Det Amerikanska imperiet; Sverige under paraplyet sedan 1950-talet

08.11.2014 20:21
Att det Amerikanska Imperiet verkligen finns slogs fast i en FOI-rapport 2005.[1]

 

I dag, efter att Lissabonavtalet klubbats i genom och Colombia via bilateralt militäravtal med USA också assimilerats, räknar imperiet 44 medlemmar.

Det är alltså ganska nyligen garderobsdörren skjutits upp så pass att den svenska allmänheten tillåts veta att Sverige sedan länge är en integrerad del av imperiet – inklusive dess militära arm Nato.

Men vad för slags varelse är egentligen det Amerikanska Imperium Sverige är en del av?

Är det ett frihetens och civilisationens fanbärare i en värld av mörker och barbarism?

       

Lyssnar man på den officiella retoriken i Washington skulle imperiet kunna kallas det “Västerländska Demokratiernas Imperium” eller “Kristenhetens Imperium” – ett imperium som förkroppsligar den högsta form av civilisation planeten sett: vilket implicit förpliktigar imperiets ledare och medborgare till att söka sprida denna civilisationsform till andra – vilket man ägnat sig åt i drygt fem hundra år.

Lyssnar man på människor som upplevt imperiet utifrån, som t ex i sydamerika eller i melllanöstern, är beskrivningarna genomgående mindre smickrande.

Är vad världen alltsedan Christofer Columbus landstigning i den Nya Världen 1492 sett inget annat än en fantastisk serie av självförsvarshandlingar som på mirakulöst sätt lett till att världen i dag domineras av ett imperium ingen någonsin planerat och vars ledstjärna är att ge alla ett bättre liv?

Eller är verkligheten den att det Amerikansk Imperiet är ett omättligt rovdjur som alltsedan det såg dagens ljus helt enkelt varit oförmöget att lägga band på sig själv?

Problemen med de interna tolkningarna är att inte alla dess medlemmar tillhör Väst (d v s inte kan härleda sina rötter till Europa eller det av Europas stormakter en gång koloniserade Nordamerika) liksom att Kristendomen inte är imperiets enda tro. Inom det samsas nämligen också länder med Buddhism, Shinto, Judaism och Islam som officiella eller dominerande religioner.

Men vad är det då som förenar imperiets länder och folk?

Det Amerikanska Imperiet vilar i själva verket två högst pragmatiska pelare:

 

 

  1. Den fulla acceptansen och interna förverkligandet av Västs ekonomiska system för att kontrollera medborgare och styra samhällen: marknadsekonomi eller kapitalism. D v s vasalstatus under en ovald internationell finansmaffia.
  2. Militär hegemoni

Utan att diskutera hur demokratiska de så kallade västerländska demokratierna egentligen är (eller inte är), hur sunt deras ekonomiska kontrollsystem är (eller inte är), eller hur fantastisk den av imperiet pådrivna globaliseringsprocessen är (eller inte är), konstateras här att imperiets ekonomiska styrka i skrivande stund är något större än den övriga världens: 53% av världens samlade bruttonationalprodukter.[2]

Vad denna siffra inte berättar är att det Amerikanska Imperiet äger själva “spelplanen”.

Alla länder på jorden, oavsett om de är medlemmar i imperiet eller inte, har hitills inte kunnat göra mycket annat än att anpassa sig till de spelregler imperiet med sina transnationella giganter satt upp – inklusive accepterande av den amerikanska dollarn som mänsklighetens reservvaluta.

Det är vid en titt på den andra pelaren, den militära, som konturerna klarnar av vad för kreatur imperiet med sina över 750 utländska militärbaser egentligen är.

I förhållande till övriga mänskligheten är nämligen imperiet anmärkningsvärt militariserat.

Samtidigt som det Amerikanska Imperiet representerar en femtedel av jordens befolkning står det för nästan tre fjärdedelar av planetens samlade millitärutgifter.

USA alena står för hälften.[3]

Nedanstående diagram listar de 20 länder på planeten med högst militärutgifter.

 

 

 

Nedanstående diagram visar hur många av världens 100 största vapenproducenter som tillhör imperiet och hur många som inte gör det.

 

 

 

Verkligheten som stirrar läsaren i ansiktet är att det Amerikanska Imperiet inte bara är det största hotet mot freden i världen – utan det enda.

Det är så, eftersom det enda som krävs av imperiet för att det för överskådlig framtid skall säkra freden i världen är att ställa om produktionen inom det egna militärindustriella komplexet (MIK) som f n alltså förser mänskligheten med 95% av alla de vapen och bomber som är avsedda att döda den.

Genom att lägga om produktionen så att den balanserar omvärldens militära produktion skulle i diagrammet ovan 356 miljarder amerikanska dollar kunna läggas på roligare saker som att, t ex, lösa Afrikas samlade vattenförsörjning – tjugo gånger om.[4]

Detta är bara ett exempel av vad imperiets groteskt överflödiga militärutgifter skulle kunna finansiera under ett enda år.

Orsaken till att mänskligheten inte redan gjort den här omställningen är att de krafter som styr det imperiet – och genom det driver utvecklingen på planeten – inte är de folkvalda presidenter eller premiärministrar som paraderas runt i media – utan en liten ljusskygg självutnämnd elit som återfinns i den vägkorsning där globalt finansväsende, transnationella företag, högteknologi och blått blod sammanstrålar.

Åtminstone sedan andra världskrigets slut sitter alltså inte de krafter som driver imperiets expansion och världens öde i Vita Huset, på 10 Downing Street, eller i Rosenbad – utan i styrelserummen hos de privata banker och andra aktörer som äger och kontrollerar bl aMIK.

Mikrodokumentären nedan försöker förklara läget på ca 13 minuter och 33 sekunder:

1. Ingemar Dörfer, ”America’s Grand Strategy – Implications for Sweden”, Sweden: FOI-R—1630—SE, 2005
2. CIA World Fact Book, 2010-02-08. Beräknat som BNP (PPP).
3. https://www.state.gov/documents/organization/121777.xls, 2010-02-08
4. Uppskattat som afrikas totala befolkning om en miljard uppdelad på byar om 500 personer. Varje by erhåller brunn med utrustning som kostar 7 700 USD. 356 miljarder USD baserad på siffrorna i diagrammet ovan.

Källa: https://blueshift.nu/det-amerikanska-imperiet/