Bilderberg 2014 diskuterar befolkningspolitik

18.04.2015 21:36

På den officiella listan över ämnen att diskutera vid 2014 års Bilderbergmöte finns en punkt som lyder ”Vem ska betala för demografin?”.
Demografi, eller befolkningslära, är vetenskapen om en befolknings sammansättning, storlek och förändring. Ordet har sitt ursprung i de grekiska orden demos (folk) och graphein (att beskriva).
Världseliten har genom tiderna haft ett stort intresse för befolkningspolitik. Familjen Wallenberg, som har fasta positioner i Bilderberggruppen, finansierar forskning i ämnet demografi. En av ett fåtal unga framgångsrika forskare som valts ut för att forska vid Wallenberg Academy Fellows är Mikko Myrskylä som är expert i ämnet demografi. Hans forskning som nu finansieras av Wallenberg inriktar sig på att undersöka personers beslut att skaffa barn och hur dessa beslut påverkar populationen i utvecklade länder.

Varför eliten vill ägna sig åt befolkningsfrågor kan man inte enkelt svara på, men att det upptar mäktiga människors intresse kan man konstatera. Bill Gates är en annan av elitens män som reser världen runt för att propagera för en minskning av världsbefolkningen. Hans recept för det just nu är vaccination och bättre levnadsstandard i U-länder.

Ett annat och mer chockerande inlägg i demografidebatten stod nyligen Jean-Marie Le Pen för, grundare av Front National. Vid ett valmöte inför EU-valet uttalade han sig inför en grupp journalister genom att säga att det dödliga ebolaviruset kan lösa den ”demografiska explosionen” i världen. Enligt The Guardian uttryckte Le Pen sig i frågan om Afrikas ökade befolkning med följande fras:
- Herr Ebola kan lösa det på tre månader.

Jean-Marie Le Pen kandiderar nu till Europaparlamentet för Front National. Tillsammans med flera andra liknande politiska strömningar når han nu framgång i Europa och ger ett tydligt avtryck i den demografiska debatten. Frågan är vilken betydelse det har att de nya politiska strömningarna och den ekonomiska eliten intresserar sig för samma ämne?
Vid Bilderbergmötet ställs frågan vem som ska betala för demografin. Man har alltså redan konstaterar att det är en kostsam framtidsfråga som anses värt att ta upp vid ett av maktelitens viktigaste årliga möten.

 

Vad är demografi?
https://www.demografi.se/php/kategori7.php

Wallenbergs forskning kring demografi:
https://www.wallenberg.com/kaw/mikko-myrskyla

Le Pen: Ebola kan lösa demografi:
https://www.svd.se/nyheter/utrikes/le-pen-ebola-kan-losa-demografi_3584466.svd

Läs mer om Bilderberg Meeting 2014:
https://bilderbergmeetings.org/press-release.html

Deltagare Bilderberg Meeting 2014:
https://bilderbergmeetings.org/participants.html

Bill Gates intresse för population:
https://www.youtube.com/watch?v=8BobKXkrt8M
https://www.youtube.com/watch?v=HzHzwnSqYgs
https://annualletter.gatesfoundation.org/
https://www.youtube.com/watch?v=BkSO9pOVpRM

Källa: https://2op.se/2014/05/28/bilderberg-2014-diskuterar-befolkningspolitik/

Ämne: Bilderberg 2014 diskuterar befolkningspolitik

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar