Desperat hetsjakt

25.09.2015 18:14

Snart har tiden runnit ut för judiska intressen att spåra upp och åtala människor som tjänstgjorde i Tyskland under andra världskriget. De flesta har dött och de få man lyckas hitta idag är över 90. Nu senast har man åtalat en stackars gammal 91-årig kvinnlig telegrafist som säger sig ha verkat för ett SS-förband och därmed gjort sig skyldig till minst 260 000 människors död.

Det är dags att begära fram bevis för dessa anklagelser på en seriös hållbar nivå och i så fall ställa henne inför en rätt där inget jäv förekommer, dvs ingen judisk involvering i rättsprocessen.

Det jäv som de facto förekom vid Nürnbergs-rättegångarna har kritiserats ända sedan krigsslutet men undanhålls allmänheten. Harlan Fiske Stones (US Supreme Court) uttalande att Nürnbergrättegången var ett "förstklassigt lynchningsparty" säger allt.

 

Nu var det ju inte bara verksamma nazister som ställdes inför rätta i Nurnberg. Få har hört talas om Julius Streicher som hängdes för att ha publicerat kritik mot judarna genom sin privatägda tidning Der Sturmer. Han belyste judars finansiering av kommunism, korrumption av olika regeringar genom finansiell utpressning och att genom monopol sätta företag ägda av kristna på obestånd samt att ständigt sko sig på icke-judar. Detta skedde inom alla samhällsskikt speciellt efter första världskriget då man la hela skulden för kriget på Tyskland och tvingade in landet i ekonomisk kris genom krigsersättningar. Judar köpte upp allt som fanns långt under marknadspriser. Han belyste ritualmord som vi idag vet förekommer hos dom som dyrkar Satan, Molech och Repham mm mm. Åtalet man fick Streicher hängd för var "Brott mot mänskligheten genom att bidra till hat mot judar".

 

Jäv inom svensk rättsprocess ser man allvarligt på men detta tycks inte gälla judars rätt att bedriva hetsjakt även på civilpersoner här hemma i Sverige även om det inte leder till hängning. I Tyskland blir du dock belagd med fängelsestraff t o m om du är advokat och försvarar en sk förintelseförnekare. Sylvia Stoltz dömdes till knappt 3.5 års fängelse när hon förde fram Ernst Zündels talan i rätten och bl a påpekade att förintelsen inte är definierad i någon existerande form och hur skall man då kunna fastställa något straff för en odefinierad sak?

 

Fakta tolkas som antisemitism och detta är en mycket allvarlig rättsröta som judar vill implementera inom demokratiska nationer över hela världen.

 

Man får alltså inte tala om vilka som äger media, man får inte tala om vilka som äger bankerna eller multinationella företag, man får inte ifrågasätta förintelseanklagelserna mot det tyska folket, man får aldrig kritisera Israel för deras pågående folkmord i Palestina eller involvering i krigshets mot  bl. a  Irak, Afghanistan, Libyen samt nu senast Syrien.

 

Skulle en politiker peka på fakta skriker man unisont antisemitism och försöker förstöra denne individs politiska karriär för sanna uttalande.

Detta är inte demokrati där yttrandefrihet råder vilket visar att de judar som inte öppet tar ställning mot denna globala hetsjakt aldrig varit intresserade av demokrati i dess rätta utformning.

Det är dags att rensa bort den skuldbeläggning som lagts svenskarna till last. Ja inte bara svenskarna utan hela Västvärlden.

I Sverige har vi ett antal organisationer som ständigt lobbar för judarnas skuldbeläggning av övriga världen för det som hände under andra världskriget.

 

När skall judars ansvar för mycket större folkmord i tex Ukraina och i Ryssland, forna Sovjetrepubliken få plats i media? När skall judarnas dominans inom slaveriet lyftas upp?

Detta kommer naturligtvis aldrig att ske om inte alternativ media träder in i sanningens tjänst och varje upplyst individ för informationen vidare.

Genom att äga media och sopa fakta under mattan tror man sig kunna ändra historiska händelser. Till dags datum har man duperat hundratals miljoner på detta sätt.

 

Flertalet skattefinansierade organisationer i Sverige jobbar ständigt med att upprätthålla skuldbeläggningen och en förvrängd verklighetsbild.

På tex. Paideias sida skriver man att man "återupplivar en europeisk judisk röst som tystats av kommunism och pre-holocaust trauma. En röst som kan bidra till ett kulturellt och ett pluralistisk Europa".

Detta är ren lobbism för multikulti och även invasionen av icke toleranta religionsutövare Europa utsätts för just nu vilket även en av grundarna för Paideia, Barbra Spectre, står för både inom och utom organisationen.

 

Det är också bevis för att man vill ändra historien att det var judar som dominerade kommunismen. Alla känner igen namn som Stalin, Lenin, Trotskij, Bronstein, Ben-Gurion, ja listan är mycket lång...

Kommunisten Salomon Morel skyddades fram till sin död 2007 av Israel från att åtalas för alla mord han begick efter andra världskriget mot tyskar i fångläger belägna i Polen.

Titos folkmord på hundratusentals kristna utfördes med bravur av kommunistjuden Moshe Pijade

Yagoda utrotade i princip alla som gått på universitetet i fd St Petersburg under 1934-1935 vilka utgjorde ett "klasshot". Han utformade senare Gulag-lägren och bär ansvaret för minst 10 miljoner människors död.

Bolsjevikjudar mördade över 20 000 polacker om vi belyser Katyn-massakern och dessa skylldes under många år på tyskarna.

Judarna dominerade slavhandeln och lägger vi till de tiotals miljoner människor från Afrika som dukade under i denna omänskliga handel ser vi mycket snart att de mänskliga brott judar begått överstiger flerfaldigt det Tyskland gjorde sig skyldiga till under andra världskriget.

 

I juni månads nyhetsbrev från SKMA ( Svenska Kommitten Mot Antisemitism ) anklagas en vänsterpartist för konspirationsteorier och anti-semitism för att upprepade gånger ha frammanat bilden av att judar och sionister har dominans inom bankväsendet och med sitt kapital styr politiker och media.

Menar denna organisation att våra bolagsregistreringar ljuger?.

 

Det är inte heller ovanligt med moderna lögner i bokform som tex Herman Rosenblats falska holocaustmemoarer: "Angel at the fence - the true story of a love that survived", "Fragments:Memories of a wartime childhood" av Binjamin Wilkomirski eller "Memoirs of the holocaust years" av Misha Defonseca.

 

Judeorganisationer skor sig också på ersättningar till överlevare 57 miljoner USD måste anses som otroliga summor och bedrägeri i mycket avancerad form som The Claims Conferance smidigt ignorerar och inte anser är av större vikt när 3 stycken av dess medarbetare fälldes.

 

Tyskland ersätter årligen enorma summor bla annat genom The Hardship Fund och The Article ll Fund. Från Hardship Fund kan man t o m få ersättning om man befann sig i Leningrad mellan sept 1941 - januari 1944 eller om man flytt därifrån under denna period.

När skall Israel börja ersätta överlevare från Yagodas härjningar i samma stad under sina räder 1934-1935?

 

När skall Israel krävas på ersättning till föräldralösa palestinska barn på samma sätt som ges till judiska föräldralösa barn från kriget? Judiska föräldralösa barn är värda 1900 Euro alltmedan palestinska föräldralösa barn inte är värda något i dagsläget.

 

Israel erhåller mer ekonomisk hjälp än alla övriga länder över hela jorden tillsammans.

"Utan de tyska skadestånden, som började verka under tio första åren av statens existens, skulle Israel inte haft hälften av sin aktuella infrastruktur: alla tåg i Israel är tyska, elektriciteten är tysk, liksom en stor del av industrin - för att nu inte tala om de individuella pensioner, som utbetalats till de överlevande. Ännu idag mottar Israel årligen hundratals miljoner dollar i tyska pengar." Goldmann - the Jewish Paradox, sidan 139

 

USA bidrar med 8-10 miljoner USD per dag!

Ytterligare utsugning som över 400 judiska organisationer över hela världen sysslar med är den den över hundra år gamla kosher-beskattningen-certifieringen. Detta pågår även inom EU/Sverige och rabbiner i Stockholm certifierar företag mot kostnad som ligger på konsumenten. Den amerikanska befolkningen är naturligtvis mest utsatt för detta bedrägeri.

 

Kan judars övertro på rena blodslinjer i 1000 led bidraga till inavel vars verkan har börjat påverka deras förmåga att inse omvärldens möjligheter att själv inhämta fakta?

 

Det är dags att fler börjar prata om judars totala dominans inom media, bankväsendet, multinationella företag samt deras involveringar inom alla samhällsfunktioner som man skryter om på Paideias hemsida:

 "Föreningens syfte är återuppbyggnationen av judisk kultur i Europa. Paideia utbildar ledare för Europa - akademiker, konstnärer och samhällsaktivister"

 

Varför skall judisk kultur byggas i Europa när man har sin egen stat Israel?

Judars och deras sionistiska, satanistiska maktbegär är avslöjat och det är allas skyldighet att börja prata om deras girighet att skapa en global stat där dom är herrar och kan dominera alla andra folk som deras slavar.

 

Få judar vill ha demokrati - dom vill härska över alla andra och nöjer sig inte med Israel, det är tydligt.

 

 

 

 
 
 

Ämne: Desperat hetsjakt

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar