Därför vill Naturskyddsföreningen stoppa EU:s lagförslag kring ekologisk produktion

02.05.2015 22:39

EU-kommissionens förslag till ny lag för ekologisk produktion har kritiserats hårt från flera håll. Det är med mycket stor oro vi nu ser krav som riskerar ge negativ utveckling på den ekologiska marknaden.

 Artikel 
 
 
 

Föreningen anser att det nya lagförslaget bygger på ett felaktiga antagande om att förtroendet för den ekologiska produktionen måste stärkas. Vi delar inte denna bild. Tvärtom är förtroendet för den ekologiska produktionen högt vilket tydligt signaleras genom den kraftigt ökade efterfrågan. Till exempel ökade försäljningen av eko-mat med 38 procent under 2014. Det som behöver stimuleras är produktionen för fler ekologiska varor.

Flera oroväckande förslag

I förhandlingarna diskuteras flera oroväckande förslag, som om de blir verklighet, riskerar att slå ut delar av den ekologiska produktionen. Det kommer kraftigt försvåra Sveriges möjligheter att uppfylla flera prioriterade områden som giftfri miljö, ett rikt odlingslandskap och en levande landsbygd.

Bland annat föreslås nya regler som gör det svårare för butiker att sälja ekologiska varor och andra förslag som belastar den ekologiska bonden med höga kostnader för utökade kontroller. Det finns även delen som kräver att utvecklingsländer ska etablera samma utvecklade regelstruktur som i Europa. Det kan det leda till minskad import av både ekologiskt kaffe och bananer. För småskaliga odlare i utvecklingsländer är export av ekologiska produkter en viktig möjlighet för att öka sina inkomster och bekämpa fattigdom. Att försvåra för export strider dessutom mot EU:s utvecklingspolitik.

Naturskyddsföreningen anser:

  • att antaganden om konsumenters tillit till den ekologiska produktionen, som är grunden till förändringsförslagen, är felaktiga.
  • att förslagen inte leder till förbättringar ur miljösynpunkt utan riskerar leda till  minskad miljönytta från den ekologiska produktionen.
  • att möjligheten till fattigdomsbekämpning genom ekologisk produktion i Syd kraftigt begränsas.
  • att förslagen bör avvisas i sin helhet. 

Naturskyddsföreningen har vid flertalet tillfällen adresserad landsbygdsminiter Sven- Erik Bucht, EU-nämnden och Miljö- och jordbruksutskottet med vår kritik.

Läs mer här:

 

Ämne: Därför vill Naturskyddsföreningen stoppa EU:s lagförslag kring ekologisk produktion

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar