Demonstrera för fred, mot krig, mot NATO! Möte Sergels torg kl 15

21.05.2016 21:33

För fred, trygghet – Protestera mot Värdlandsavtalet och ökad krigsrisk! Demonstrera idag! Sergels torg kl 15
Många tal!

Nej till NATO affisch

Jag sände in följande kommentar till ”Ring P1″ på morgonen 19/5. Programledaren läste upp första meningen – bara – vid programmets start. Sedan kom utmärkta inlägg om Värdlandsavtalet av två kvinnor, liksom av en kvinna idag.
Sverige bör verkligen inte underteckna Värdlandsavtal med NATO, en kärnvapenbaserad organisation som i krig förstört Afghanistan och Libyen, med insatser långt utöver FN-mandat. USA, som dominerar NATO är genom egna krig eller krig via ombud i Mellanöstern ansvarigt för uppemot 2 miljoner döda och över 10 miljoner flyktingar. Säg nej, och samarbeta även med Ryssland så ökar Sveriges säkerhet.”

Jag återger nu en viktig rapport – ihjältigen i vanliga media – som visar att de flesta inte vill ha Värdlandsavtalet.
Därefter en rapport från försvarsminister Hultqvists senaste framträdande, 17 maj!

 

Opinionsundersökningen.


En opinionsundersökning av SIFO, beställd av Aktionsgruppen Nej till NATO som genomfördes mellan den 15-19 februari visar en bred majoritet av de tillfrågade avvisar värdlandsavtalet efter information om vad det innebär i form av närvaro av NATO trupper på svenskt territorium, eventuellt med kärnvapen, och hot mot vår alliansfrihet. Av de tillfrågade var 56 procent negativa till konsekvenserna av värdlandsavtalet, 26 procent accepterade det och 16 procent var osäkra. Efter uppvägning anges att 1000 personer besvarat intervjun.
https://www.nejtillnato.se/sifo-undersokning/
NATO - Aktionsgruppen Nej till NATO
* Det finnas klara könsskillnader, då avtalet accepterades av 39 % av männen och endast 13 % av kvinnorna.
* Bland männen var andelen positiva högst i åldern 15-29 år (46 %), medan den bland kvinnor var lägst (3 %) i denna ålder. Antalet individer i olika åldersgrupper bland könen är ganska litet.
* Bland de röd-gröna väljarna säger 70 procent nej till värdlandsavtalet medan 14 procent är positiva.
* Av de borgerliga väljarna säger 45 procent nej till värdlandsavtal medan 39 procent är positiva.

 

Fråga 1 Känner du till Sveriges Värdlandsavtal med Nato, ett Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd, som skall tas upp i Sveriges riksdag för omröstning och beslut, under våren 2016 eller känner du inte till avtalet? . Svar: Endast 45 % känner till ”Värdlandsavtalet” som odemokratiskt nog skrevs på i slutet av valrörelsen, i september 2014.
Fråga 2 Tycker du att Riksdagen skall godkänna Sveriges värdlandsavtal med Nato som bland annat betyder, att om Sverige beslutar sig att bjuda in Nato, kan det resultera i att Nato baser och trupper stationeras i Sverige och att Nato kan göra anfall mot tredje land med vapen som inte utesluter kärnvapen? Svaren finns i första stycket.
Fråga 3 Tycker du att Riksdagen skall godkänna Sveriges Värdlandsavtalet med Nato om kraftigt utökat militärt samarbete med Nato, ifall det resulterar i förlust av Sveriges alliansfrihets och neutralitet? Svar: Här svarade 27 % Ja, och mer än dubbelt så många, 56 %, svarade Nej medan 16 % var tveksamma.

 

Rapport från försvarsminister Hultqvists senaste framträdande av Henrik Persson, medlem i styrelsen för Folket i Bilds styrelse i Stockholm.


I tisdags, 17 maj talade försvarsminister Peter Hultqvist-mötet på ABF-huset i Stockholm.
Arrangör var ”Socialdemokraternas Säkerhetspolitiska klubb” (SSÄK). Jag publicerar här en rapport från Henrik Persson som var där.
Peter Hultqvist
Mötet inleddes med att Hultqvist talade i 45 minuter.

 

Märkliga påstående
”Det finns stora utmaningar i Mellanöstern. Huvudproblemet är Daesh, IS. De kan bara bekämpas militärt”.
* ”Om FN dras bort från Mali blir det kaos i hela landet”.
* ”Man kan tycka vad man vill om amerikanerna, dras deras trupper bort från Europa så rubbas hela balansen.”

* ”Den hårdföre Assad bedriver inbördeskrig mot sitt eget folk”.
* ”Vi har varit med i Partnerskap för Nato sedan 1994″ (Samarbetet heter ”Partnerskap för fred”….)


Egen aktivitet 
* ”Jag har varit i Irak och träffat peshmergas. De för en överlevnadskamp mot Daesh.”
* ”Jag besökte övningen Cold Response i Norge förut. 12 000 man. Vi hade 5 000 soldater där.”

 

Ibland sade Hultqvist rena underligheter

Hultqvist konstaterade att Turkiet har stött Daesh/IS eftersom man vill slå mot kurderna.
Han drog dock ingen slutsats kring att Turkiet samtidigt är medlem i Nato, och att vi om vi närmar oss Nato ännu mera, eller går med, i så fall själva blandas in i Turkiets våldsamheter och IS-stöd.

 

En åhörare frågade om en Alliansregering i framtiden kunde säga ja till stationering av kärnvapen i Sverige i enlighet med värdlandsavtalet.
Svar från Hultqvist: ”Då gäller det att inte rösta på en sådan”. 
Hultqvist viftade bort frågor jag ställde om hur fredsplanen med Ryssland såg ut. Han ville enbart fokusera på att ”Ryssland har brutit mot folkrätten. De har invaderat Krim. Sanktionerna mot Ryssland måste fortsätta.”

Jag påpekade att stora delar av Irak bombats till grus, även det ett brott mot folkrätten. Svar från Hultqvist:”Där deltog vi inte.”

 

Hultqvist målade upp en bild av att demokratin i världen hotas av: 
-Extremhöger (Nationella Fronten i Frankrike m fl),
-Daesh
-Ryssland.

 

Och demokratin måste försvaras mot dessa hot, tydligen mest militärt. Han talade inte om andra metoder i alla fall.

Värdlandsavtalet var på något sätt en del i detta, enligt honom, tydligen. Men samtidigt nästan ingen förändring mot nu. Någon i publiken påpekade att om det inte innebär förändring – varför är det så viktigt att driva igenom det?


Flera påpekade att hela hanteringen av värdlandsavtalet är odemokratisk och att en folkomröstning borde ske.

Hultqvist svar:
”Du tycker en sak, jag en annan. Men du har ändå rätt att föra fram din åsikt. Det är demokrati.” 
Publiken fick bara ställa frågor i knappt 15 minuter. Vilket ledde till upprördhet på slutet när en person från SSÄK klippte av mötet. Hultqvist stod dock kvar en stund och diskuterade.

 

Försvarsminister Peter Hultqvists inlägg och svar framstod som enkla lösningar på i själva verket inte så enkla frågor. Och han sa inget alls om hur man når fred och avspänning. Det här verkade vara en man som i grunden enbart är inställd på en sak – krig.

 

 

Några artiklar om Värdlandsavtalet.
Majoritet mot Värdlandsavtalet
Vad vet du om Värdlandsavtalet
Uppropet mot NATO-medlemskap och värdlandsavtal

Ämne: Demonstrera för fred, mot krig, mot NATO! Möte Sergels torg kl 15

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar