De nya handelsavtalen – Snart kan din dator beslagtas om den innehåller information som hotar en industri

17.10.2015 12:48

15 Okt, 2015

 

 

TTP agreement sealed in Oct 2015 - Photo: New York Times

DEBATT. Handelsavtal av typen TiSA, TPP och TTIP övertrumfar nationella lagar. Nu har TTP signerats och kritiker menar att det största globala hotet mot internet är ett faktum. Det kan leda till bestraffningar och stora restriktioner för alla internetanvändare, skriver The Independent.

Text: Torbjörn Sassersson | TTP-avtalet klubbat i okt 2015 – Foto: New York Times video

TTP står för ”The Trans-Pacific Partnership agreement” och det täcker in 40% av världsekonomin. Utåt sett handlar TTP om att skapa ett enhetligt ekonomiskt block som ska underlätta för företag att bedriva handel med varandra. Fina ord, säger kritiker som menar att bakom döljer sig restriktioner som skriver om internets historia.

När den amerikanska handelsrepresentanten Michael Froman annonserade att TTP klubbats mellan Nord- och Sydamerika samt en rad länder i Asien uttrycktes ytterligare fina ord.

”We have come to an agreement that will support jobs, drive sustainable growth, foster inclusive development and promote innovation across the Asia-Pacific region”

Orden påminner om löftena alla fick höra när idén om EG/EU såldes in i början på 1990-talet.

Medaljens baksida

Till exempel innebär TTP att det blir brottsligt att avslöja storföretagens brottslighet genom att använda din dator. Experter menar att formuleringen i handelsavtalet är vag och därför innebär att visselblåsare och undersökande journalister kan bestraffas om de använder en dator för att dela känslig information om företag som bedriver misstänkta olagliga aktiviteter.

Andra konsekvenser av TTPTTP-handelsavtal - The Independent okt 2015 är att tex YouTubeoch Facebook omedelbart måste ta bort innehåll om ett det inkommer ett enda klagomål på att ett visst innehåll anses strida mot handelsavtalet. Det kan även bli verklighet att myndigheter, och troligen även privata säkerhetsbolag, utan bevis, kan ta din datorer i beslag om ett företag anser att en upphovsrätt kränkts av dig som privatperson.

Läs mer: Sekretessbelagt TTIP-avtal kan tvinga Sverige att acceptera rökning på offentliga platser...

Under ledning av TTP:s ”paragrafer” kan internetleverantörer tvingas att för företagen övervaka misstänkta privatpersoners aktivitet på internet, ta ned innehåll från din blogg samt stänga av din surfkontakt med internet. Här går övervakningen, spionerandet och beslagtagandet hand i hand. Vi börjar förstå den praktiska tillämpningen av övervakningstekniken.

Ett enormt problem med dessa handelsavtal av typen TTP är att de förhandlas mellan myndigheter och industrier bakom stängda dörrar utan insyn för allmänheten och media. Avtalens fulla innebörd kommer inte att offentliggöras förrän om fler år, skriver The Independent.

Läs mer: Det kontroversiella handelsavtalet kan endast läsas av politiker i ett hemligt läsrum i Brüssel


Läs mer: https://newsvoice.se/2015/10/15/de-nya-handelsavtalen-snart-kan-din-dator-beslagtas-om-den-innehaller-information-som-hotar-en-industri/

 

Ämne: De nya handelsavtalen – Snart kan din dator beslagtas om den innehåller information som hotar en industri

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar