– Vi arbetar enligt evidensbaserade metoder när det gäller avhoppare från kriminella gäng, eftersom vi vet att det fungerar, säger Peter Wahlberg.

Han säger att de beprövade metoder som polisen använder i samverkan med andra myndigheter är bland annat sociala insatsgrupper och SSPF, som är en förkortning av samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. Metoderna riktar in sig på att hjälpa kriminella och ungdomar på glid att gå vidare.

 

Recenserar inte projektet

 

När det gäller sociala insatsgrupper förutsätts det att den unga personen, eller dess föräldrar om det handlar om en person under 18 år, skriver under ett samtycke om att myndigheterna får utbyta uppgifter om personen ifråga. Allt för att myndigheterna ska kunna ge den unge den hjälp och det stöd hen behöver.

– Just nu lägger vi krut på att få skjuts på det samarbetet mellan polis och kommunen. När det gäller sociala insatsgrupper och SSPF finns det evidens om att det fungerar, säger Peter Wahlberg.

Däremot vill han inte recensera pilotprojektet Stepping Stone som initierats av det sociala företaget iCreate dreams och som är ett tvåårigt utvecklingsprogram för gängmedlemmar inom ramen för ett samarbetsavtal med Norrköpings kommun. Kommunen betalar 100000 kronor per individ och helår under vissa förutsättningar. Bland annat ska kommunen i förväg ha godkänt individens lämplighet och dessutom ska personen ifråga inte misstänkas för brottslighet under den pågående avtalsperioden.

Flera poliser ute på fältet har dock vittnat om att flera av deltagarna i projektet är brottsaktiva. En 20-årig man har exempelvis uppviglat personer att ge sig på en polis, som de höll fast och kastade brinnande cigaretter på. Dessutom är han föremål för en förundersökning om våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd och narkotikabrott den 18 oktober. Förundersökningen inleddes sedan en polispatrull ska ha blivit inträngd i en lägenhet och påhoppad av 20-åringen, eftersom han blev upprörd när poliserna kom på honom med att ha narkotika på sig.

20-åringens starka ställning i Navestad visade sig direkt när han släppts på fri fot. Då kom en ung kille till polisen för att ta på sig narkotikabrottet.

Enligt iCreate har 20-åringen nu pausats från programmet.

 

Fick gänget att lägga ned

 

Bertil Senestad, som tidigare var samordnare för kommunens avhopparverksamhet, hade ett tätt samarbete med polisen, Kriminalvården, landstinget och Arbetsförmedlingen. Det gav resultat.

– Vi fick ett helt kriminellt gäng att lägga ner sin verksamhet, vilket gjorde att våldet inte eskalerade utan det blev lugnt. Det ökade tryggheten i stan.

Trots detta lades verksamheten ner av ekonomiska skäl och nu efterlyser Bertil Senestad, som gått i pension, att någon på kommunen ska ta ett helhetsgrepp när det gäller sociala insatsgrupper och avhopparverksamhet.

– En av framgångsfaktorerna när man arbetar med kriminella, som är en stor utmaning, är att alla parter samverkar. Då blir individen trygg, men då krävs det att man kavlar upp ärmarna och arbetar tålmodigt. Det finns inget quick fix.

Samtidigt tycker Bertil Senestad att det är positivt att företag bidrar med jobb.

– Men man måste se i vilket skede som det ska ske. Oftast behöver kriminella gängmedlemmar lämna stan. Dels för att de ofta är hotade, dels för att de behöver bryta sitt destruktiva mönster.