Den muslimska demografiska revolutionen i Tyskland

05.09.2015 19:39
  • Ökningen av Tysklands muslimska befolkning – pådriven av en migrationsvåg som inte setts sedan Andra världskriget – innebär ett demografiskt skifte av episka proportioner, något som kritiker av landets invandringspolitik varnar för. Den kommer att förändra Tyskland för evigt.

  • "Det finns 20 miljoner flyktingar som väntar vid Europas trösklar." — Johannes Hahn, EUs utvidgningskommissionär.

  • Enligt Aiman Mazyek, chef för Muslimernas Centralråd i Tyskland, har besöksantalet vid många moskéer fördubblats bara under den senaste månaden.

  • "Ett stort antal (40 procent) kommer från länderna på Balkan, bland dem Albanien och Kosovo. Detta tyder på att nästan hälften av dem som kommer till Tyskland är ekonomiska migranter, inte flyktingar som flytt krigszoner." — Thomas De Maizière, Tysklands inrikesminister.

  • Muslimska män i Tyskland drar rutinmässigt fördel av välfärdssystemet genom att ta med sig två, tre eller fyra kvinnor från den muslimska världen till Tyskland, och gifter sig med dem i närvaro av en imam. När de väl är i Tyskland begär kvinnorna socialbidrag, och bidrag för separata hem åt dem och deras barn eftersom de hävdar att de är "ensamstående med barn". — Från ett reportage i RTL television.

  • "Det som står på spel för oss i dagens Europa är livsstilen för europeiska medborgare, europeiska värderingar, överlevnad eller undergång för de europeiska nationerna och, för att vara exakt, deras förvandling till oigenkännlighet. I dag är frågan inte bara vilket slags Europa vi vill leva i, utan om allt det vi ser som Europa alls kommer att existera." — Viktor Orbán, Ungerns president.

Tysklands muslimska befolkning kommer att skjuta i höjden med mer än 700 000 under 2015, och för första gången driva upp det totala antalet muslimer i landet till nästan 6 miljoner.

Ökningen av Tysklands muslimska befolkning – pådriven av en migrationsvåg som inte setts sedan Andra världskriget – innebär ett demografiskt skifte av episka proportioner, något som kritiker av landets invandringspolitik varnar för. Den kommer att förändra Tyskland för evigt.

Under en presskonferens 19 augusti avslöjade den tyske inrikesministern Thomas de Maizière att man förväntar sig att 800 000 migranter och flyktingar – vilket motsvarar nästan en procent av Tysklands totala befolkning – ska anlända till landet under 2015. Rekordsiffran är en fyrdubbling jämfört med 2014. Han sa att 83 000 migranter hade kommit bara under juli, och att siffran för augusti skulle bli ännu högre.

De Maizière sa att även om många av migranterna kommer från Mellanöstern och Nordafrika, så kommer ett stort antal (40 procent) från länder på Balkan, bland dem Albanien och Kosovo. Detta tyder på att nästan hälften av dem som kommer till Tyskland är ekonomiska migranter, inte flyktingar som flytt krigszoner.

 

Enligt det tyska tv-bolaget Deutsche Welle får asylcentret i Berlin (bilden) ta emot uppemot 2 000 asylansökningar varje dag. (Bild: Deutsche Welle video screenshot)

 

Av de 800 000 migranter och flyktingar som kommer till Tyskland i år, är minst 80 procent (eller 640 000) muslimer. Detta enligt en nyligen gjord uppskattning av Muslimernas Centralråd i Tyskland (Zentralrat der Muslime in Deutschland, ZMD), en muslimsk paraplyorganisation med bas i Köln. Siffran är ostridig.

Till nykomlingarna ska läggas att den naturliga befolkningsökningen bland muslimer som redan bor i Tyskland är ungefär 1,6 procent per år (eller 77 000 personer), enligt uppskattningar i en ny studie om ökningen av den muslimska befolkningen i Europa, gjord av Pew Research Center.

Baserat på Pews prognoser uppgick den muslimska befolkningen i Tyskland till 5 068 000 i slutet av 2014. De 640 000 muslimska migranter som anländer under 2015, tillsammans med den naturliga befolkningsökningen på 77 000, ger vid handen att antalet muslimer i Tyskland ökar med 717 000 och i slutet av 2015 uppgår till totalt 5 785 000. Detta skulle göra Tyskland till det land i Västeuropa som har den största muslimska befolkningen.

Som jämförelse kan nämnas att ökningen av antalet tyska muslimer är som om USAs muslimska befolkning skulle öka med 3 miljoner på ett enda år.

Kritiker säger att tyska tjänstemän är så pressade att lösa Europas migrationskris att de struntar i de långsiktiga konsekvenserna av att ta in så många migranter från Mellanöstern och Nordafrika.

Ovanpå säkerhetsriskerna (radikala islamister försöker med största sannolikhet ta sig in i Tyskland förklädda till flyktingar) menar kritikerna att ökningen av den muslimska invandringen kommer att påskynda islamiseringen av Tyskland – en process som redan är långt gången.

Islam är den snabbast växande religionen i det post-kristna Tyskland. Ett allt större antal kyrkor i Tyskland omvandlas till moskéer, och en del av dem har böneutrop (adhan) från högtalarsystem. Ökningen är så stor att en del områden i Tyskland påminner om muslimska Mellanöstern.

Islamisk sharialag sprider sig snabbt över Tyskland, där shariadomstolar nu finns i alla stora städer. Detta "parallella rättssystem" underminerar rättssäkerheten i Tyskland, varnar experter, men regeringstjänstemän är "maktlösa" när det gäller att göra något åt det. Samtidigt hänvisartyska domare i allt större utsträckning till sharia i vanliga tyska domstolar.

Polygami är visserligen illegalt enligt tysk lag, men är vanligt bland muslimer i alla större tyska städer. I Berlins Neukölln-distrikt, till exempel, uppskattar man att hela en tredjedel av de muslimska männen har två eller flera fruar.

Enligt ett program i RTL, ett av Tysklands ledande mediebolag, drar muslimska män i Tyskland rutinmässigt fördelar av välfärdssystemet genom att ta med sig två, tre eller fyra kvinnor från den muslimska världen till Tyskland, och gifter sig med dem i närvaro av en imam. När de väl är i Tyskland begär kvinnorna socialbidrag, och bidrag för separata hem åt dem och deras barn eftersom de hävdar att de är "ensamstående med barn".

Även om bidragsfusket bland muslimska invandrare är en "offentlig hemlighet" som kostar de tyska skattebetalarna miljoner euro varje år, är myndigheterna på grund av politisk korrekthet ovilliga att göra något åt det, enligt RTL.

De ökande våldsbrotten som begås av sysslolösa invandrare från Mellanöstern och Balkan har förvandlat delar av tyska städer till "laglösa områden" – områden som är de facto "no-go" zonerför polisen.

I Wuppertal har grupper av långskäggiga muslimska radikala utnämnt sig själva till "sharia-poliser" och försöker genomdriva islamisk lag på gatorna genom att dela ut gula flygblad som förklarar den islamiska uppförandekoden i stadens sharia-zoner. I Hamburg har muslimska radikala infiltrerat dussintals grund-och gymnasieskolor, där de tvingar islamiska normer och värderingar på icke-muslimska studenter och lärare.

I Berlin har lokala myndigheter tänjt på reglerna som förbjuder religiös klädsel i offentliga byggnader, så att muslimska kvinnor kan bära huvudduk. I Bayern undantas muslimska barnfrån de obligatoriska besöken på de gamla koncentrationslägren som ingår i utbildningen om Förintelsen.

I Bremen skrev myndigheterna på ett avtal med stadens 40 000 personer starka muslimska befolkning. Avtalet garanterar skydd av muslimska samfundets egendomar, godkännande av byggen av moskéer med minareter och kupoler, tillgång till halalmat på fängelser och sjukhus, erkännande av tre muslimska helgdagar, muslimsk representation vid statliga institutioner och andra rättigheter och privilegier.

Fler än 700 tyska muslimer har anslutit sig till Islamiska staten och rest till Syrien och Irak, en del av dem har fortsatt ta emot socialbidrag från den tyska staten medan de befinner sig på slagfälten i Mellanöstern. Jihadister som återvänt till Tyskland och utgör ett akut hot mot nationens säkerhet är ändå berättigade till nya bidrag.

I Tyskland bor mer än 7 000 salafister som bekänner sig till en gren av radikal islam som häftigt motsätter sig den tyska demokratiska ordningen. Tyska tjänstemän säger att 1 000 av dessa individer är särskilt farliga (en del tros ingå i sovande celler) och kan slå till när som helst.

Samtidigt tillåts salafister att öppet missionera på tyska gator för att finna nya rekryter och på så sätt öka sitt antal. I en nyligen genomförd rekryteringsdrive lanserade salafisterna en aldrig tidigare skådad kampanj kallad "En koran i varje hem" där tanken är att 25 miljoner koraner på tyska ska distribueras gratis till vartenda tyskt hushåll.

Och ändå jobbar väktarna av den tyska mångkulturen övertid för att tysta dem som kritiserar islams tillväxt i Tyskland. I Bayern till exempel kallades de tyska aktivister som opponerade sig mot bygget av en megamoské i München för "extremister", och övervakas nu av den tyska underrättelsetjänsten.

Tyska medier anklagar konsekvent dem som har synpunkter på islams framfart för hets mot folkgrupp, i lömska försök att skrämma dem till tystnad. Särskild måltavla för deras vrede är den mycket populära tyska webbsidan Politiskt Inkorrekt (PI), som genom åren har vuxit till en viktig informationskälla för människor som oroar sig över islams utbredning i Tyskland. PIs motto lyder: "Mot mainstream, för USA, för Israel, mot islamiseringen av Europa". Föga förvånande vill den tyska medieeliten stänga ner PI.

Det är fullt möjligt att den tyska förbundskanslern Angela Merkel – som nyligen erkände att den tyska mångkulturen har misslyckats – ser massinvandring från den muslimska världen som en lösning på Tysklands kollapsade födslotal, bland de lägsta i världen.

Den tyska regeringen räknar med att befolkningen kommer att sjunka från dagens cirka 81 miljoner till 67 miljoner 2060, trots att landets statistikinstitut Destatis nyligen rapporterade att de höga invandringstalen kommer att leda till att befolkningstalet sjunker långsammare än man tidigare räknat med.

 

En studie från Hamburgbaserade World Economy Institute varnar för att de låga födslotalen hotar den långsiktiga lönsamheten i tysk ekonomi. "Inget annat industriland försämras i samma hastighet, trots det stora inflödet av unga migrantarbetare", står det i rapporten. "Tyskland kan inte på lång sikt fortsätta att vara ett dynamiskt affärscentrum utan att ha en stark arbetsmarknad."

Tyskland måste bli mycket bättre på att integrera invandrarna om dessa ska bli en nettovinst för landets ekonomi. En ny studie från Köln-institutet för ekonomisk forskning visade att muslimska invandrare är mer benägna att vara arbetslösa och leva på socialbidrag än någon annan invandrargrupp i Tyskland. Rapporten säger att orsaken till den höga arbetslösheten är låg utbildningsnivå och ingen arbetslivserfarenhet.

Och migrationskrisen visar inga tecken på att avta. Vid ett toppmöte om migration som hölls i Wien 27 augusti sa EUs utvidgningskommissionär Johannes Hahn: "Det finns 20 miljoner flyktingar som väntar vid Europas trösklar. 10-12 miljoner i Syrien, 5 miljoner palestinier, 2 miljoner ukrainare och omkring 1 miljon i södra Kaukasien.

21 augusti slopade Tyskland den så kallade Dublin-förordningen – lagen som säger att människor som söker skydd i EU ska göra det i det första land de kommer till – för asylsökande från Syrien. Det betyder att syrier som kommer till Tyskland får stanna där medan deras ansökan behandlas. Kritiker säger att detta kommer att uppmuntra ännu fler migranter att söka sig till Tyskland

 

De flesta tyskar tycks vara oberörda av det som händer med deras land. 21 augusti kom en opinionsundersökning för tyska tv-bolaget ZDF som visade att 60 procent av tyskarna anser att deras land kan klara den höga inströmningen av flyktingar, och 86 procent sa att Tyskland är ett invandrarland. I en intervju med tidningen Der Tagesspiegel, sa chefen för Muslimernas Centralråd i Tyskland, Aiman Mazyek, att så många muslimer har kommit till landet att besöksantalen vid många moskéer har fördubblats bara under den senaste månaden. I en kommentar till den demografiska revolution som sveper över Tyskland, sammanfattade Mazyek läget med en underdrift: "Antalet muslimer i Tyskland kommer att öka avsevärt."

 

I näraliggande Ungern har president Viktor Orbán varit en av få europeiska statschefer som varnat: "För ett år sedan sa jag att vi lever i tider när vad som helst kan hända, och jag säger fortfarande samma sak", sa han nyligen. "Vem hade kunnat tro att Europa skulle vara oförmöget att skydda sina egna gränser mot obeväpnade flyktingar?" Han tillade:

"Det som står på spel för oss i dagens Europa är livsstilen för europeiska medborgare, europeiska värderingar, överlevnad eller undergång för de europeiska nationerna och, för att vara exakt, deras förvandling till oigenkännlighet. I dag är frågan inte bara vilket slags Europa vi vill leva i, utan om allt det vi ser som Europa alls kommer att existera."

Källa: https://sv.gatestoneinstitute.org/6437/muslimska-demografiska-tyskland

Ämne: Den muslimska demografiska revolutionen i Tyskland

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar