Barack Obama hotas av riksrätt

22.11.2014 20:46

Publicerad 21 november 2014 kl 11.28

 

UTRIKES.USA:s president Barack Obama hotas av riksrätt sedan han natten till idag beviljat miljoner illegala invandrare amnesti.
– Riksrätt är den enda konstitutionella möjligheten, säger före detta hovrättsrådet Andrew Napolitano.

 

 


Juristen Andrew Napolitano, som var hovrättsråd i New Jersey mellan 1987 och 1995, är mycket kritisk till Obamas agerande och menar på att republikanernas enda möjlighet för att stoppa presidenten är att försöka avsätta honom i en riksrättsförhandling.

© Frank Licorice

Den fd. hovrättsdomaren Andrew Napolitano anser att Obama går utanför sina befogenheter.

 

Numera jobbar Napolitano som juridisk rådgivare på TV-kanalen Fox och uttalade sig om Obamas amnesti i Fox-profilen Tom Sullivans pratshowigår.

– Riksrätt är den enda konstitutionella möjligheten. Om kongressen antar en förordning som förbjuder honom att göra det han gör och de på något mirakulöst sätt lyckas rösta ned presidentens veto. Vad har de då för försäkringar om att han kommer att följa den förordningen med tanke på att han inte följer de lagar som fanns där redan innan han tillträdde som president? frågar sig Napolitano retoriskt.

Napolitano är säker på sin sak, det Obama gör nu är inte förenligt med den amerikanska konstitutionen.

 

– Det som presidenten alltid har befogenhet att göra är att tillämpa ett slags åtalseftergift, med innebörden att han kan beordra rättsväsendet att vara mildare inom vissa områden och ta krafttag inom andra, förklarar Napolitano.

 

I USA har nämligen delar av den verkställande makten, där presidenten är en av dem, möjlighet att utfärda direktiv om så kallad "prosecutorial discretion" – ett slags åtalseftergift. Men hur pass långtgående en sådan åtalseftergift sträcker sig och om presidenten verkligen kan använda sig av den för att underlåta att utvisa miljoner illegala invandrare är väldigt tveksamt.

 

– Han kan säga att han av humanitära skäl inte vill deportera gravida kvinnor eller illegaler som är äldre än 80 år gamla. Ronald Reagan gjorde det med hundratusen främlingar som bodde i USA, George W. Bush gjorde det med 350.000 främlingar som bor i USA. Men någonstans går gränsen för att presidenten genom att underlåta att åtala för brott samtidigt skriver om eller sätter lagen ur spel, säger Napolitano innan han fortsätter:

 

– Om han säger att vi inte kommer att deportera dig om du gör A, B, C, D och E, och han själv hittat på A, B, C, D och E, det vill säga det inte kommer från lagen. Då skriver han i praktiken om lagen eller sätter lagen ur spel och det tillåter inte konstitutionen.

 

Bland republikaner i USA har det sedan 2009 pågått en kampanj för att få Obama åtalad i en riksrätt. Ytterst är det i sådana fall representanthuset som beslutar om en sådan riksrättsprocess, något som endast gjorts två gånger i USA:s historia – senast mot president Bill Clinton 1998. Vid själva riksrättsförhandlingen fungerar senaten som jury och för att Obama ska kunna avsättas, vilket processen går ut på, måste republikanerna i sådana fall övertyga demokrater i senaten om att fälla den egna presidenten. En fällande dom måste nämligen fattas med två tredjedels majoritet.

 

– Jag anser att presidenten har stulit makt från kongressen, skapat obalans mellan den regerande maktens tre grenar och det innebär i slutändan mindre personlig frihet. För om Obama kan komma undan med det här, då kan en president fem, tio eller tjugo år från idag komma undan med att skriva om eller sätta vilken lag han vill ur spel, sammanfattar Napolitano.

 

Källa: https://www.friatider.se/obama-hotas-av-riksr-tt-0