De internationella bankfamiljernas nästa mål – expropriera världshaven

07.05.2016 18:24

Hitills har världshaven varit fria och inte tillhört någon.

Nu planerar globalisterna att själva lägga beslag på dem och förvandla dem till no-go zoner för allmänheten…

https://blueshift.nu/de-internationella-bankfamiljernas-nasta-mal-expropriera-varldshaven/

 

 

Ämne: De internationella bankfamiljernas nästa mål – expropriera världshaven

Världshaven.

Sven | 13.06.2016

De ska alltid var fria!

Ny kommentar