De 8 VÄRSTA råden som läkare ger sina patienter

17.12.2017 17:10

Tuesday, September 12, 2017 by 

https://www.vaccines.news/2017-09-12-the-8-worst-pieces-of-advice-medical-doctors-give-their-patients.html

För bara hundra år sedan existerade knappt alla av de vanligaste kroniska sjukdomarna och åkommorna som vi känner till så väl idag i Amerika, inkluderat cancer, diabetes typ 2, Alzheimers, artritis, benskörhet, Parkinsons och hjärtsjukdomar. Ändå, skyller nästan alla läkare i Amerika dessa hälsopreblem, som går att förebygga, på ärftliga gener, precis som om några få generationer har förändrat mänsklighetens utveckling under hundratusentals år, ”över en natt”.

 

Läkare får ingen träning eller går på kurser om näringslära under deras 8 till 16 års långa utbildning och praktiserande, så självklart har de inga rekommendationer om riktig kost för att förebygga och omvända det som GÅR att förebygga och omvända.

Den tidigare pålitliga processen med “expertgranskning” är nu en myt som är totalt tillintetgjord

När läkare och deras lockfåglar till vetenskapsmän vill tävla med råden från personer inom näringsläran och naturmedicinen, använder de alltid samma gamla tröttsamma argument – “kommer deras råd från vetenskapligt expergranskad och beprövad erfarenhet?” Men tänk om du idag fick reda på att hundratals, om inte tusentals av vetenskapliga, medicinska, och “expertgranskade” studier var baserade på lögner och många av dem har dragits tillbaka på grund av förfalskning? Här kommer fakta – en lavin av falsk-granskade artiklar. Förra våren drog tidningen Tumor Biology in över 100 forskningsartiklar efter att ha funnit att författarna har FÖRFALSKAT hela processen med expertgranskning, och detta kom som en följd av att man hittat mer än 50 förfalskade artiklar förra året i olika tidskrifter.

I en massiv upprensning av förfalskad vetenskap, har medicinska tidskrifter blivit tvingade att dra tillbaks tidskrifter av många olika anledninger, inkluderat manipulation av expertgranskningens process, olämpligt sätt att fördela författarskap, plagiat, och försök att undergräva hela expertgranskningen och publikationssystemet med syfte att hyra in industrins spökskrivare för att skriva vadhelst företagen vill med syfte att sälja experimentella och farliga läkemedel. Vissa “undersökningar” t.o.m. skickas till falska e-mejladresser, men använder namnen på riktiga forskare, allt medan läkemedelsskojarna höjer buden (tillräckligt för att det ska se rimligt ut).

 

Retraction Watch experts säger att deras team av utredare förväntar sig att det dyker upp mycket mer “tidskrifts” smuts när de tittar längre bak i tiden. Helt riktigt, vetenskap, skolmedicin och förfalskad “expertgranskad” forskning är till salu i Amerika, och det har varit på det sättet i över hundra år. CDC (Centret för sjukdom och förebyggande kontroll), AMA (Amerikanska medicinska föreningen) och FDA (administrationen för mat och läkemedel) idkar beskyddarverksamhet gentemot Big Pharma och vaccin industrin för att skapa kroniska sjukvårdskunder för livet. Gör inget misstag angående detta. I många år nu, har kvacksalvarna kallat näringslärans utövare för bedragare. Nu vet vi exakt varför. Kemiska läkemedel är en bluff baserad på lögner och felaktig forskning. Det är därför som Natural News visar sanningen för dig, så att du kan skilja mellan bra råd och riktigt dåliga råd. Här är de 8 VÄRSTA råden en läkare någonsin kan ge till sina patienter.

 

DÅLIGT RÅD #1. De flesta hälsoproblem är ärftliga och allt vi kan göra för att hantera dessa är med mediciner

Det är bara en jättstor lögn. De flesta hälsoproblemen utvecklas efter födelsen och är resultatet av intag av kemiskt processad mat och mediciner tillverkade i laboratorier.  Skolmedicinen handlar bara om att hantera symptom istället för att förebygga och reversera sjukdomar och hälsoproblem. Det handlar enbart om pengar.

 

DÅLIGT RÅD #2. Ta vaccin sprutan

Influensa vaccinet är de mest farliga vaccinet av alla, och “beviset finns i efterrätten.” Vaccin-industrin har betalat över 3 miljarder dollar till förlikning åt vaccin-skadade familjer, och majoriteten av de pengarna är för influensa-vaccinationer.

 

DÅLIGT RÅD #3. All (hög) kolesterol är dålig

Vill du veta hur det egentligen förhåller sig med all kolesterol och hur läkare snedvrider fakta för att sälja experimentella mediciner med fruktansvärda biverkningar till dig. Lär dig från Mic Veganen här, just nu,  i denna sju minuter korta utbildnings-video. https://youtu.be/vBtfzd43t8o

 

DÅLIGT RÅD #4. Kemoterapi är din bästa chans att övervinna cancer

Vet du om att 75% inom läkarkåren och onkologerna skulle vägra att ge någon form av kemoterapi p.g.a. att det är så ineffektivt, och dess förödande inverkan och försvagande effekt på hela den mänskliga kroppen? Här är vad läkare som vet bättre säger:

“Majoriteten av patienter med cancer i detta landet avlider på grund av kemoterapi, som inte botar bröst, tarm eller lungcancer. Detta har blivit dokumenterat i över ett årtionde och trots detta använder läkare fortfarande kemoterapi för att bekämpa dessa tumörer.”

 

DÅLIGT RÅD #5. Det finns ingen anledning att testa ditt blod efter giftiga tungmetaller

Många hälsopreblem startar med akuta och/eller kroniska anhopningar av giftiga tungmetaller i kroppen, inkluderat bly, aluminum, kvicksilver, arsenik, kadmium, nickel, krom och and volfram. Dessa ämnen återfinns ofta i vanlig mat, över gränsvärdena, i vaccin och receptbelagda mediciner. Nary, en läkare i Amerika använder ett “metallinstrument” för att testa sina patienter på dessa metaller, som kan orsaka skador på flera organ, även i låga doser.

 

DÅLIGT RÅD #6. Ta aspirin varje dag för att undvika hjärtattacker

Dagligt intag av aspirin orsakar tusentals dödsfall varje år genom inre blödningar. Om du tittar efter naturliga botemedel för att förhindra hjärtattacker så titta på växtbaserad kost med tillägg av antioxidanter.

 

DÅLIGT RÅD #7. Undvik organisk mat eller “allt är av samma kvalitet” som vanlig kost.

Desto mindre kemikalier (inkluderat bekämpningsmedel, genmodifierade grödor och  giftiga tungmetaller) du konsumerar via maten, vattnet, medicinen och personliga hygienprodukter, desto friskare kommer du att bli. Punkt! Använd sunt förnuft här.

 

DÅLIGT RÅD #8. Alla vacciner är säkra och effektiva

Inget vaccin har någonsin i historien angående vacciner bevisats vara helt säkert eller effektivt. Tvärtom, många innehåller kända cancerframkallande, giftiga tungmetaller, blod från andra djur, genetiskt modifierade organismer, och kombinationen av levande sjukdomsstammar . Var försiktig! Konsultera en läkare i naturmedicin innan du injicerar kända nervgifter.

 

Källorna för denna artikel inkluderar:

ARSTechnica.com

RetractionWatch.com

RetractionWatch.com

NaturalNews.com

CureNaturaliCancro.com

VaccineImpact.com

AntiCorruptionSociety.com

Immunization.news

BenGreenfieldFitness.com

Newsweek.com

Healthline.com

CDC.gov

Ämne: De 8 VÄRSTA råden som läkare ger sina patienter

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar