Danska ledarskribenter fördömer ansvarslös svensk asylpolitik

08.11.2015 17:44

ASYLHAVERIET / SVERIGE SETT UTIFRÅN Avpixlat har i flera artiklar berättat om ledande danska politikers kommentarer till det svenska asylhaveriet. De danska reaktionerna kan, något förenklat, sammanfattas som: “Skyll er själva, vi tänker inte ta konsekvenserna av er ansvarslöshet.” Under fredagen och lördagen kommenterade även ledarskribenter på ett par av Danmarks största dagstidningar Sveriges asylkollaps. Ledarskribenterna är lika skarpt kritiska som den danska regeringen.

Under de senaste dagarna har, som bekant, Sveriges regering krävt hjälp från EU med att hantera den svenska asylmottagningen. Vår regering vill att andra EU-länder ska ta emot en del av “våra” asylsökande, eftersom Sverige inte kan ta hand om alla. Samtidigt har migrationsminister Morgan Johansson öppet varnat asylsökande för att söka sig till Sverige, eftersom svenska myndigheter inte längre kan garantera boende åt alla som kommer.

 

Under fredagskvällen och lördagen kommenterade två av de ledande, danska “kvalitetstidningarna”, Berlingskeoch Jyllands-Posten, på ledarplats det svenska asylhaveriet. Ledarskribenternas analyser är minst lika fördömande som de danska ministrarnas. Både Berlingske och Jyllands-Posten anser att Sverige bedrivit en ansvarslös asylpolitik, och att vi nu får ta konsekvenserna av detta.

Den hårdaste retoriken återfinns i Berlingskes ledartext, vars rubrik kort och gott lyder “Svensk panik“. Berlingskes ledarredaktion menar att Sverige, genom extremt släpphänt och ansvarslös asylpolitik, skapat mycket starka “pull-faktorer”. Dessa pull-faktorer har lett till att mängder av asylsökande sökt sig till Europa, trots att många av dem kunde ha stannat i sina hemländer, eller i de flyktingläger där de tidigare levt.

Migrationsminister Morgan Johansson uppmanade, som bekant, asylsökande som kommit till Sverige via Danmark eller Tyskland att återvända till något av dessa länder, istället för att söka asyl i Sverige. Berlingske konstaterar att Johanssons uttalande, sett ur ett danskt perspektiv, är bekymmersamt. Tidningen skriver sedan (i översättning):

När den svenska stoppsignalen uppfattas av syrier, irakier, afghaner, somalier och andra som är på väg norrut, kommer det oundvikligen att leda till att fler söker asyl i Danmark. Danmark ligger ju inklämt mellan Sverige och Tyskland; två länder som båda välkomnat asylsökande med öppna armar, och som nu kämpar med den enorma utmaning det innebär att hantera en kolossal flyktingström.

Vem bär egentligen ansvaret för den situation vi befinner oss i? På många sätt liknar situationen en ungdomsfest, där en uppspelt tonåring bjudit in alla sina Facebook-vänner, varpå hon skickar över dem till grannen när hon inser att det inte finns tillräckligt med plats i föräldrarnas hus. Med sina öppna armar och öppna hjärtan har de svenska politikerna varit med och bjudit in en flyktingström som man inte längre kan överblicka. Detsamma gäller den tyska förbundskanslern Angela Merkel, med sitt budskap om att det i Tyskland finns plats för alla.

Antalet människor som flyr till Europa bestäms av både pull- och push-faktorer. Det är både förhållanden på de platser där de asylsökande befinner sig, och förhållanden i Europa, som får dem att resa. En majoritet svenska politiker har i all sin humanism ensidigt fokuserat på de faktorer som pressar migranterna att ta sig till Europa; krig, förföljelse, fattigdom och överfulla flyktingläger där det inte finns någon framtid. När man som svar på det stoltserar med en mycket generös asylpolitik, med enkel tillgång till permanenta uppehållstillstånd och släpphänta regler för familjeåterförening, och utsmyckar detta med ambitioner att vara en humanitär stormakt – då har man skapat en alltför stark pull-effekt som lockar flyktingar och migranter. Sverige har skickat ut inbjudningar i världen, men stänger nu dörren till festen.

Berlingske konstaterar att Sveriges regering nu tycks ha gjort en helomvändning i fråga om asylpolitiken, men att omvändningen förstås beror på den katastrofala situation Sverige försatt sig i. Ledartexten avslutas med följande syrliga kommentar (i översättning):

Om de svenska politikerna öppnat ögonen för verkligheten något tidigare, så hade de kanske kunnat undgå att hamna så nära avgrunden.

Jyllands-Postens ledartext om det svenska asylhaveriet innehåller också mycket skarp kritik av svensk asylpolitik, men åsikterna uttrycks i ett något försonligare tonfall. Tidningen skriver t.ex. att det svenska asylsystemets sammanbrott gick att förutse, men att “man på grund av situationens allvar inte bör vara skadeglad“. Även Jyllands-Posten menar att Sverige genom extremt släpphänt asylpolitik skapat starka pull-faktorer. Tidningen skriver (i översättning):

En del kommer att påstå att Sverige burit lasset åt hela Europa, och att Sverige inte skulle vara i sin nuvarande situation om fler EU-länder varit med och delat på ansvaret. De som gör en sådan analys bortser dock från att strömmen av asylsökande till Europa hade varit ännu större om fler EU-länder haft samma asylpolitik som Sverige.

Det som starkast betonas i Jyllands-Postens ledartext är emellertid vikten av att skydda EU:s yttre gränser, och att på så sätt hejda den väldiga asylinvasionen. Jyllands-Posten skriver (i översättning):

Att öppna sin gräns innebär att visa ett ökat förtroende för grannländerna. I Schengen-avtalet innefattade det ökade förtroendet att vi litade på att länderna kring Medelhavet kunde skydda sina gränser. Med tiden har det visat sig att de inte kunnat skydda sina gränser, och det har också visat sig att Schengen-avtalet är utformat på ett sådant sätt att ingen har befogenhet att framtvinga effektiv bevakning av EU:s yttre gränser. /…/ Italien har slagit larm många gånger, men har – inte minst från svensk sida – bemötts med kyliga avvisanden. Sett ur detta perspektiv kan det förändrade svenska tonläget möjligen vara ett steg mot en lösning, som innebär att EU-länderna inte fortsätter knuffa runt problemet mellan varandra, medan människoströmmarna till Europa bara växer och växer.

De aktuella ledarsticken från Berlingske och Jyllands-Posten visar tydligt – för den som eventuellt inte förstått det tidigare – att Sverige i våra grannländer ses som ett extremt undantag i fråga om asyl- och invandringspolitik, att vi i allt högre grad t.o.m. betraktas som ett problem och en säkerhetsrisk, samt att det svenska debattklimatet i asyl- och invandringsfrågor är väsensskilt från de öppna, verklighets- och förnuftsbaserade diskussioner som förs i våra grannländers mainstream-medier.

Relaterat

Danmarks invandringsminister: “Sverige har själv försatt sig i sin nuvarande situation”
Danmark vill inte ta konsekvenserna av Sveriges ansvarslösa massinvandringspolitik
Ledande dansk politiker hånar svenskt krav om “omfördelning av asylsökande”

 

Källa: https://avpixlat.info/2015/11/08/danska-ledarskribenter-fordomer-ansvarslos-svensk-asylpolitik/

Ämne: Danska ledarskribenter fördömer ansvarslös svensk asylpolitik

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar