"Därför slår ovädren till just nu" - liknande rubriker haglar i pressen överallt i världen.

11.12.2015 23:17
Även Sverige har drabbats av mycket ovanliga stormar och häftiga skyfall. Storm efter storm efter storm drar in över vårt land. Vad är det som sker?  Det finns massor av förklaringar. Men just nu härjar ett fenomen som pågår i Stilla havet vid ekvatorn - El Nino. Ytvattnet har värmts upp värre än någonsin. Ingenting påverkar det globala vädret så mycket som temperatursvängningarna hos ytvattnet i Stilla havet - El Nino/La Nina.
 
El Niño den starkaste som någonsin uppmätts. 
 

Årets El Nino har slagit det tidigare historiska rekordet som sattes 1997-8. Då orsakade El Nino skador för 100 miljarder dollar - orsakade av översvämningar, torka, bränder, cykloner och mängder av lerskred. Det är en hel vetenskap hur man mäter El Ninos styrka. Låt oss lämna detta. Man måste kunna statistiska mätmetoder och olika redovisningsmodeller för att hänga med. Låt oss därför bara titta på figuren nedan.

 

 

 

Det är inte dags att fira när El Nino avtar någon gång i början av 2016. 

En stark El Nino följs nästan alltid av en stark La Nina. Ett oroande tecken är att det ovanligt varma ytvattnet i Stilla havet har bitit sig fast i ett område som är extra "känsligt" för jordens vädersystem. Årets El Nino är inte att leka med. Här uppe i norr oroar vi oss för våra skogar. Den ovanligt varma hösten har ännu inte skapat tjäle i marken. Trädens rötter har inte gjutits fast i marken av tjälen. Det intensiva regnandet har i stället gjort marken mindre stabil än vanligt. En "braka-storm" (dialektalt) här uppe i norr skulle bli förödande. 

 

Brage Norin - Skogså Tankesmedja.

 

 

Ämne: "Därför slår ovädren till just nu" - liknande rubriker haglar i pressen överallt i världen.

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar