Birger Schlaug: Begreppet "Natohögkvarter" skrivs in i svensk lagstiftning

03.09.2016 14:48
Förberedelser pågår just nu för att ändra svensk lag. Ordet ”Natohögkvarter” skrivs in i flera svenska lagar och själva begreppet blir därmed en del av svensk lagstiftning. Just detta – att själva begreppet Natohögkvarter införs i svensk lagstiftning – innebär att ett framtida beslut om formellt svenskt medlemskap snabbare kan tas. 


Det är således inte längre bara den militära verksamheten och politiken som anpassas till Nato, utan de nya stegen gäller juridiken. När de lagtekniska bitarna fallit på plats kan det så kallade värdlandavtalet - som innebär att Nato skall kunna få tillgång till hamnar, flygplatser, vägar och strategiska knutpunkter - börja gälla.

Den borgerliga alliansregeringen tog första steget, det praktiska lagtekniska sköts nu av den rödgröna regeringen. 

På finansdepartementet har man sedan en tid tillbaka förberett hur skattelagstiftningen skall skrivas om för att Nato-militärer som verkar i Sverige skall få skatt- och momsfrihet.  Även annan lagstiftningen ändras så att Natomilitärer lättare skall kunna röra sig i Sverige - och så att militärt materiel avsett för Nato lättare skall kunna föras in och hanteras. Det handlar bland annat om lagstiftning som rör trafikförsäkringar och tullar. 


Vill Natohögkvarter verkställa formella avrättningar måste det dock ske utanför svenskt territorium.

Om detta - med början i Visby under Almedalsveckan 2013 - skriver jag i  senaste numret av Syre. (Och pratade en del om i SVT:s Gomorron Sverige i fredags).

Birger Schlaug

https://schlaug.blogspot.se/2015/09/begreppet-natohogkvarter-skrivs-in-i.html?spref=fb

Ämne: Begreppet "Natohögkvarter" skrivs in i svensk lagstiftning

NATO försvarar inte Europa

Ove Svidén | 03.09.2016

NATO är till för att försvara USA:s ekonomi genom att sälja vapen till resten av värden som: 'är med oss och inte med terroristerna'
(Statsmannaorden från VITA HUSET 2001)

Hur ligger det till egentligen? Är det krigarlandet USA som också bekostar illusionen Islamska Staten? För lönsamhetens skull?

Ny kommentar