Brexit omröstningen – Paul Craig Roberts

25.06.2016 18:36

Av Paul Craig Roberts

Vad betyder det?

Förhoppningsvis en upplösning av EU och NATO och därmed undvikande av World War III.

EU och NATO är onda institutioner. Dessa två institutioner är mekanismer skapade av Washington för att förstöra europeiska folkens suveränitet. Dessa två institutioner ger Washington kontroll över västvärlden och fungerar både som övervakare och möjliggörare för Washingtons aggression. Utan EU och NATO, kunde Washington inte tvinga Europa och Storbritannien in i en konflikt med Ryssland, och Washington kunde inte ha förstört sju muslimska länder på 15 år utan att bli isolerat som en hatad krigsförbrytarregering, ingen medlem kunde ha rest utomlands utan att ha gripits och ställts inför rätta.

Klart, är att media ljugit vid valurnorna för att motverka omröstningen. Men det fungerade inte. Det brittiska folket har alltid varit frihetsälskande. Det var de historiska prestationerna hos britterna som förvandlade lagarna till en sköld för folket utan att man satte vapen i händerna på staten men gav dem en ansvarsfull regering i världen. Britterna, eller en majoritet av dem, har förstått att EU är en diktatorisk reglerande mekanism där makten finns i händerna på oansvariga människor och deras lag kan lätt användas som ett vapen i händerna på en oansvarig regering.

Washington, lanserade i ett försök att rädda sin makt över Europa, en kampanj,  i sällskap av påtryckningar och den hjärntvättade vänstern, som strömmade till med en procent , som presenteras för att bevara brittisk frihet och suveränitet mot rasism. Denna ohederliga kampanj visar bortom allt tvivel hur Washington och dess media inte tar någon hänsyn alls till frihet och självbestämmande. För Washington gäller varje påstående om demokratiskt styre som ett hinder för dess hegemonier och demoniserar varje demokratisk impuls. Reformistiska ledare i Latinamerika störtas ständigt av Washington och Washington hävdar att endast de och dess terroristiska allierade har rätt att välja regering i Syrien, precis som Washington valde Ukrainas regering.

Det brittiska folket, eller en majoritet av dem, gav Washington sparken. Men kampen är inte över ännu. Kanske har det inte riktigt börjat ännu. Här är vad britterna sannolikt kan förvänta sig:  The Federal Reserve, Europeiska centralbanken, Bank of Japan och George Soros kommer att konspirera och attackera det brittiska pundet, pressa ner det och terrorisera den brittiska ekonomin. Vi kommer att se vem som är starkast: vinner det brittiska folket eller vinner CIA eller EU och deras neoconservativa nazister?

Den kommande attacken på den brittiska ekonomin är anledningen till att Boris Johnson har fel i sin övertygelse om att det behövs ingen  "brådska" om EU. Ju längre tid det tar för britterna att fly från det auktoritära EU, destu längre kan Washington och EU  tillfoga straff på det brittiska folket som röstade för att lämna EU och ju mer tid kommer det att behövas för att övertyga det brittiska folket om att deras röst var ett misstag. Omröstningen idag, visar på ett fegt och räddhågset parlamentet kunde ha förkastat omröstningen.

Cameron bör avgå omedelbart, inte månader från nu tills i oktober. Den nya brittiska regeringen ska tala om för det brittiska folket att om detta beslut genomförs nu, och inte om två år, och att alla politiska och att alla rättsliga relationer avslutas som en följd av omröstningen. Annars, slås britterna ner med straff och propaganda om att deras röst kommer att upphävas.

Den brittiska regeringen bör omedelbart meddela uppsägningen av dess deltagande i Washingtons sanktioner mot Ryssland vilket kommer att föranleda att ekonomierna stiger i nationer som Ryssland, Kina, Indien och Iran. Med detta stöd, kan britterna överleva Washingtons inledda attack på deras ekonomi.

https://www.paulcraigroberts.org/2016/06/24/the-brexit-vote-paul-craig-roberts/

Ämne: Brexit omröstningen – Paul Craig Roberts

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar