Bilderberg 2014 diskuterade flyktingströmmar – vad visste man då?

19.09.2015 15:36

Posted by  on onsdag, september 16, 2015 

 

Varje år möts den globala makteliten på det sk. Bilderbergmötet. De senaste åren har man i samband med mötet publicerat en lista på ämnen som ska diskuteras. Punkt två på listan från 2014 års Bilderbergmöte i Köpenhamn var demografi. Rubriken löd:
Who will pay for the demographics?”

Ordet demografi har sitt ursprung i de två grekiska orden demos (folk) och graphein (att beskriva). Demografiska händelser är sådant som får förändringar för befolkningar som t ex. födslar, dödsfall och även migration (flyttning).
Med den punkten på Bilderberg-agendan kan man undra – vad visste makteliten i världen redan då om dagens dramatiska demografiska utveckling? Var man förberedd på den omfattande flyktingström som vi ser här idag?

Eftersom man under alla Bilderbergmöten tillämpar sk. ”Chatham House Rules”, får ingen citera vad som sägs inom möteslokalen. Ingen utomstående får ta del av hur diskussionerna gick då. Men vi kan konstatera att eliten var förberedd på stora demografiska händelser. Och inte bara det. Man var också förberedd på att dessa händelser skulle bli kostsamma. Frågan som ställdes var ”Vem ska betala för demografin?”.

Idag, drygt ett år efter diskussionerna på Bilderbergmötet, är migrationen på allas läppar.
2014 rapporterade FN:s flyktingorgan att antalet människor på flykt i världen för första gången sedan andra världskriget var fler än 50 miljoner. I juni 2015 presenterades den högsta siffran någonsin – 60 miljoner på flykt. Kriget i Syrien ansågs vara den största orsaken till ökningen.

Flyktingfrågan är omfattande och många medier rapporterar utifrån den flyende människan. Orsakerna bakom konflikterna, som får människor att fly, undgår medierna att granska. Det är en vit fläck på kartan.

 

Syrienfrågan och Bilderberg

Vid 2012 års Bilderbergmöte deltog Gunilla Carlsson (M). Gunilla Carlsson var Sveriges biståndsminister mellan 2006-2013 och man kan undra vad en biståndsminister har att bidra med bland världspolitiker och näringslivets höjdare. 2012 presenterades ingen specifik lista över samtalsämnen, men man kan anta att Syrien-frågan fanns på dagordningen eftersom inbördeskriget eskalerade just detta år. Och Syrien har Gunilla Carlsson en speciell koppling till.

Året efter Bilderbergmötet skapade nämligen Gunilla Carlsson rubriker med ett rekordstort bistånd till Syrien. Sammanlagt bidrog Sverige det året med 400 miljoner kronor. Biståndspengarna gick bl. a. till ”demokratibistånd”. Dessa bistånd ska främja den demokratiska processen. I det svenska biståndets fall gick stöd till Syrian Recovery Trust Fund (SRTF), en organisation som visat sig ha samröre med väpnade Al Qaidagrupper. Det finns kritik mot dessa bistånd, då bidragen riskerar att hamna i väpnade gruppers händer som i sin tur förvärrar hela konflikten.

Förutom Syrienbiståndet har fd. biståndsministern skapat rubriker i andra sammanhang. Hon har anmälts till Konstitutionsutskottet efter att ha lovat bort 95 miljoner kronor av SIDAs biståndspengar till amerikanska organisationer med koppling till oljeindustrin. SIDA’s biståndspengar gick då även till att sända TV-program i Georgien för ett framtida EU och Natomedlemskap. 2013 avslöjades att över 20 miljoner kronor av biståndspengarna gått till att betala Gunilla Carlsson och hennes sekreterares lön under fyra års tid.
Idag, efter politikerkarriären, arbetar hon med att sälja in vacciner till fattiga länder. Hon är ledamot i vaccinalliansen Gavi, som är en organisation mellan regeringar, multilaterala organisationer, läkemedelsindustrin och det civila samhället. Sverige är den sjätte största givaren till Gavi, som har högkvarter i Genève.

 

Makteliten på Bilderbergmötena vet vad de talar om. Ämnesvalen visar sig vara av stor betydelse. På 2015 års Bilderbergmöte diskuterades Artificiell Intelligens. Ett ämne som många forskare varnat för kan bli mänsklighetens undergång, om det får utvecklas utan kontroll. Frågan är på vilket sätt makteliten vill att världen ska utvecklas?

 

Gunilla_Carlsson610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer:

Listan över diskuterade ämnen 2014:

https://www.bilderbergmeetings.org/meeting_2014.html

 

Demografi:

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/demografi

https://www.demografi.se/php/kategori7.php

https://sverigeforunhcr.se/blogg/fler-an-50-miljoner-manniskor-pa-flykt-i-varlden

https://sverigeforunhcr.se/blogg/60-miljoner-pa-flykt-den-hogsta-siffran-nagonsin

Ämne: Bilderberg 2014 diskuterade flyktingströmmar – vad visste man då?

ww3

Rozalinda | 22.09.2015

Likt i fictions och drama serien Game of Thrones, där drakarnas moder Tarrgaryan köper sig en större volym av krigare i sin här mot utfästelser om frihet, så är det inte omöjligt att den stora immigrationsvågen till Europa handlar om en påfyllning av soldater inför ww3, men de sk. flyktingarna är i så fall inte medvetna om den fälla de hamnat i, till skillnad från fiktionens och Tarrgaryans köpta krigsarme som visste om priset för den frihet de utlovades. De skulle ingå i en krigshär samt vara omutligt lojala gentemot Tarrgaryan.
Många av de immigranter och flyktingar som anländer till Europa söker och är "lovade" ett kravlöst leverne med obegränsade förmåner och ett fritt utövande av sin religion utan restriktioner, samt att en del av dem ser en möjlighet till ett maktövertagande och annektering av de länder som de så frikostigt tagits emot av. Vissa andra flyr till Europa, undan ett alltmer påtagligt och kvävande religiöst förtryck i hemländerna och blir förvånade när de inser vilka eftergifter som görs för våldsbenägna religiösa grupperingar i Europa.
En önskan om en omedveten reservarme kan ev. vara den anledning som ligger till grund för att Svenska myndigheter ogenerat ignorerar krav på pass och andra adekvata handlingar när främlingar passerar in över den Svenska gränsen. Det är inte omöjligt att det är volymen av potentiellt strids och krigstränade män som eftersträvas. Väl på plats i Europa, så är det i princip omöjligt att finna en ny fristad vid ett ev. storkrig för immigranterna.
De länder som ev. inte kommer att drabbas lika hårt av ett möjligt storkrig, har inget intresse av och tar def. inte emot nga. immigranter som ställer krav på immunitet och försörjning. Nato är tillåten att utgå från Svenskt vatten, luft och jord gentemot Ryssarna, i norra Sverige har det i närtid bedrivits en stor internationell krigsflygs övning. Vid Sahlgrenska har i närtid dessutom övats på att ta hand om sårade soldater via helikopterplattan. Skärs gasledningarna av i Syrien så minskas dessutom Ryssarnas energidepå.....om jag skulle ha rätt i vad jag befarar så är det inte omöjligt att den lurade immigrationsarmen vänder sitt ursinne och hänsynslöshet mot civilbefolkningen. När jag ser bilder på olika ledare i Europa så ser påfallande många helt livlösa ut i ögonen. EU bildades och kom antagligen till enkom för det scenario vi nu ser framför oss i Europa

ww3

Rozalinda | 22.09.2015

Jag har svårt att sända kommentar

Ny kommentar