De krigar för en svensk miljardorder

29.09.2017 19:00

När USA och Frankrike skickar hit luftvärnsförband till övningen Aurora så ligger det också ekonomiska drivkrafter bakom. Ländernas försvarsindustrier slåss om svensk beställning där en första order är värd 10–12 miljarder kronor.

 

Just nu är det svenska försvaret värd för både Frankrikes flygvapen och USA:s armé. 200 soldater från vardera landet har landat med var sitt luftvärnsbatteri i Göteborg för att delta i den svenska övningen Aurora. Från USA kommer ett Patriot-batteri och från Frankrike systemet SAMP/T. Orsaken till deras medverkan är att Sverige i dag saknar modernt luftvärn med medellång räckvidd.

Läs mer: USA har tagit hit skarpladdade robotar

Sveriges nuvarande luftvärn med medellång räckvidd är Hawk-systemet som konstruerades i slutet av 1950-talet. Den svenska versionen, Robotsystem 97, har modifierats i olika steg, men är föråldrad.

– Luftvärnet är en delkomponent i ett luftförsvar som består av stridsflyget och sensorer, oavsett om de flyger eller är fasta radarstationer. Luftvärnet är i dag den felande länken – vårt äldre luftvärn med medelräckvidd går ut. Det är en viktig komponent om man ska skydda ett område, säger överbefälhavaren Micael Bydén till DN.

Foto: Magnus Hallgren

Riksdagen bestämde i försvarsbeslutet 2015 att den ena av arméns två existerande Hawk-bataljoner ska få nya robotbatterier, som skulle vara i operativ drift 2020.

Men anskaffningen är försenad. Den främsta orsaken är att kostnaderna drar i väg. Försvarets materielverk för diskussioner med tillverkarna av två system som konkurrerar: Patriot och SAMP/T. Att utrusta en bataljon i armén med de nya systemen skulle kosta minst 10–12 miljarder kronor, uppger flera militära källor för DN.

Men det brådskar. I fyrpartiuppgörelsen om försvaret från den 16 augusti i år sägs att utvecklingen i omvärlden innebär att fortsatt tillgång till luftvärn är ”väsentligt för Sveriges säkerhet”. Anskaffning ska därför inledas ”snarast”, slås det fast, och vara helt klar före 2025.

Men smakar det så kostar det. Ska det nya luftvärnet enbart klara av att möta attackplan och kryssningsrobotar, vilket är det mest förekommande hotet? Eller ska Sverige satsa ännu mer pengar på att också kunna möta avancerade ballistiska robotar?

Då kan totalsumman för att utrusta bägge luftvärnsbataljonerna bli det dubbla, 20–25 miljarder kronor.

– Amerikanska soldater är de bästa marknadsförarna av Patriot-systemet. Vi är mycket entusiastiska över att ni får titta närmare på detta enastående system, säger Joe DeAntona, ansvarig för tillverkaren Raytheons ansträngningar att sälja Patriot till Sverige.

Raytheons främsta säljargument är att Patriot satts in i strider under flera krig och används av 13 länder, varav fem i Europa.

– Patriot är det enskilt bästa luft- och missilförsvarssystem som existerar i världen i dag. Att fem länder använder det i Europa ger också möjligheter till integration som andra konkurrerande system saknar, säger Joe DeAntona.

USA-armén ska köra sitt Patriot-batteri från Göteborg till Böda på norra Öland och ingå i luftförsvaret under Aurora.

Det franska flygvapnets SAMP/T ska sättas upp på Utö i Stockholms skärgård där slutstriden för Aurora ska äga rum. Batteriets robotar används i dag av Frankrike, Italien och Storbritannien.

– Vi erbjuder Sverige en europeisk lösning, där Sverige blir den fjärde europeiska partnern, säger Véronique Cham-Meilhac från det tillverkande konsortiet MBDA.

Hon framhåller att MBDA:s robotsystem är modernare, mer flexibelt, kräver mindre personal och kan köpas till ”avsevärt lägre kostnader” än Patriot.

Ytterst är valet mellan systemen en fråga om politik, en anskaffning ska godkännas av regeringen. Ska Sverige satsa på en Patriot från det av Donald Trump ledda USA eller på SAMP/T från Europa som nu vill stärka sitt försvar? Bägge alternativen finns nu i landet. Hur de väl de samverkar med det svenska försvarets system kan Aurora ge besked om.

 

Ämne: De krigar för en svensk miljardorder

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar