Beslut från Åklagarkammaren om folkmord på svenskar

30.06.2017 21:40

Anmälan inlämnades tisdagen den 6:e juni 2017 till
Internationella Åklagarkammarna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

 

30 juni 2017 kom svaret på forundersokning.pdf

Ämne: Beslut från Åklagarkammaren om folkmord på svenskar

Den som har sak måste givetvis kunna ta denna sak till tings

Leif af Östersjöväldet | 03.07.2017

En tidigare kommentar hade lyft Växjö Tingsrätt i tråden, för annars hade det ju "bara" gällt att folket ej tillåts agera åklagare, och att existerande åklagare är värsta sortens grindvakter, men i Mats-Gunnars kommentar nedan är det ju istället en Rådman som är grindvakt.

Strukturutredning

Leif af Östersjöväldet | 03.07.2017

Det behöver formellt strukturutredas om existerande tjänar folket och därför kan räknas som befintliga ting, eller om de tjänar något annat, och därför inte kan räknas som befintliga ting, i vilket fall legitima ting givetvis måste sammankallas då ett folk alltid har rätt till lag och rätt.

Saken måste givetvis skötas konstitutionellt och rättsligt korrekt, därför har ett strukturutredningsinstrumentet utarbetats enligt vilket de som skriftligen/muntligen uttrycker färdighet att underkasta en medborgare / urfolks invånare tvångsåtgärder anmodas deklarera vilka strukturer de arbetar för, d.v.s. i praktiken vilka lojaliteter de tjänar.

Om eller när svar ej ges, eller svar som ges innebär att de som arbetar i tingen ej tjänar folket, då skall dessa ting betraktas som illegitima strukturer och legitima ting därför sammankallas. Inga utslag från illegitima ting skall respekteras och utslag från legitima ting SKALL respekteras.

Förundersökning

Mats-Gunnar | 01.07.2017

Den andemeningen känner vi till även fran Växjöpolisen Ulrika Lagerquist och Jonasson som gör tjänstefel att inte utreda mened.
Radman Lars Jeppson vid Växjö Tingsrätt "vi kommer inte att beivra detta"- Denne blev istället befordrad en tid senare..

Ny kommentar