Dalariksdagsman påstår att mobilstrålning kommer att öka hjärntumörerna med 1000 procent på tio år

03.04.2016 15:52

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd består av en svensk ordförande och professorer och docenter från Norge, Schweiz, Tyskland, Italien och Holland.

Det vetenskapliga rådet sammanträder minst två gånger om året, kan ta egna initiativ, kan anmodas svara på frågor om vetenskapsläget och skriver en årlig metarapport, som bygger på sammanställningar av god vetenskap publicerad i seriösa vetenskapliga tidskrifter.

 

Att sluta upp bakom slutsatserna som rådet landar i är enligt konspirationsteoretikern och dalariksdagsmannen Jan Lindholm (MP) att anlägga ett kvasivetenskapligt perspektiv.

"Mitt arbete grundar sig på vetenskapliga fakta hela tiden", säger Lindholm och lägger till att den granskning han utsätts för av ledarredaktionen är misshandel.

 

I motion 2011/12:Fö213 beskriver Lindholm detta vetenskapliga råd som korrupt. I motion 2013/2014:Fö255 förklarar Lindholm att forskningen visar att mobiltelefonstrålningen förutspås öka hjärntumörerna med 1000 procent inom de närmaste tio åren.

Lindholm har som politisk metod att bortse från vetenskapsläget och torgföra forskning som sluter upp bakom Lindholms egna konspirationsteorier; sådan forskning letar sig på grund av Lindholm till och med innanför riksdagshusets väggar.

 

När han får frågor om detta säger han "Jag jobbar inte med de frågorna" och "jag gör inte det".

 

Ändå lämnar han med regelbundenhet in en och samma, ibland lätt omskrivna motion, som beskriver det egentliga vetenskapsläget - det som Lindholm i själva verket vet finns - som ett helt annat än det som det internationella vetenskapliga råd den svenska myndigheten landat i.

När han får frågor om inte detta är anmärkningsvärt framhåller han att han till skillnad från andra politiker "lyssnar på folk" och att han nåtts av en "folkstorm" om chemtrails och hur sjuk man blir av strålning.

 

På fråga om han därmed är beredd att se till att det hålls riksdagsseminarier om hur farligt det är att vaccinera sina barn och att föreställningen om att människan gör klimatet varmare bara är en konspiration - för sådan forskning finns naturligtvis - konstaterar Lindholm att någon sådan folkstorm har han minsann inte nåtts av.

Med Lindholms självbekräftande logik och oseriösa politiska agenda konstaterar han samtidigt att sifoundersökningar visar att över hälften av svenskarna är oroliga i de frågor han (tydligen aldrig) engagerat sig i.

 

Till den oron bidrar naturligtvis Jan Lindholm (MP) som systematiskt letar upp apart forskning och torgför den på den största politiska scen som finns i Sverige - riksdagen.

I spelaren ovan kan alla höra debatten mellan mig och Lindholm i Sveriges Radio Dalarna.

Ledarredaktionens granskning av Jan Lindholms konspirationsteorier kommer att fortsätta.

Det är ett löfte till läsarna.

 

Ämne: Dalariksdagsman påstår att mobilstrålning kommer att öka hjärntumörerna med 1000 procent på tio år

Säkert har Jan Lindholm rätt, när man nu förstår mekanismerna

LegeNet | 03.04.2016

Rekommenderar denna nya forskning om MEKANISMEN genom vilken lågnivå radio- och mikråvågs-strålning har negativa hälsoeffekter som man tidigare inte kunde förstå hur de skulle kunna vara möjliga, en tidigare oförståelse som säkert är en starkt bidragande orsak till att så många experter varit motståndare till forskningsresutat som påvisat sådana effekter:

"Electromagnetic field exposures act via activation of voltage-gated calcium channels. How this leads to diverse impacts on health" av Martin L. Pall, Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sciences, Washington State University, thetenthparadigm.org, martin_pall@wsu.edu, Stockholm 2016-03-10 https://vagbrytaren.org/Hur_tradlos_teknik_skadar_20160310%20(1).pdf

Jan Lindholm verkar ha rätt

Pia Hellertz | 03.04.2016

Jan Lindholms pågående om att hjärntumörerna kommer att öka med 1000 procent har vetenskapligt stöd.
Se exempelvis https://www.safespaceprotection.com/news-and-info/health-effects-from-cell-phones/.

Jag skrev ett öppet brev till Dala Tidningar och kritiserade dem för att de hånar och förlöjligar oliktänkande. Brevet publicerades på https://humanismkunskap.org/2016/03/30/pia-hellertz-oppna-brev-till-till-dt-dala-tidningar/. Svenska massmedia klarar inte att undersöka om ett fenomen är sant eller falskt. I sann "trollanda" ägnar de sig istället åt att förlöjliga.

Ny kommentar