Bengt Hansson (Boverket): Svenskarna "överkonsumerar bostäder"

27.02.2016 18:06
 

Till SVT säger Bengt Hansson:
"Vi har en överkonsumtion av bostäder samtidigt som många är utestängda, särskilt människor med låga inkomster och arbetslösa i synnerhet "
Framför allt gäller det äldre, som sitter kvar 1 - 2 personer i stora hus, vilket i praktiken tvingar nybyggnationer att vara få men stora familjelägenheter istället för många små lägenheter.

Hansson föredrar morot istället för piska, och vill se att flyttskatterna slopas.
"Den effekt man får är ju att folk är beredda att sälja sina bostäder då och det ökar ju utbudet på bostäder och kommer tat sänka priserna också. Och det gör det ju lättare för de som i dag inte har ett okej boende att komma in."
Naturligtvis är slopad beskattning på flytt att föredra framför piskan med fastighetsskatt. Därmed får äldre ett incitament, men kan likväl välja att bo kvar om de så önskar.

Ett problem, även om man cashar in villan och istället köper en bostadsrätt kontant är att bostadsrättsföreningarnas avgifter kan vara högre än driftskostnaden för villan, inklusive reparationsfond. Dessutom är många bostadsrättsföreningars månadsavgifter och hela ekonomi ett luftslott byggd på de obefintliga amorteringar och obefintliga avsättningar till underhåll som finns i många föreningar, speciellt nybyggda.

Så problemet med den kreativa bokföringen inom föreningarna måste bort och avgifter i föreningarna måste avspegla faktisk kostnad över tiden och inte bara hållas nere för att blåsa upp priserna kortsiktigt.
 

Relaterade artiklar

 

Ämne: Bengt Hansson (Boverket): Svenskarna "överkonsumerar bostäder"

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar