Clinton Foundation - får utdelning från PostkodLotteriet

13.08.2016 18:30

Clinton Foundation Sveriges syfte är att motverka klimatförändringar, förbättra människors hälsa, bekämpa fattigdomen i världen samt att få bukt med barnfetma. Detta sker genom att utveckla och implementera långsiktiga lösningar på lokal nivå i alla världsdelar.

Foto: Johan Bjerke /WCPF
Foto: Johan Bjerke /WCPF

Utdelning från PostkodLotteriet

Clinton Foundation Sverige är förmånstagare till PostkodLotteriet sedan 2013.

Utdelning 2016: 15 000 000 kronor
Utdelning totalt: 64 000 000 kronor

Om Clinton Foundation


Clinton Foundation Sverige bedriver flera globala program, dels i egen regi men även i samarbete med andra organisationer, företag och regeringar. Några av de större programområdena är:

Clinton Climate Initiative skapar och för fram lösningar på de grundläggande orsakerna till klimatförändringar. 

Clinton Health Access Initiative syftar till att adressera de globala HIV/AIDS- problemen. 

Alliance for a Healthier Generation (i samarbete med American Heart Association) arbetar med frågor rörande barnhälsa. 

Clinton Global Initiative arbetar med fattigdomsbekämpning. Ett mål är att världens ledare ska samverka för att skapa och införa lösningar på världens grundläggande problem. 

Clinton Development Initiative arbetar med att skapa ekonomisk utveckling bland småföretagare och bönder. 

https://www.postkodlotteriet.se/Formanstagare/Vara-formanstagare/Formanstagarorganisation/Clinton-Foundation.htm

Clinton Foundation Sverige 

Besök Clinton Foundations webbplats