Det är inte 99 procents chans att EU-projektet misslyckas - det är exakt 100 procents chans!!!

23.07.2015 21:14
Att införa en gemensam valuta inom hela EU var det största misstaget i Europas moderna historia.
 
Precis alla länder omvandlas långsamt men säkert till olika ekonomiska regioner. Stockholm blev
ett administrativt centrum. Göteborg blev landets största hamnstad. Norrbotten blev ett centrum
för gruvindustrin. Arjeplogsfjällen blev ett skoterparadis och Riksgränsen blev ett skidcentrum.
Denna beskrivning är naturligtvis en mycket grov skiss - men den är i huvudsak korrekt. Utan en
omfördelning av skattemedel inom landet går många regioner en långsam död till mötes.
 
Tyskland blev den stora vinnaren på valutaunionen inom EU. Land efter land i södra Europa dras
långsamt men säkert ner i den europeiska löneligans botten. Skatteinkomsterna i Tyskland skenar
medan det motsatta inträffar i södra Europa. Inget land i söder - som har Euro som valuta - kan 
devalvera sig ur de oundvikliga finansiella kriserna. Bostadsmarknaden kraschar i land efter land.
Detta skeende är redan en verklighet.
 
Det blir i Europa som det har blivit i alla länder. En villa i Stockholm kostar tio gånger mera än
en villa i Norrbottens inland. 
 
 
Eurounionen splittrar Europa - precis motsatt effekt än vad vi får 
lära oss av våra massmedia.

Saxat ur debattartikel i Expressen 19:e juli 2015

 

Stefan Hedlund

Professor i öststatsforskning vid Uppsala universitet - har skrivit artikeln (som citeras i nedkortad form nedan).

 

Den ekonomiska politik den så kallade trojkan (EU, ECB och IMF) har förespråkat under de senaste fem åren har lett till omfattande fall i bnp och till en omfattande ökning av främst ungdomsarbetslösheten i södra Europa.

 

Än mer slående är att skarp kritik mot EU även kan höras i Frankrike, som tillsammans med Tyskland utgör unionens verkliga ledarskap. Ledaren för det högerpopulistiska franska partiet Front National, Marine Le Pen, förklarade nyligen att hennes första åtgärd som president skall bli en folkomröstning om ett franskt utträde ur EU. Och man kan inte utesluta att hon faktiskt kan lyckas bli vald.

 

Eurokrisen är mot denna bakgrund på väg att utvecklas till en existentiell kris för EU-projektet som sådant. Det finns all anledning att räkna med att nästa omgång av nationella val av ledamöter till Europaparlamentet kan resultera i en kraftig framgångsvåg för populistiska partier till höger såväl som till vänster.

 

Så får vi höra eurogruppens finansministrar, med Finlands Alexander Stubb i spetsen, uttala vad som närmast var ett kategoriskt ultimatum för Grekland att antingen anta de skärpta kraven eller lämna eurosamarbetet. Omedelbart efter detta uttalande sammanträder stats- och regeringscheferna, och efter nattmangling låter man meddela att man trots allt kommit fram till enighet om att inleda nya förhandlingar om ytterligare stöd till Grekland. ...

 

Även om grekiska banker nu sannolikt åter kan öppnas, kommer Grekland att drivas än djupare ned i recession, med mycket omfattande sociala konsekvenser, och skulden för detta kommer att läggas på Berlin och Bryssel.

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att Merkel och Hollande har lyckats skjuta upp Grexit, till priset av att sannolikheten för en betydligt allvarligare Brexit har ökat. Det imponerar inte. SLUT CITAT

"Räddningspaketet en katastrof". Greklands räddningspaket kommer att gå till historien som den värsta makroekonomiska katastrofen någonsin, säger Greklands tidigare finansminister Gianis Varoufakis till BBC.

Han jämför uppgörelsen med Versaillesfreden efter det första världskriget.
 
Krisen är på väg - med 100 procents säkerhet!
Brage Norin - Skogså Tankesmedja

"Räddningspaketet en katastrof". Greklands räddningspaket kommer att gå till historien som den värsta makroekonomiska katastrofen någonsin, säger Greklands tidigare finansminister Gianis Varoufakis till BBC.

 

Ämne: Det är inte 99 procents chans att EU-projektet misslyckas - det är exakt 100 procents chans!!!

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar