén 
 
utrikesminister. Deras servila och tyskvänliga politik gick ut på att släppa in tåg med tyska 
 
soldater som skulle till tjänstgöring i Norge och ett tyst medgivande för tyska godståg att 
 
fara till Kiruna för att hämta järnmalm avsedd för Krupp-verken.
 
 
 
Undén var en feg usling som efter andra världskriget inte gjorde den minsta ansträngning 
 
för att kontakta ryssarna om Raoul Wallenberg som man redan då visste var fånge i det 
 
ökända fängelset Ljubjanka i Moskva. Man tycker att han åtminstone borde ha kunnat 
 
ansätta ryska ambassaden i Stockholm i detta ärende. Men så rädd var han för Josef Stalin, 
 
som just hade ”vunnit kriget.”
 
 
 
I Sverige härjade vid den här tiden fortfarande den villfarelse som kallades det 
 
Rasbiologiska Institutets ”stora landvinningar,” och ”patrask” som zigenare och deras fruar 
 
steriliserades på löpande band i Sverige för att de inte skulle ”degenerera” och ”förorena” 
 
oss svenskar. Detta liknade situationen i Polen, från tyskt håll ansågs zigenarna utgöra stora 
 
biologiska risker för landet, fast det bara fanns ett fåtal av denna folkgrupp där.
 
Vilka konsekvenser hade raslagarna fått för världens folk om Hitler hade vunnit kriget? Jo, 
 
Hitler ansåg att afrikaner och kineser var untermenschen och tänkte om än inte döda dem 
 
så i varje fall underkuva dem och använda dem som slavar åt Herre-rasen.
 
 
 
NAZISTERNA I TJÄNST HOS CIA
 
Under det kalla kriget anlitade den amerikanska underrättelsetjänsten CIA högt uppsatta 
 
nazister i sina operationer mot vänsterfolk världen över. De organiserade även tortyr och 
 
dödspatruller. Många nazister spionerade för amerikansk räkning, eftersom amerikanerna 
 
såg mellan fingrarna ifråga om nazister.
 
 
 
En nazist hette Staimler som bar omkring en portfölj som amerikanerna ville lägga beslag 
 
på, men innehållet visade sig endast handla om krigsförbrytaren Staimler själv— Nazisterna 
 
blev agenter och användes för att hitta nazistguld i Tyskland åt USA. USA kallade denna 
 
operation ”Safe Heaven.” Allen Dulles i CIA var chef för spionerna. USA hann före ryssarna 
 
med trupper och lade beslag på skatter i Berlin och i bergsgömmorna.
 
 
 
Dessa nazistiska USA-agenter hamnade också i Syd-Amerika och kämpade för tvivelaktiga 
 
regimer åt högerhållet under de kalla kriget. 
 
 
 
Dr Hartmut Hopp hamnade i Chile och hade en arsenal med 400 gifter av vilka många inte 
 
Klaus Barbie (amr. pass: Klausman) hade mördat 26 000 människor men användes av USA 
 
som rådgivare i Sydamerika. Han fulländade den bolivianska knarkhandeln, från plantan i 
 
Bolivia till distributionen i USA. Som en frekvent politisk rådgivare var naturligtvis Henry A. 
 
Kissinger verksam. Han kände mycket väl till allt som pågick i Sydamerika. 
 
 
 
Nazisten Paul Dickoph var en känd politiker under kalla kriget, och en häftig motståndare 
 
till att offentliggöra CIA-arkiven från år 1945, av förklarliga skäl. Arkiven innehöll ju 
 
hemligheter om nazister som skeppades till USA det året. Nazisttillhållen i Sydamerika 
 
(främst i Brasilien) röjdes inte heller, eftersom USA hade nytta av dem. 
 
 
 
Jag hörde som pojke ibland från predikstolen att av Noas söner var Ham svart, Sem vit, och 
 
Jafet gul. Men så står det inte i Bibeln. Ph. D. Harold Brackman, som själv är jude, säger att 
 
detta rastänkande har sitt ursprung i Talmud. I en avhandling från år 1977, framlägger han 
 
bevis för detta. Han citerar även en Talmudvers som verkligen får mig att må illa:
 
”Ham tillrättavisas av sin rasande fader; att därför att du har gjort ont i mörkret om natten, 
 
skall dina barn bli svarta och fula; därför att du har vänt ditt huvud för att ge mig besvär, så 
 
skall de få krusigt tovigt hår och röda ögon, och för att din mun gycklade på min bekostnad, 
 
Ordet Talmud betyder ”instruktion.” Ordet Kabbalah betyder den emottagna traditionen 
 
och ordet Midrasch betyder ”att finna fakta.” Midrasch svarar på frågor om Toran, bl. a. 
 
hur lång var Adam? Vad sade Kain till Abel? För de som är nyfikna på hur folk fick tiden att 
 
gå under syndafloden, finner de i Midrasch att ”Ham hade analt samlag med en hund på 
 
Noas ark.” (Midrasch, Rabbah 1:292-293).
 
 
 
År 1940 fanns det blott femhundratusen judar i Tyskland, enligt TV-programmet Apokalyps 
 
(Apokalyps, National Geographic Channel, progr. 2:6). Var kom de sex miljonerna ifrån? De 
 
kan inte ha kommit till Auschwitz med tåg från Ryssland, i så fall skulle vi vetat om det vid 
 
det här laget. Kom de från det övriga Europa? 
 
Även förintelsemuseet Yad Vashem har slutat påstå att 6 miljoner judar eller andra dog i 
 
koncentrationslägren. Hur många av sina egna lät juden Alfred Rosenberg döda i Baltikum 
 
och i öster? Frågorna hopar sig, men enligt detta program dödade Hitler, som själv var jude 
 
bara ynka femhundratusen judiska bröder!
 
 
 
"Om en jude blir frestad att göra något ont bör han resa till en stad där han inte är känd 
 
och utföra det onda där." (Talmud, Moed Kattan 17a.) Var det detta Rosenberg tog fasta 
 
Raslagarna skilde arier från andra folk i Tyskland De blev arier eller ickearier. Och detta är 
 
ju inte klokt. Andra världskriget skördade 50 miljoner döda. Även allierade styrkor deltog i 
 
denna slakt, de bombade de tyska städerna tills folk dog av hettan. Alltmedan Hitler gömde 
 
sig. Kriget hade täppt till munnen på honom. 
 
 
 
Italiens diktator Benito Mussolini hade tidigare sagt om Hitler:
 
”Han påminner om en talför munk.” 
 
 
Dagen D bar många allierade goggles på hjälmarna så att de liknade ansikten, så tyskarna 
 
skulle skjuta för högt och träffa hjälmen istället för ansiktet. Hm . . . skämt åsido, låt nu oss 
 
undersöka vilka det var som gav Tyskland ekonomiskt stöd att bygga upp sin krigsmaskin. 
 
Bankjudar gav dem frikostiga lån (även till vapen) både i det första och andra världskriget. 
 
Nazi-Tyskland betalade noggrant av på sina lån från början och ända till världskriget var 
 
slut. Sedan 1945 har Tyskland betalat höga belopp varje år i krigsskadestånd till Israel.
 
USA ger årligen Israel 11 miljarder per år, jämte den senaste vapenteknologin. Och Israel 
 
har aldrig erkänt att de har kärnvapen, trots att de har haft dem i många år.
 
 
 
Under sitt besök i Ryssland hotade Netanyahu att ”krossa hela världen” och talade om för 
 
Putin att han skulle ta sig i akt och att det inte skulle vara så svårt att skapa ett svampmoln 
 
över Moskva. Då svarade Putin att han skulle kunna omvandla Israel till ett askfat inom 24 
 
minuter, och sedan körde han själv ut Netanyahu från sitt kontor.
 
 
 
VILKA INTENTIONER HAR ISRAEL?
 
Tänker de bruka atomvapen? Ja, i ett trängt läge. Vad betyder det om inte världens första 
 
kärnvapenkrig. J. Robert Oppenheimer skapade denna stora landvinning som en judisk plikt 
 
mot värdlandet USA. Därav atombomberna över Hiroshima och Nagasaki, och strålskador 
 
på de som testade dem eller bodde i närheten av provområden. Om man ska likna ett land 
 
vid Nazityskland, bortsett från den rasistiska apartheidregimen i Sydafrika, så måste det bli 
 
den rasistiska staten Israel. 
 
 
 
Enligt Dietrich Bronder var judarnas föregångare i den politiska världen både nazister och 
 
kommunister. Benjamin Netanyahu behöver därför inte bli så upprörd när folk beskyller 
 
IDF-styrkorna för att använda nazistmaterial.
 
 
 
De har använt samma metoder som finns i en bok om stormningen av Warzawaghettot. De 
 
har gjort en instruktionsbok för den israeliska armén, med tanken att gå över på palestinskt 
 
område och göra likadant som i boken. För att inte tala om fosfor-bomberna över Ghaza. 
 
Och Israel förfogar över atomvapen, biologisk, kemisk krigföring. De har enorma förråd av 
 
konventionella vapen. Vi måste se upp för rasistiska diktaturer som visar samma tendenser 
 
som Sovjetunionen och Nazityskland och en eventuell ny världsordning (Upp. 13:7)
 
 
 
Det passar här att ta upp judendomens inflytande i Israel och rabbinernas underliga påbud. 
 
Inte många vet att fariséerna påstod att Jesus Kristus gjorde under med hjälp av Satan själv. 
 
”Och de skriftlärde som hade kommit ned från Jerusalem sade att han var besatt av Beelsebul, 
 
och att det var med de onda andarnas furste som han drev ut de onda andarna.” (Mark. 3:22.)
 
I Uppenbarelseboken står det om ”några från Satans synagoga, några av dem som säga 
 
sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga”. Det är Jesus som talar.
 
 
 
Många rabbiner använder svart magi. I Sanhedrin 17a sägs det att man måste öva trolldom 
 
för att kunna få bli med i rådsförsamlingen Sanhedrin. Rabbinen Simon ben Yohai brukade 
 
trolldom för att förvandla en fiende till ”en hög med ben” (Shevi’it 38d). 
 
Talmud, Kiddushin 66c: ”Den bäste av icke-judarna—döda honom; den bästa av ormar—
 
slå sönder hans huvud; den bästa av kvinnor—är full av trolldom.” 
 
Talmud, Soferim 15, regel 10: ”Tob shebe goyyim harog” Även de bästa av hedningarna 
 
borde alla dödas.” —Rabbi Simon ben Yohai.
 
 
 
Yohai’s uppmaning till folkmord genomsyrar judendomen. Israeler tar återkommande del 
 
i en nationell hyllning av Bar Kochbas revolt mot romarna ca 132-135 e.Kr., där det påstås 
 
att en halv miljon judar dog. Romare dödade 4 miljarder judar i Bhetar – Talmud Gittin 57b.
 
Gittin 58a hävdar att 16 miljoner judiska barn brändes levande av romarna. Vetenskapen 
 
har sagt att det inte fanns 16 miljoner judar i hela världen på den tiden. 
 
 
 
Vid ben Yohai’s förmodade grav samlas tiotusentals sefarder och kazarer för att få del av 
 
den utstrålning som sägs komma från hans döda kropp. Och Israel säger sig vara en modern 
 
Erubin 21b: ”Rabbi Akiva sade till honom: ’Ge mig litet vatten så jag kan tvätta 
 
händerna.’ ’Det finns inte nog med dricksvatten,’ klagade den andre, ’kan det då räcka 
 
till att tvätta händerna med?’ ’Vad ska jag göra, sade den förre, för om man förkastar 
 
rabbinernas ord förtjänar man döden? Bättre om jag själv dör än jag bryter mot mina 
 
Under Purim, 25 februari 1994, slaktade en Brooklynfödd läkare och israelisk officer, 
 
Baruch Goldstein, 40 palestinska civila med deras barn medan de knäböjde i en moské i 
 
Hebron. 25 palestinier som protesterade mot denna massaker sköts till döds av israeliska 
 
trupper under befäl av Ehud Barak. Män som Goldstein trodde att det var Guds vilja att de 
 
Baruch Goldstein var den avlidne Brooklynrabbinen Meir Kahans lärjunge och sade till Mike 
 
Wallace i CBS-nyheterna att hans lära om att araber är ”hundar” kommer ”från Talmud.” 
 
Det var inte ovanligt med massakrer som hans, endast den höga dödssiffran. 
 
 
 
I maj 1990 mördade israelen Ami Popper sju obeväpnade palestinska daglönare vid Rishon 
 
le Zion. Elva palestinska civila som protesterade mot massakern sköts därefter till döds av 
 
Ett år före Popper’s massaker dömdes rabbin Moshe Levenger till hela fem år i fängelse för 
 
mord på en obeväpnad palestinsk affärsman. Innan han gick i fängelse blev han föremål för 
 
firande på ett party till Levengers ära som besöktes av Israels president Chaim Herzog och 
 
general Yitzhak Mordecai. Rabbinen Moshe Neriya offentliggjorde också ett dokument med 
 
anledning av den nationella tilldragelsen, vilket uppmuntrade israeler och judar att ”skjuta 
 
araber till höger och till vänster utan att tänka efter och utan att tveka.”
 
 
 
I sin roll som läkare vägrade Goldstein att vårda icke-judar. I NY Daily New Feb. 26 1994
 
Jag vill inte vårda någon ickejude. Jag erkänner endast två myndigheter: Maimonides och 
 
Kahane. (Goldstein hade just fått bevis på uppskattning från sjukvårdsofficeren i Hebron.)
 
Man stängde av gator och höll vakt när Goldstein skulle begravas. 
 
 
 
Enligt den israeliske journalisten Teddy Preuss ”visar Goldstein och hans åsiktsfränder att 
 
de kan tänka sig att utrota minst två miljoner palestinier vid något tillfälle. De ser araberna 
 
som inget annat än smittobärande råttor, löss eller andra föraktliga kreatur.”
 
 
 
På begravningen fanns också Dov Lior som sagt att ”man skulle kunna använda palestinier i 
 
medicinska experiment.” Rabbin Israel Ariel sade ”den heliga martyren Baruch Goldstein är 
 
vår förebedjare i himlen” och förklarade vidare att ”En miljon araber är inte värda en judisk 
 
fingernagel.” Den israeliske generalen Rafael Eitan tyckte redan år 1983 att ”palestinier är 
 
som kackerlackor på flaska.”
 
 
 
Nazisterna såg judarna som smittobärande råttor, löss, eller andra föraktliga kreatur, har vi 
 
sett i en journalfilm. Så vad är skillnaden? Alla är människor, både tyskar och judar. Därmed 
 
är rasismen i Israel lika ondskefull som Hitlers.
 
 
 
Varken påvar eller protestantiska ledare har någonsin insisterat på att judendomens ledare 
 
avsäger sig, fördömer eller ber om ursäkt för den förvrängning av Gamla Testamentet som 
 
finns i Talmud och att man därmed tagit bort Bibelns budskap. Om någon tar bort något ur 
 
Bibeln strider han mot Gud själv och ve en sådan människa. När rabbinerna i Talmud säger 
 
att ”Nya Testamentet är som blankt papper” har de bidragit till att judarna inte blir frälsta 
 
och inte heller ickejudar. Kristus säger i Matteus-evangeliet:
 
 
 
”Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som tillsluten himmelriket för människorna! Själva 
 
kommen I icke ditin, och dem som vilja komma dit tillstädjen I icke att komma in.
 
Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som faren omkring över vatten och land för att göra en 
 
proselyt, och när någon har blivit det, gören I honom till ett Gehennas barn, dubbelt värre än I själva 
 
Talmuds mordiska hat mot Jesus Kristus och hans dåtida och nutida lärjungar, eller det berg 
 
av dumheter, smuts och sanktionerad kriminalitet som Talmud specifierar samt deras näst 
 
heligaste skrift, Kabbalah är enligt Jesus ”Människobud” och ”De Äldstes Stadgar.”
 
Man kunde anta att kyrkligheten skulle reagera. Tvärtom har kristendomens överhuvuden 
 
uppmanat oss kristna att lyda, ära och stödja Talmuds efterföljare. Därför är det uppenbart 
 
att de kristna ledarna är de värsta förrädarna av Jesus Kristus idag. 
 
 
 
”I, käre bröder, haven ju blivit efterföljare till de Guds församlingar i Kristus Jesus som äro i Judeen. 
 
Ty I haven av edra egna landsmän fått lida detsamma som de har lidit av judarna — av dem som 
 
dödade både Herren Jesus och profeterna och förjagade oss, och som äro misshagliga för Gud och 
 
fiender till alla människor, i det att de söka hindra oss att tala till hedningarna, så att dessa kunna bliva 
 
frälsta. Så uppfylla de alltjämt sina synders mått. Dock, vredesdomen har kommit över dem i all sin 
 
”Du skall därför strängt tillrättavisa dem, så att de bliva sunda i tron och icke akta på judiska fabler och 
 
vad som påbjudes av människor som vända sig från sanningen.” (Titus 1: 13-14) 
 
”Bären då ock sådan frukt som tillhör bättringen. Och sägen icke vid eder själva: 'Vi hava ju Abraham 
 
till fader'; Ty jag säger eder att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham.” (Luk. 3:8-9)
 
Vi har studerat och sett att det finns vissa likheter mellan nazister och budskapet Talmud 
 
och Kabbalah presenterat. Judendomen har ett klart rasistiskt budskap. 
 
 
 
Enligt rabbin Sneur Zalman är ”alla judar medfött goda, men alla ickejudar medfött onda 
 
och enligt Kabbalah helt enkelt förkroppsligandet av kelipot . . . från dett kelipot utgår alla 
 
själar i hednavärlden.” I kabbalisternas skrift Zohar är kelipot bara ”ett värdelöst yttre skal, 
 
bortkastad materia, skämt vatten, dregel, rötterna till ondskan, etc.
 
 
 
Judendomens grundläggande regler säger att hednavärlden inte alls befolkas av människor, 
 
bara en jude ses som en man. Man kan ju därvid undra man i synagogorna låter kvinnorna 
 
stå på läktaren bakom ett skynke, medan judarna i salen nedanför prisar G-d för att han inte 
 
gjorde dem till kvinnor. De är inga gentlemän precis.
 
 
 
FINNS DET SÅ ONDA MÄNNISKOR SOM NAZISTERNA IDAG?
 
Ja, det gör det förvisso. I New Age säger man att jordens befolkning bör inskränkas till en och 
 
halv miljard. Undervattensfotografen Jaques Cousteau tyckte en gång at 500 000 skulle dö i 
 
veckan, utom han själv, förstås.
 
 
 
Hur har man tänkt att detta ska gå till? Jo New Age-profeterna vet att nästan alla människor 
 
är utsatta för ultraviolett strålning från solen. Har du hört något om ozonet de senaste åren?
 
Man försöker numera hålla hålet ozonlagret lagom stort. Då kan ’vetenskapare’ döda många 
 
människor genom att behärska solens strålning. På grund av detta förfarande dör det årligen 
 
människor i malignt melanom och andra svåra sjukdomar. Men ingen tycks fästa vikt vid det. 
 
De figurer som sysslar med sådant är ljusskygga individer som när solen är framme njuter av 
 
skuggan. Sola måttligt och akta er för Miljöpartiet. De har samma agenda. 
 
 
 
”Och den fjärde göt ut sin skål över solen. Då fick denna makt att bränna människorna såsom med eld.Och 
 
när nu människorna blevo brända av stark hetta, hädade de Guds namn, hans som hade makten över dessa 
 
plågor; de gjorde icke bättring och gåvo honom icke ära.” (Upp. 16: 8-9)
 
Jag bifogar här den beskrivning av människans själ som samtliga ockulta sällskap har använt 
 
genom tiderna, eftersom de alla har byggt sina läror på judarnas Kabbalah.