Brexit ändrar fördelningen för världens geopolitik

02.07.2016 14:42

av Thierry Meyssan, översättning av Pete Kimberley

https://www.voltairenet.org/article192607.html

| 28 JUN 2016 
JPEG - 47,5 kb
Positiv till Brexit, är drottning Elizabeth som nu kan omorientera sitt land mot yuenen.

 

 

 

 

I motsats till den skrytsamma Nigel Farage, UKIP, var de inte initiativtagare till folkomröstningen utan de som precis hade vunnit. Beslutet infördes av David Cameron och av medlemmarna inom det konservativa partiet.

Precis som Margaret Thatcher tvekade hon aldrig att förstöra den brittiska industrin för att omvandla sitt land till ett internationellt finansiellt centrum. På samma sätt tvekar inte heller de konservativa att öppna dörren för självständighet till Skottland och Nordirland - och därmed förlusten av Nordsjöoljan - för att omvandla staden till ett primärat offshore finansiellt centrum för yuanen.

Det finns ett akut behov av att reformera institutionerna för att rädda de hundratusentals tjänstemän, förtroendevalda och europeiska samarbetspartners som oundvikligen kommer att förlora sina jobb, samtidigt som den nationella eliten också är en biflod till systemet. Alla tror felaktigt att Brexit har öppnat ett dagbrott i vilket EU-skeptikerna kommer att störta. Men Brexit är bara ett svar på nedgången i USA.

Vi är på väg in i en ny era.

Vad kommer att förändras?

Berlinmuren förstördes inte av antikommunister, utan genom en koalition mellan kommunistiska ungdomar och de lutherska kyrkorna. Deras avsikt var att återskapa kommunistiska ideal, men samtidigt befriade de folket från det sovjetiska oket, den politiska polisen och byråkratin. De förråddes av sina eliter, som efter att länge ha tjänat sovjetiska intressen, nu gjorde en ivrig helomvändning och rusade ut för att tjäna intressena i USA. De mest passionerade Brexit-väljarna försöker nu återfå sin nationella suveränitet.  Ledarna i Västeuropa får nu betala för den arrogans de visade i att införa Lissabonfördraget efter att de avvisande den europeiska konstitutionen (2004-07). Även de kan vara besvikna över vad som kommer härnäst. 

Brexit markerar också slutet på den militära- och ekonomiska dominansen i USA, eftersom Nato och EU helt enkelt är två sidor av samma mynt - även om byggandet av deras utrikespolitik och gemensamma säkerhet tog längre tid att genomföra än det tar för dem att separera. Nyligen fick jag skriva en artikel om denna politik som gäller situationen i Syrien. Jag undersökte alla interna handlingar i EU, både offentliga och opublicerade, och kom fram till slutsatsen att de hade skrivits av någon som inte hade någon som helst kunskap om verkligheten på jorden. Anteckningarna som gjorts av den tyska utrikesministern, kom själv att reproducera instruktionerna från det amerikanska utrikesdepartementet. Några år tidigare, var jag tvungen att göra samma jobb för en annan stat, och de hade kommit fram till en liknande slutsats (med undantag för att i detta andra fall, var mellanhanden inte tysk, utan den franska regeringen).

Första konsekvenserna inom EU

Det är troligt att fransmän, holländare, danskar och andra också kommer att försöka lösgöra sig från EU. För detta måste de konfrontera sin härskande klass. Även om varaktigheten av denna kamp är oförutsebar, lämnar de sin fråga utan tvekan. I vilket fall som helst, kommer en period av omvälvning. De franska arbetarna är svåra att hantera, till skillnad från sina engelska motsvarigheter, som för närvarande är oorganiserade.

Första konsekvenserna för Storbritannien

I motsats till vad den europeiska pressen hävdar berörs City of London inte direkt av Brexit. På grund av sin särskilda ställning som en självständig stat placeras den under överinseende av kronan, som aldrig varit en del av Europeiska unionen. Naturligtvis kommer de inte längre att kunna skydda huvudkontoren för vissa företag som kommer att dra sig tillbaka ur unionen utan tvärtom kommer de att kunna använda sig av den suveränitet som London för, för att utveckla yuanmarknaden. Redan i april, hade de nödvändiga privilegier genom att underteckna ett avtal med Central Bank of China. Dessutom kan de utveckla sin verksamhet till ett skatteparadis för européer.

Det internationella landskapet kan utvecklas på många olika sätt beroende på de kommande reaktionerna. Men även om saker och ting visar sig dåliga för vissa människor, är det alltid bättre att hålla sig till verkligheten, såsom britterna har gjort, snarare än att hålla fast vid en dröm tills den splittras.

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Ämne: Brexit ändrar fördelningen för världens geopolitik

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar