Debatt: Det finns inga ursäkter

22.03.2015 13:16
av  22 maj, 2013

I Sverige får alla, till och med de som inte ens har svenskt medborgarskap barnbidrag, etableringsersättning, bostadsbidrag, SFI-bonus och en uppsjö av andra bidrag. Alla får tillgång till Sveriges samlade utbildningssystem, upp till universitetsnivå. Alla har tillgång till skattefinansierade bibliotek, kollektivtransport, dagis och alla får gratis svenskundervisning. Det är till och med så att svenskar diskrimineras på löpande band för att ge jobb åt invandrare; genom kvotering, instegsjobb och enorma resurser som slängs på massinvandringsindustrin. Skolor, badhus och arbetsplatser anpassas för att blidka invandrares krav så att de kan känna sig ”hemma”. Ja, Sverige gör verkligen precis allt, in absurdum till och med.

Så det finns inga ursäkter. Inga trovärdiga vänsterinspirerade förklaringsmodeller som ”socialt utanförskap” eller ”brist på fritidsgårdar” eller ”trångboddhet”. Inget av det är ens nära att hålla. I dagens Sverige finns alla möjligheter att lyckas för den som vill och tar tillvara det staten ger. Det finns alltid hjälp att söka för den som hamnat i en utsatt situation. Tacken för detta ser vi bland annat i Husby.

Grundproblemet är utan tvekan en oansvarig och i det närmaste kravlös massinvandringspolitik samt personers ovilja till ansträngning, ointresse för eget ansvar och respektlöshet för det land som, allt för välvilligt, välkomnat dem. För att på sikt lösa dessa problem handlar det om att föra en reglerad invandring som sätter upp tydliga villkor för den som kommer hit. Ett enkelt sådant är: i Sverige tar vi inte till våld om vi inte får allt vi vill utan egen ansträngning.

För att på kort sikt stävja dessa upplopp krävs emellertid några andra åtgärder:

Steg ett: Polisen har den utbildning och utrustning som krävs för att stävja dessa upplopp. Anledningen till att så inte sker är för att det från politiskt håll saknas en vilja eller mod att tillåta det. De enskilda poliserna som får slita för att lappa ihop det mångkulturella kaoset vill dock inget hellre. Så låt dem. Låt dem använda de hårda tag som krävs.

Steg två: Inför tillfälliga och geografisk begränsade utegångsförbud och undantagstillstånd. De som därefter vistas utomhus i området kan därmed omhändertas av polisen när de anser det vara behövligt. Individer som kastar sten, eldbomber eller dylikt kan oskadliggöras genom att till exempel tillåta användning av gummikulor, tårgas och vattenkanoner.

Steg tre: Alla de som frihetsberövas, vilket ska ske omgående, ska försättas med handfängsel och placeras i bussar. Därefter ska de förflyttas till häkte för vidare behandling. Icke-svenska medborgare ska dessutom prövas för utvisning.

Polisen har förmåga att slå tillbaka dessa upplopp tämligen omgående, om de bara får en ledning som har modet att göra vad som krävs. Så är tyvärr inte fallet. Istället kunde vi häromkvällen höra länspolismästare Mats Löfving säga att polisens mål är att ”egentligen göra så lite som möjligt” i Husby.

I ett samhälle där polisen bakbinds av vänsterflum och vekhet, vinner alltid ligisterna och gängen. I det långa loppet måste massinvandringen och mångkulturalismen upphöra. Men i det korta loppet skulle förslagen ovan få upploppsmakarna att snabbt inse vem det är som bestämmer i det här landet.

Kent Ekeroth (SD)
Riksdagsledamot

Richard Jomshof (SD)
Riksdagsledamot

https://www.d-intl.com/2013/05/22/det-finns-inga-ursakter/

Ämne: Debatt: Det finns inga ursäkter

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar