David Dukes varning till Sverige och Europa

09.03.2014 18:50

Den amerikanske politikern David Duke presenterar video-bevis rörande vilka krafter som ligger bakom flyktingströmmarna i Europa.

 

Det är zionismen.

I video-klippet vill representant för zionismen och Israel axla fullt ansvare för flyktingströmmarna till Sverige och i Europa, samtidigt som det förklaras att “judarna” kommer att “hatas” för det.

Den som intervjuas är den amerikansk-israeliske zionisten Barbara Spectre som driver sin verksamhet med bas i Sverige från något som heterpaideia-eu.org finansierade av den svenska regeringen.

Intervjun leder till frågor.

På vilket sätt skulle Israel, zionismen eller “judarna” vara skyldiga till att skapa alla de flytkingströmmar som kommer till bl a Sverige? Det som driver strömmarna är ju alla dessa krig som USA hela tiden startar. Menar Spectre att Israel, zionismen eller “judarna” kontrollerar USA:s utrikespolitik?

Samtidigt som Israel, zionismen och “judarna” (enligt Barbara Spectre) skapar flyktingströmmar till Sverige/Europa så har Israel, zionismen och “judarna” via bl a Sverigedemokraterna skapat och piskat upp flytkingsmotstånd.

Vilken är egentligen Israels, zionismens eller “judarnas” djupa agenda här?

 

Källa: Kristoffer Hell