CERN identitierat som CIAs underjordiska högkvarter

25.09.2015 20:18
 
 17 september 2015
 

Eftersom CERN är det största och mest avancerade kärn- och partikelfysiska laboratoriet i världen, är säkerheten vid den topphemliga anläggningen en av de strängaste på jorden. Därför är den den mest perfekta platsen för att dölja ingången till Central Intelligence Agency (CIA). Som ursprungligen visas i Truther.org rapporten från den 31 mars 2015, med titeln "10 skäl till varför Schweiz är hem för CIA" bekräftar bevisen nu att Schweiz  i själva verket inhyser CIA. Men exakt var CIAs högkvarter ligger i Schweiz har förblivit ett mysterium, tills nu. Därför verkar det som om Cerns LEP Tunnel är en politisk täckmantel för den djupt liggande underjordiska tunneln genom vilken dagliga pendeltåg går i skytteltrafik från förorterna till Genève, till CIAs högkvarter i Genèvesjön.

CIAs högkvarter är uppenbarligen känt som "North Area" och känd som CERN:s så kallade experimentplats. The North Area är enligt uppgift den största av de expermientella platserna inom Prévessin som påstods vara en målstation för icke-Collider experiment. Medan den norra delen uppenbarligen fungerar som en täckning för CIA:s högkvarter, är CERN ett hem för världens största superdator som används av CIA för att genomföra elektroniskt spionage och övervakning, samt till att styra jorden (tex tömma/blåsa valutor, manipulera de globala marknaderna och för att genomföra drönarattacker mm.)

 

CERN ligger tillfälligt intill Genève, Schweiz, som tidigare var hem för Nationernas Förbund. Idag är Genève hem för det största antalet internationella organisationer i världen inklusive Internationella Röda Korset och FN. Därför är det vettigt att Genève, även är huvudstad i underjorden, men även hem för den ökända Central Intelligence Agency. Eftersom Genève i huvudsak befinner sig under jorden på uppdrag av CIA, har det fått smeknamnet "The Global City". Att CERN är den hemliga ingången till CIAs högkvarter under Genèvesjön bekräftas av det faktum att från och med år 2013, hade CERN 2 513 anställda och 12 313 stipendiater, medarbetare och lärlingar, varav en majoritet är sannolikt CIA anställda.

 

Med tanke på att cirka 15 000 personer dagligen pendlar till CERN och /eller CIAs högkvarter, måste de göra det via hemliga underjordiska tåg eftersom det inte finns några stora parkeringsplatser vid CERN sett på ett Flygfoto över CIA högkvarter i Langley, Virginia

Föreställ er att CERN: s superdator används som ett vapen som skildras i romanen "Änglar och demoner" (2000) av Dan Brown, där han beskriver hur antimateria skapas vid CERN som ett vapen mot Vatikanen. I verkligheten används CERN dock som ett vapen mot hela mänskligheten.


Föreställ er om att CERN är ansvarig för iscensättandet av kaos och terror i underjorden vilket bekräftades av en rapport från den 7 juli 2015, där det uppgavs att den förestående  apokalyptiskt konstgjorda asteroidattacken "startas genom CERN Large Hadron Collider".

 

En sekundrär rapport daterad till den 8 juli 2015, uppgav forskare vid CERN att de kan  "orsaka en svart hål" och att CERN-logotypen är 666 - ett vilddjurets tecken" kunde teoretiskt åstadkomma  "slutet av dagar" en händelse som förebådas om i den romersk-katolska kyrkans Uppenbarelsebok.

Kort sagt, är CERN ytterst ansvarigt för eventuella framtida apokalyptiska händelser som teoretiskt kan förstöra planeten Jorden (tex tredje världskriget, asteriodattack, biologisk pandemi, kärnkraftsattack) vilket är exakt vad man kan förvänta sig från Central Intelligence Agency (CIA).

 

1. Den stora eurpeiska Bubble avdelningen (BEBC)

Den stora europeiska Bubble avdelningen (BEBC) är en rostfri stålkammare som påstås ha använts för att studera partikelfysik vid i CERN. BEBC-projektet lanserades redan 1966 av Frankrike och Tyskland och var i bruk vid CERN från 1973 till 1984. I verkligheten, men det är mycket mer troligt, var BEBC en prototyp för det underjordiska CIA högkvarteret som nu ligger djupt under Genèvesjön. Under slutet av 1960-talet, när CERN  var under konstruktion gjorde föroreningar vid Genèvesjön att det var förbjudet och farligt att simma i den och synligheten under sjön var nära med noll. Nämnda föroreningar var sannolikt en följd av den massiva konstruktionen som ägde rum djupt under ytan, bokstavligen smutsade vatten i Genèvesjön. Som framgår av bilder av BEBC, tillåter fönstren i kammaren en penetration av både artificiellt och naturligt ljus, medan de större och djupare cirkulära entréer kan tjäna som tunnlar till externa baljor eller undervattensportar. Tillgången till BEBC under Genèvesjön sker sannolikt via tåg från ett eller flera av CERNs sex ingångar (se nedan), och via ubåt genom tunneln som uppenbarligen börjar i Genova, Italien. Baserad på den välvda formen på BEBC tjänar den sannolikt som centrum för en del av CIAs högkvarter vilket framgår av Sub-Biosphere 2 som sannolikt är modellerad efter den. Även om det bara är gissningar, förefaller det som att termen "BEBC" (dvs BBC) valdes på grund av BBC (British Broadcasting Corporation), som ger språklig täckning för CIA personalen som oavsiktligt eller avsiktligt använder termen BEBC offentligt, är det klart svårt att känna igen. Slutligen har dess cylinderliknande form och kupol av BEBC en tillfällighet också i arkitekturen av CERNs byggnad 40, som ligger vid Meyrin Platz, som är en uppenbar hyllning till CIAs högkvarter under Genévesjön.

2. Gargamelle Bubbelkammare

Gargamelle är en bubbelkammare som byggdes i Frankrike och påstås att den användes för att studera partikelfysik vid CERN från 1970 till 1978. I verkligheten var Gargamelle sannolikt en prototyp för den allra första underjordiska kammaren som inrymde CIAs högkvarter under Genèvesjön. På grund av framsteg inom tekniken ( tex internet) skrotades sannolikt Gargamelle och ersattes med nämnda BEBC. Namnet på den underjordiska kammaren kom enligt uppgift från jättinnan "Gargamelle", skriven av François Rabelais. Med en diameter på bara två meter och bara 4,8 meter långt är Gargamelle uppenbarligen inte förtjänt av sin titel utom naturligtvis som den prototyp för en massiv underjordisk bubbelkammare som tidigare inhyste CIAs högkvarter djupt under Genèvesjön.

 

3. Aquarius Reef Base

När man jämför den ovannämnda stora europeiska bubbelavdelningen (BEBC) och Gargamelle med Aquarius Reef Base, med det enda erkända undervattenslaboratoriet i världen, är likheterna onekligen slående. Bortsett från att den har samma allmänna cylinderliknande form, har Aquarius Reef Base samma ubåtsliknande fönster, samma förliknande rörledningar, samma metalliska nitar, och samma ställningar ovanpå.

 

4. Under Biosphere 2

Med all sannolikhet är CIAs högkvarter under Genèvesjön till formen nästan identisk med under Biosphere 2, ett futuristiskt jordiskt projekt som påstås vara designad av Phil Pauley. Men till skillnad från Sub-Biosphere 2, har CIAs högkvarter endast sex externa skidor kopplade till den centrala kommandocentralen, vars prototyp var stora europeiska Bubble avdelningen (BEBC). CERN prototypen för dessa sex skidor verkar vara RF håligheten från Large Electron-Positron Collider som nu finns att beskåde på Microcosm utställningen i CERN. Intressant är, att Globe of Science and Innovation vars syfte är att vilseleda besökare om forskringen vid CERN är av en tillfällighet formad i exakt samma form som den Biosphere 2 pod samt nämnda RF Cavity, vilket ytterligare bekräftar uppfattningen om att Sub Biosphere 2-projektet är en politisk täckmantel för CIAs högkvarter doldt djupt under Genèvesjön.

5. Genèvesjön

Den stora europeiska bubbelavdelningen (BEBC), är annars känd som CIAs högkvarter och ligger uppenbarligen under Genèvesjön som ligger nordost om både CERN och Genève, Schweiz. Genèvesjön, är den största vattenförekomsten i Schweiz, mycket större än alla andra sjöar inom dalarna i Alperna. Även om sjön har ett påstått djup på 309,7 meter (1,016 fot), finns det totalt 537 berg inom Alperna som har en höjd som överstiger 3000 meter (9,842 fot), inklusive Mont Blanc som är 4 809 meter (15,778 fot) högt och ligger direkt söder om Genèvesjön.

 

Eftersom alpina sjöar omges av Alperna, är det mycket troligt att Genèvesjön är långt djupare än vad som hävdats. Denna uppfattning bekräftas av det faktum att en icke alpin sjö såsom Zürichsjön är bara 143 meter (469 fot) djup, alltså ungefär hälften av det påstådda djupet för Genévesjön. Den djupaste delen av Genèvesjön finns enligt uppgift mellan Évian-les-Bains och Lausanne   som är av en tillfällighet en rak gräns mellan Frankrike och Schweiz.

6. Mir utforskade Genévesjön 

Föreställningen att Genèvesjön är mycket djupare än vad som påståtts i en rapport från Russia Today den 14 juni 2011, "ryska Dränkbara Upptäckten" av Genèvesjön. Intressant är det, att det i rapporten konstateras att "Två berömda ryska djuphavsubåtar utrustade med spjutspetsteknik utforskade djupet av Genèvesjön, fastän man påstod att man testade reningen av vattnet. I rapporten konstaterades också att två ryska ubåtar med titeln Mir 1 och Mir 2 är "de två av världens ubåtar som kan fungera så djupt som på 6000 meter", och att miniubåtar är kända för sin expedition på vrakplatsen för Titanic år 1997. Självfallet behövs världens djupaste ubåtar endast vid dykningar på djup djupare än 309,7 meter (1,016 fot), det påstådda djupet för Genèvesjön.

Exakt varför Mir ubåtar utplacerades i Genèvesjön är inte känt, men de användes sannolikt för att rengöra utanför CIAs högkvarter eller för att göra underhåll av något annat slag. I en rapport från Der Spiegel, 20 juli 2011, med titeln "Djupt i den alpina Abyssen: Ubåtar Utforskar Mystiska, skumma djup i  Genèvesjön", visade det sig att de ovannämnda ryska ubåtarna som använts för att "utforska de dolda djupen i Schweiz största vattenförekomst" och att ... även idag, förhållandevis lite är känt om den 580 kvadratkilometer (224 kvadrat-mile) djupa Genèvesjön. Under rubriken ""Farliga Canyons i djupen" konstateras det i rapporten att de ryska ubåtarna användes för att "utforska kanjoner i floden Rhône, som förmodligen är sjöns största hemligheter. Onödigt att säga, är flodens dalar mer indikativa för en alpin sjö snarare än för en flod. Enligt Websters ordlista, definieras "canyon" med  en djup dal med branta bergssidor med en ström eller flod som rinner igenom den. 

Med all sannolikhet är Genèvesjön den djupa dalen och floden som rinner genom den är Rnône. Der Spiegel-rapporten konstaterar också att de ryska ubåtarna gjorde en "nedstigning på 40 meter (131 fot) per minut" och gjorde "en resa till botten av sjön" som tog "två och en halv timme". Baserat på dessa siffror kan man matematiskt härleda till att Genèvesjön är ungefär 3000 meter (9,842 fot) djup, vilket ger gott om utrymme för att inhysa CIAs högkvarter. I rapporten konstaterades också att "det finns bara fyra andra ubåtar av denna typ i världen som kan nå djup på mer än 3000 meter (9,843 fot). Självfallet skulle 50 % av världens djupaste dykningar med ubåtar inte sättas in i Genèvesjön ifall inte djupet faktiskt motiverade det. 

 

7. Hemliga tunnlar till CIAs högkvarter

Eftersom  CERN fungerar som ingången till CIAs högkvarter under Genèvesjön finns det ett antal hemliga tunnlar som gör det möjligt för CIAs personal med rätt identifiering (t ex ett RFID-chip) inträde till den underjordiska föreningen. Det kan ha varit där som äktenskapet mellan RFID-chippet och "Mark of the Beast" gjordes då siffran "666" visas i logotypen för CERN. Därför är det mycket troligt att det finns sex ingångar och sex utgångar till CIAs högkvarter, samt sex externa kamrar eller skidor som påminner om den under Biosphere 2-projektet. Denna uppfattning bekräftas av det faktum att det finns sex ingångar till CERN, en eller flera av dem kan ha tillgång till CIAs högkvarter under Genèvesjön. En av dessa sex ingångar leder till den ovannämnda LEP tunneln som är 26 659 kilometer (16,6 miles) i längd. Av en tillfällighetet, ligger CERN ungefär 27 kilometer från centrum av Genèvesjön, där CIAs högkvarter uppenbarligen ligger vid 46 ° 27'19.8 "N 6 ° 36'01.9" E.  

Därför verkar det som om LEP-tunneln är en täckmantel för de dagliga pendeltåg som åker i skytteltrafik mellan CIA och förorterna i Genève till det underjordiska CIA högkvarteret. Med tanke på att CERNs LHC-tunnel visserligen ligger 175 meter (574 fot) under Genèves internationella flygplats, kan man dra slutsatsen att ett begränsat antal av flygplatsens 15 miljoner passagerare per år kommer ombord på ett doldt tåg inom flygplatsen, som i hemlighet transporterar dem till CIAs högkvarter. Detta upplägg ger i huvudsak personer som anländer till Genève en möjlighet till CIAs högkvarter utan att någonsin bli sedda offentligt. Intressant är, att Geneves internationella flygplats har en enda konkret bana som är 3900 meter (12,795 fot) lång, den längsta i Schweiz och en av de längsta i Europa.

Följaktligen kan flygplatsen ta emot flygplan av alla befintliga storlekar, inklusive militär- och rymdbaserade flygplan. Bortsett från det faktum att Genèvs internationella flygplats delvis ligger i Meyrin, har staden sex ingångar till CERN. Även om det bara är en gissning, är det mycket troligt att "Inter-Site tunneln" är en av de hemligaste tunnlar som leder till CIAs högkvarter nedanför Genèvesjön, vanligtvis känd som "Norra delen".

 

Kända ingångar till CERN
 

1. Entré "A": Tillträde för all CERNs personal vid vissa tider (Schweiz)
2. Entrè "B": Tillträde för all CERNs personal vid alla tidpunkter. Ofta kallad "Main Entrance" till CERN (Schweiz)
3. Entré "C": Tillträde för all CERNs personal vid vissa tider (Schweiz)
4. Entré "D": För såkallade godsmottagningar vid vissa tider (Schweiz)
5. Entré "E": Tillträde för franskbosatt CERN personal vid bestämda tiden. Namngiven som "Porte Charles de Gaulle" som ett erkännande för de Gaulles påstådda roll i skapandet av CERN (Frankrike)
6. Entrè "Inter-Site Tunnel" med uppgift till transfer till och från CERN till platser i Frankrike för personal med ett särskilt tillstånd. Detta är den enda tillåtna vägen för ingång (från Frankrike).

 

8. Genève tunneln

Även om det bara är gissningar, är det mycket troligt att Genova, Italien  markerar ingången till den 275 kilometer (170 mil) långa underjordiska tunneln som gör det möjligt för ubåtar som härrör från Grönland att komma in till CIA högkvarter under Genèvesjön. Denna uppfattning bekräftas av det faktum att Genève och Genova är samma namn som tyder på "Genèvetunneln" i själva verket kan vara tunnelns officiella namn. Flaggan och vapenskölden för Genova bär ett romerskt kors som liknar  Schweiz flagga och är identisk med logotypen för Röda Korset, som tillfälligtvis också har sitt huvudkontor i Genève, Schweriz.

 

Uppfattningen att en basnivå för en tunnel kan bli 275 kilometer (170 miles) under Alperna stöds av det faktum att av världens längsta och djupaste kända tunnlar, är Schweiz hem eller del av åtminstone för 11 av dem, totalt 315 937 kilometer (196.314 miles) i längd. Dessa tunnlar är Gotthardbastunneln (57.104 kilometer), i Mont d'Ambin Bastunneln (57 kilometer), Ceneri Base Tunnel (39,8 km), Lötschberg-bastunneln (34,57 km), LEP Tunnel (26.659 kilometer), Simplon tunneln (19.824 kilometer), Vereina tunneln (19.058 kilometer), Gotthard Road tunneln (16,9 km), Furka Base Tunnel (15.407 kilometer), i Sankt Gotthardtunneln (15.003 kilometer), och Lötschberg Tunnel (14.612 kilometer).

 

 

9. CERN: Ett hem för World Wide Web

The World Wide Web började som ett CERN-projektet som påstås ha initierats av Tim Berners-Lee 1989 och Robert Cailliau 1990. CERN är visserligen födelseplatsen och hemmet för World Wide Webb, och utövar nästan sin absoluta makt över jorden, varav det mesta drivs av en superdator. Eller nästan alla bank-, handels-, kommunikationsärenden, samt drönarkrig  och resor styrs med datorer, har oberoende av företag, CERN den övergripande kontrollen över världen. CERNs plats hos Meyrin har en "stordatoranläggning" som innehåller kraftfulla databehandlingsanläggningar  främst för experiment och dataanalys  och har historiskt sett varit ett stort område för nätverkshub.

Uttrycket "world wide area networking" definieras i delar som "ett telenät eller ett datanätverk som sträcker sig över ett stort geografiskt område". Med andra ord är CERN en internet hub för hela värden. Denna uppfattning bekräftas av  CERN Internet Exchange Point (CIXP) . CIXP är internets moderkort som alla andra internet hubbar och portaler är ansluta till. Därför kan, om och när, CIA vill rikta in sig på ett land, bolag eller en person, kan de enkelt göra det för de har omedelbar tillgång till all tillgänglig information i realtid.

10. Large Hadron Collider (LHC) Supercomputer

Large Hadron Collider (LHC)  påstås vara världens största och mest kraftfulla patrikel Collider, den största och mest komplexa experimentanläggningen som någonsin har byggts, och den enskilt största maskinen i världen. Den har enligt uppgift byggts av Europeiska organisationen för kärnforskning (CERN) mellan åren 1998 och 2008 i samarbete med över 10 000 forskare och ingenjörer från över 100 länder. I verkligheten är dock LHC världens största superdator som sorterar data på uppdrag av CIAs högkvarter under Genèvesjön.

Föreställningen om att LHC är världens största dator bekräftas av LHC Computing Grid (se nedan) samt att de många ytliga byggnaderna som innehåller tillhörande datorutrusting sådana som kompressorer, ventilationsanläggningar, styrelektronik och kylanläggningar. Tidigare CERN-baserade superdatorer innefattar men är inte begränsade till den ursprungliga linjäracceleratorn (LINAC 1); 600 MeV Synchrocyclotron (SC) som var i drift mellan 1957 och 1991; de korsande Storage Rings (ISR) som var i drift mellan 1971 och 1984; den stora Electron-Positron Collider (LEP) som var i drift mellan 1989 och 2000; och Low Energy Antiproton Ring (LEAR), som var i drift mellan 1982 och 1996.

 

11. Worldwide LHC Computing Grid (WLCG) 

 

Worldwide LHC Computing Grid (WLCG), tidigare känd som LHC Computing Grid (LCG) är ett internationellt samarbetsprojekt som består av ett rutnät med datornätverksinfrastruktur. Det var visserligen designats av CERN för att hantera den massiva mängd data som produceras av World Wide Web, därav namnet. Därför innehåller det både privata fiberoptiska kabelförbindelser och befintliga höghastighetsdelar av det offentliga internet som möjliggör dataöverföring från CERN och CIA-styrda akademiska och statliga institutioner runt om i världen. Från 2010,  bestod WLCG av 200.000 processorkärnor och 150 betabyte diskutrymmen, fördelade på 34 länder. Från och med 2012 kommer WLCG att införliva över 170 datacentraler i 36 länder. Från 2015, är antalet sannolikt betydligt högre. 

Självfallet är LCH Computing Grid värdens största datornät.  WLCG innehåller 7 detektorer avsedda för vissa typer av forskning. Dataströmmen från detektorerna är ungefär 300 GByte/sek uppgifter som senare filtreras som "intressanta händelser" och "händelsesammanfattande uppgifter" via beräkningar utförda av CPU  vid CERNs datacenter. Med andra ord, identifierar de 7 detektorerna potentiella hot i underjorden ( tex politiska rörelser, sociala omvälvningar etc) så att de kan identifieras och neutraliseras av CIA innan de de någonsin har en chans att förverkligas. Därav CERNs staty av Shiva (se nedan).

Eftersom WLCG övervakar och spårar hela underjorden, använder den sig av BOINC plattformen som möjliggör i realtid tillgång till alla datorer som kör Mac,
OS X, Windows, Linus eller Scientific Linux. Med tanke på att så gott som alla datorer har ett av de nämnda programmen, är de i huvudsak en förlängning av WLCG, annars mer känd som WWW (dvs World Wide Web). WLCG är också intimt kopplat till 
European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI), Gesellschaft für Schwerionenforschung har Open Science Grid samt CERN Openlab, ett samarbete mellan CERN och privata företag som utvecklar ny informations- och kommunikationsteknik. Teknik som används för att spionera och kontrollera underjorden. CERN OpenLab-företagen räknas men är inte begränsade till Brocade, Cisco, Huawei, IDT, Intel,Oracle, Rackspace, Seagate, Siemens, och Yandex. 

12. LHC Optidal Private Network

Hemliga meddelanden från CIAs högkvarter via CERNs superdator, som är känd under beteckningen "Tier 0" av Worldwide LHC Computing Grid (WLCG), uppenbarligen drivs den via LHC Optical Private Network (LHCOPN).  Datarapporter skickas ut från CERN via LCHOPN till elva "Tier 1" akademiska institutioner som finns i Asien, Europa och i Nordamerika via dedikerade 10 Gbit/s länkar. I praktiken betyder det att beställningar skickas ut från CIAs högkvarter under Genèvesjön till elva CIA transformatorstationer runt om i världen, varav en ligger i Langley, Virginia. Mer än hundrafemtio "Tier 2" institutioner kopplas därefter till CIAs elva "Tier 1" institutioner som skapar ett nätverk av CIA understationer såsom forsknings- och utbildnings Network (NREN) centra. Även NREN påstås stödja behoven av forskning och utbildning inom ett givet samhälle. De tjänar CIAs hemliga undercentral som bedriver mord, spioneri och terrorattacker.

 

13. CERN Numerologi & Symbolik

När man dechiffrerar namn och symboler som förknippas med CERN och CIAs högkvar under Genèvesjön, börjar en mer tydlig och koncis förståelse av dessa organisationer och deras respektive agenda att växa fram. Användningen av det moderna romersk-engelska alfabetet är begreppet "CERN" konstant sett detsamma som  "CROWN" . Bokstaven "W" är ofta godartad för den representerar det verkliga maktsätet i underjorden. Vid användringen av det  romerska score (dvs det latinska alfabetet) översätts uttrycket "CERN" konstant sett med "CRX" som läses "Crux", det latinska ordet för "Cross". Tillfälligtvis bär Schweizs flagga och logotypen för CIA ett romerskt kors, vilket motsvarar bokstaven "D", en akronym för "Die" eller "död".

Logotypen för CERN innehåller siffran "666", som är ett tecken på "The Beast", en biblisk eufemism för djävulen eller Anti-Christ.  Vid användringen av de rudimentära förfarandena enligt algebra används Jewish Gematria, som det absoluta värdet för "666" vilket motsvarar siffran 18 (dvs 6+6+6 = 18), vars digitala rot är "9" (dvs 1+8 = 9). I det romersk-engelska alfabetet är den 18:de bokstaven "R" medan i Roman score (dvs det latinska alfabetet) är den den 9:e symbolen "Γ" (dvs den ursprungliga bokstaven "R". Eftersom bokstaven "R" och symbolen "Γ" är båda akronumer för "Rom", kan man dra slutsatsen att talet "666" motsvarar det romerska riket.

Eftersom det romerska riket ligger nu på Grönland, körs underjorden via Schweiz som är hem för CIA. Eftersom CIAs högkvarter ligger vid CERN, innehåller dess logotyp naturligtvis nummer 666. Med detta sagt, är trippel-6 också representativt för de 6 ingångarna, 6 utgångarna och de 6 kamrarna eller skidorna i samband med CIAs högkvarter under Genèvesjön. Det ursprungliga vapnet för Genève, pryder jesuitsymbolen som består av bokstäverna "IHE". Såsom visas i boken "Greenland Theory: Apocalypse Now", jesuiterna (dvs. Society of Jesus) den största religiösa orden som finns inom den katolska kyrkan och kallas "Guds Marines". Intressant är, att jesuiterna tar sina order från "Black Pope" som verkar vara en röst för det romerska riket på Grönland. Därför är det mycket troligt att en majoritet för de personer som arbetar vid CERN och CIAs högkvarter är jesuiter.

 

14. CIA numerologi och symbolism

 

När man dechiffrerar namn och symboler som förknippas med CERN och CIAs högkvarter under Genèvesjön, börjar en mer tydlig och koncis förståelse av dessa organisationer och deras respektive agenda att växa fram. Eftersom bokstaven "A" fungerar som en Chevron symbol (dvs "ʌ"), siffra / bokstav som används för att skildra bokstäverna "C" och "K" i det romerska score, är förkortningen "CIA" motsvarande "CIɅ" som kan beskrivas på 9 olika sätt (dvs, CIC, CIK, KIC, KIK, CIɅ, ɅIC, KIɅ, ɅIK, ɅIɅ). Den dubbla ʌ, C eller K är grammatiska och numerologiska hyllningar till Chania, Kreta, födelseplatsen för det grekisk-romerska riket, som nu styr världen från Grönland via CIA:s högkvarter. Logotypen för  CIA visar en romersk örn som också finns inom vapnet i Genève såväl som i vapenskölden av kantonen Genève, som båda innehåller också en nyckel för de hemligheter som finns i underjorden.

 

Genèves vapensköld visar också ett romerskt kors som tillfälligtvis även finns i logotypen för CIA. Intressant är, att  ögonbrynen för den romerska örnen har vad som verkar vara en Nike Swoosh, symboliskt för  Nike (N + K), den grekisk-romerska segergudinnan som huvudstaden på Grönland "Nuuk" (N + K) namngavs efter. Genèvesjön själv bildas i form av en romersk Crescent som fungerar som bokstaven "C", en akronym för Kreta (födelseplatsen för det grekisk-romerska riket) samt termerna "döda" och "Cull", därav Termen Heliga stolen (dvs "Holy CIA"), det officiella namnet på Central Intelligence Agency (CIA). 

Intressant, enligt Wikipedia, är att "The Cresent" formen är mer regelbunden under ny geologisk period när Genèvesjön utvidgades till Bex", en schweizisk stad som finns ungefär 20 kilometer söderut från Genèvesjön. Följaktligen verkar det som om området mellan Bex och Genèvesjön tidigare var fylld med dy i syfte att skapa en halvmåneliknande form av Genèvesjön. Att en halvmåne är en tillfällighet visas i vapenskölden till minst tre städer som gränsar till Genèvesjön, Chens-sur-Léman, Frankrike, Meyrin, Schweiz, och Montreux, Frankrike.

 

15. Shiva-statyn vid CERN

Shiva eller Siva anses vara den högsta guden inom Shaivism som är skaparen och jagaren av allt som är. Den 18 juni 2004 presenterades en två meter hög staty av Shiva  vid CERN. Shivas helga nummer är "5", som motsvarar  "Ж" symbol (dvs "Chi") i romerska score (dvs, det latinska alfabetet), som är indikativt för landet Schweiz. Shiva avbildas ofta med 10 armar som är en symbol för den geografiska formen av Schweiz som tycks ha 10 armar eller ben.  

Tripurantaka, en manifestation av Shiva, skildras med fyra armar som svingar en båge och en pil. Han har en yxa och en hjort på det övre paret av sina armar, och en båge och en pil lägre ner i ett par armar. Tripurantaka är en symbol för de fyra beväpnade kors som Schweiz ansvarar för vid genomförandet av mord, spionage, terrorattacker och krig i underjorden på uppdrag av det romerska riket på Grönland. Shiva rider också på en tjur, hans fordon, som är representativt för Babylon, den forna huvudstaden i det romerska riket. 

Tillfälligtvis, är det Schweiz som ansvarar för drift och underhåll av Babylon Systemet i underjorden. Den engelska termen "såll" (S + V), som konstant talar på samma sätt som "Siva" (S + V), är en enhet som används för att separera önskade element från oönskat material. Bildligt talat, är Schweiz i underjorden det som neutraliserar oönskade personer och idéer, särskilt när det gäller till CIAs högkvarter under Genèvesjön och det faktum att det romerska imperiet lever och frodas på Grönland.

 

16. CIAs Dödsstjärna visas över CERN
Såsom ursprungligen avbildats den 1 augusti 2015 på Truther.org med titeln 
"Death Star över CERN, Schweiz, Home of the CIA", började schwiziska medborgare märka en ljus ny stjärna över Schweiz västra himmel. Livfullt ljusare än Venus, som flankerade den till synes konstgjorda stjärnan som ligger ca 100 miles över jorden i Lower Earth Orbit (LEO). Intressant var, att den konstjorda stjärnan tillfälligt var placerad över CERN som ligger de facto strax utanför Genève, Schweiz' huvudstad, i underjorden.

 

Geometriskt härmar CERN  Dödsstjärnan från Star Wars exakt. Detta är ingen slump för CIAs högkvarter nedanför Genèvesjön har varit ansvarigt för att utföra i stort sett alla mord, terrorattacker och krig som bevittnats under de senaste 715 åren. Exakt vad CIAs Dödsstjärna är eller hur den kom till över CERN är ännu inte känt, men det är utseendet som bara råkade sammanfalla med omslaget till det schweiziska CIA som för första gången avslöjades av Truther.org den 31 mars 2015. Rapporten hade titeln "Tio skäl till varför Schweiz är hem för CIA" . Även om det bara är gissningar, verkar den som den enda kraften på jorden (dvs det romerska imperiet på Grönland).

 

Med andra ord verkar  CIA i Schweiz på uppdrag av det grekiskt-romerska riket på Grönland. När det operativa omslaget för CIA avslöjades för första gången i historien, förflyttades CIAs högkvarter till CIA Death Star. Huruvida den internationella rymdstationen (ISS) är en driftstäckmantel för CIAs Dödsstjärna är ännu inte känt, men termen "ISS" (S+S) och "Suisse" (S+S) är konstant sett detsamma. Därför avser termen ISS i själva verket ett kodord för CIAs dödsstjärna. Huruvida man nu reser fram och tillbaka från Grönland till Schweiz via CIAs Dödsstjärna är inte heller känt, men stjärnans utseende i mars 2015 och dess efterföljande försvinnande omkring den 15 juli 2015, är minst sagt misstänksamt.  Med all sannolikhet har CIAs Dödsstjärna antingen a) återvänt till Grönland eller någon annan avlägsen plats där den förblir dold från nyfikna ögon av underjorden eller b) landats någonstans inom CERN-komplexet (möjligen under Genèvesjön), vilket är en osannolik bedrift på grund av sin storlek.

 

17. NASAs CIA Dödsstjärnas hoax

Eftersom schweiziska CIA aktivt spionerar på mig genom att övervaka mina datorer och min mobiltelefon, visste de att jag, David Chase Taylor, planerat att offentliggöra en rapport om CIAs Dödsstjärna. För att föregripa detta publicerade NASA en propagandarapport den 11 JUNI 2015, om att CIAs Dödsstjärna var ett naturligt förekommande fenomen. Enligt NASA var CIAs Dödsstjärna bara Jupiter eller Venus som kommit nära varandra, ett fenomen som enligt uppgift inte kommer att hända igen förrän 2023. Det första problemet med NASAs bluffrapport är att de anger att fenomenet bara visades till juni 2015. Det står helt i strid med massor av ögonvittnesrapporter som säger, att CIAs Dödsstjärna hade varit på natthimlen sedan mars 2015. Jag personligen har bevittnat CIAs Dödsstjärna i maj 2015 och övervakat den nästan dagligen tills den försvann runt den 15 juli 2015. Jag väntar dock på ett offentliggörande av rapporten tills jag kunde resa till CERN personligen, men jag har aldrig haft en chans.

 

Det andra problemet med NASAs bluffrapport är att det förnärvarande inte finns någon stjärna som är så ljus som CIAs Dödsstjärna på natthimlen. Med andra ord, när Jupiter och Venus ligger på natthimlen, är inte deras ljusstyrka i jämförelse med den hos CIAs Dödsstjärna som visas på  ett stort antal foton och videoklipp. Problemet med NASAs bluffrapport är att det inte finns några bilder eller videoklipp som bekräftar Jupiters och Venus "påstådda samverkan". Med andra ord, finns det inga bevis som visar det gradvisa förhållandet tillsammans med de två planeterna, bevittnat på samma relativa avstånd till varandra som visats i bilder och videoklipp. 

 

Se https://youtu.be/JVFRqEWVwZg

 

READ: World’s ‘Most Wanted’ Whistle-Blower Journalist David Chase Taylor Applies for Political Asylum in Switzerland

Ämne: CERN identitierat som CIAs underjordiska högkvarter

CERN identifierat som CIAs underjordiska högkvarter

Christian Rosenblad | 03.10.2015

Verkligheten är mer intressant än James Bond filmer!

Ny kommentar