Dan Larhammar hur snedvridet kan det bli?

18.12.2015 22:53

Dan Larhammar VoF

Dan Larhammar ligger bakom de mediadrev som orsakat tio års förföljelse av läkaren Erik Enby vilket dokumentärfilmen Läkaren som vägrade ge upp kommer att visa.

Som forskare behöver man inte tro på att något fungerar för att forska på det. Det är en del av Vetenskapens grundbultar. Larhammar tycks vara mer eller mindre rabiat då det rör naturliga läkemedel. Jag har belyst hans pseudovetenskapliga handlingssätt i några artiklar vilket gör att Larhammar tackar nej till en intervju för filmen om läkaren Erik Enby.

Larhammar synsk?
Larhammar avfärdade således att medverka med en intervju om sin del aktiviteterna kring Erik Enby med motiveringen att min film var vinklad. Detta skrev också Larhammar på VoF-forum innan filmen ens hade börjat spelas in. Ett sådant beteende är symptomatiskt för pseudoskepticism. Det är också symptomatiskt för feghet. Är det någon som tror på hans ynkliga bortförklaringar. Om han nu ansåg filmen vara snedvriden, innan den ens spelats in, så hade han ju chansen att rätta upp den. Han insåg säkert att han skulle vara chanslös i en intervju och skulle avslöjas i de ämnen han anser sig han kunskap men där han saknar både akademisk kompetens och praktik. Han är inte läkare, har inte haft ansvaret för en enda patient är således total okunnig i de ämnen som vissa dagstidningar och Public Service gärna accepterar honom som expert.

Däremot har han utvecklat mobbarens strategi till fullo. När han beslöt sig för att krossa Erik Enby visste han exakt vad han skulle göra. Som dåvarande ordförande i Vetenskap och Folkbildning byggde han också upp sin makt. Media är det viktigaste forumet. Han visste vilka han skulle smörja. Han såg till att Robert Aschberg tilldelades ”Årets Folkbildare” i januari 2005. Under detta år arbetades planen för mediadrevet ut och i April 2006 kom TV3 Insider med Aschberg som programledare och där Erik Enby hängdes … ut med Robert Aschbergs hjälp. Det inslaget baserat på lagvidriga tolkningar, fiction och lögner ledde sedan till att Enby blev av med sin läkarlicens.

Förhållandet till protegen KTH läraren Jesper Jerkert är besynnerligt. Jerkert efterträdde Larhammar som ordförande i Vetenskap och Folkbildning. Tillsammans skulle de komma att genomföra en rad för vetenskapen destruktiva insatser. Bland annat låg de tillsammans bakom att Osher Centrums forskning blev en flopp. Oshedonationen utsattes för bedrägeri med en förskingring av 43 miljoner kronor donation. Det kan vara Karolinska Institutets mest skamliga projekt.

Jesper Jerkert - Sven-Ove Hansson - Dan Larhammar - Hanno Essén

Jesper Jerkert – Sven-Ove Hansson – Dan Larhammar – Hanno Essén

Att Jerkert-Larhammar är sammansvetsade vet vi men hur sammansvetsade är de? Och hur snedvridet är förhållandet till KTH och vetenskapsakademin? Kommande artiklar tar upp den tråden.

Börje Peratt

 

Ämne: Dan Larhammar hur snedvridet kan det bli?

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar