Bostadsområde för överkänsliga ska ge lyft åt liten kommun

30.06.2017 22:17

I Aronmäki i Pukkila bygger man ett bostadsområde ämnat för bland annat personer med kemikaliekänslighet, mögelsymptom och elöverkänslighet. Man hoppas också att hälsobyn ska ge ett lyft till den lilla kommunens dragningskraft.

https://svenska.yle.fi/artikel/2017/06/19/bostadsomrade-overkansliga-ska-ge-lyft-liten-kommun

Vid ändan av Torppis byskola i Pukkila står två män under varsitt paraply och tittar på en karta uppsatt på väggen.

Det är en karta som presenterar planerna för bostadsområdet i Aronmäki, som nu förnyas.

Förutom vanliga småhus och garage tänker man på två tomter bygga Finlands första område för så kallat hälsosamt boende.

Aronmäki, Torppi kyltti.

Planerna för förnyandet av området i Aronmäki är uppsatta på väggen till Torppis byskola.Bild: Mårten Lampén / Yle

Ändringarna i planläggningen pekas ut av Pukkilas kommundirektör Juha Myyryläinen och Jussi Timonen, som är sakkunning i inomhusmiljö, asbest och föroreningar.

Det kraftiga regnet överraskar oss och vi får trängas under samma paraply för att fortsätta intervjun.

Timonen, som själv är kemikaliekänslig och lider av sjukdomar relaterade till inomhusluft, ber genast om ursäkt för att han nyser när vi flyttar oss närmare varandra för att tala.

– Jag känner lukten av schampo från ditt hår och det sätter sig väldigt kraftigt i min näsa. Dessutom är sinnena extra känsliga nu när det är vått i omgivningen. Jag tycker att det luktar lite som mögelsvamp, säger Timonen.

Suunnittelija Jussi Timonen Loadedpro oy.
Jussi Timonen, sakkunning i inomhusmiljö, asbest och föroreningar. Bild: Mårten Lampén / Yle

Enligt honom blir sinnena känsligare ju mer människan exponeras för kemikalier och dålig inomhusluft.

Tas ofta inte på allvar

Timonen säger att man inte förstår den sjukdom han och många andra lider av. Ofta tas symptomen inte på allvar och ibland blir personer med överkänslighet helt övergivna.

Enligt Timonen sitter problemet inte mellan öronen, även om psyket ofta är i vågskålen på grund av överkänsligheten.

– När exponeringen är tillräckligt lång är symptomen både fysiska och psykiska. När man inte längre kan vara inomhus, vare sig hemma eller på jobbet är det inte konstigt om man blir deprimerad. Vi har kunder som tagit ut skilsmässa när förståelsen för symptomen inte har räckt till. Det värsta är om personer med överkänslighet helt lämnas utanför det sociala skyddsnätet, säger Timonen.

Enligt honom finns det tusentals människor med liknande problem i Finland, och Pukkilas hälsohem är en av lösningarna för att kunna hjälpa dessa människor tillbaka till ett normalt liv.

På de första illustrationerna ser hälsobyns hus ut som minimalistiska koloniträdgårdsstugor. Timonens LoadedPro Oy står bakom planeringen av projektet och det genomförs av Kanto House från Borgå. Man har både tillfällig och permanent bosättning i åtanke.

– På den första tomten är tanken att bygga 24 stycken stugor där personer med kemikalie- och elöverkänslighet kan bo ensamma. På den andra tomten blir det träbyggnader med mer gemensamt boende i åtanke, säger Timonen.

De förstnämnda är mer ämnade för personer med akuta problem och strävar till att vara förmånliga bostadslösningar som passar så många som möjligt. Efter det kan invånarna flytta till större och mer anpassade bostäder.

Förutom bostadsområdet finns det också planer på en skola, butik , sjukvård och arbetsplatser speciellt anpassade för personer med inomhusluftsrelaterade sjukdomar.

Hoppas på mer arbetskraft

I Pukkila i nordöstra Nyland hoppas man att hälsobyn ska locka fler invånare och skattebetalare till en kommun med brist på arbetskraft och service.

Kommundirektör Juha Myyryläinen tror att hälsobyn kommer att ha långvariga positiva effekter för hela kommunen.

– Det finns mycket ledig tomtmark i Pukkila som varit till salu under många år utan resultat. Området för hälsoboende är något det finns efterfrågan på och något nytt som det verkligen finns behov för, säger Myyryläinen.

Kommundirektören målar också upp en bild där hälsoboendet kan ge en bättre framtid för Torppis byskola, om den bara går att anpassa för personer som lider av dålig inomhusmiljö.

Pukkilan kunnanjohtaja Juha Myyryläinen.
Pukkilas kommundirektör Juha Myyryläinen. Bild: Mårten Lampén / Yle

Dessutom planerar man ett företagsområde i utkanten av området. Myyryläinen ser det som en möjlighet för personerna bosatta i hälsobyn att driva företagsverksamhet.

– I och med social- och hälsovårdsreformen söker nu speciellt små kommuner efter ett sätt att profilera sig. Det här är en av många möjligheter. Dessutom känns hälsosamt boende passande här på landsbygden, säger Myyryläinen.

Aronmäki, Torppi tontti.
Här kommer de första byggnaderna i hälsobyn att byggas om drygt ett halvår. Bild: Mårten Lampén / Yle

 

Text: Juhani Kenttämaa
Ursprungligen skriven för Yle Uutiset. Översättning: Petter Blomqvist

Ämne: Bostadsområde för överkänsliga ska ge lyft åt liten kommun

MCS, Elektrosmog o dyl.

Mats-Gunnar | 01.07.2017

Mycket socialt och berömvärt initiativ. Annat än i Sverige där man producerar information men när det kommer till kritan är allt bara
klicheer. Domstolarna, Länsstyrelsen, Mark- och Miljönämnden, de
försoffade kommunerna, efterträdaren till Skandia - IF Skadeförsäkring
se Trustpilot IF Skade.

Ny kommentar