Bankbedrägeriet

06.09.2014 22:51

Av Peter Storm, 2013-02-06

 

Sedan urminnes tider har människan ägnat sig åt byteshandel. Somliga var bra på att jaga, andra på att fiska, vissa var bra på att plocka bär och frukter medan åter andra sydde kläder och skor av djurhudar. Man specialiserade sig alltså ganska tidigt och idkade byteshandel, men den fungerade ju oftast bara i närområdet. Speciellt för dem som idkade jakt och fiske. Man lärde sig att salta fisk och kött så de kunde konserveras bättre, men det blev ändå lite otympligt. Med bronsålderns inträde började metaller bytas mot varor och tjänster. De första pengarna hade sett dagens ljus.

Sedan dröjde det inte länge innan guld och silver blev värdefulla metaller. Man började prägla mynt av dem. De var dock tunga att släpa runt på så snart började man lämna in sitt guld och silver hos guldsmederna som ändå hade stora bevakade valv. Man fick då kvitton på sin deposition. Dessa kvitton kunde sedan användas inom handeln. De första penningsedlarna var födda.

 

På 1600-talet såg guldsmederna att insättarna ytterst sällan kom och ville ha ut sitt guld så de började prångla ut kvitton utan motsvarande insättning. De första fraktionella reserv-bankerna hade skapats. Det skedde dock som bedrägeri genom utprånglande av falska kvitton och det är fortfarande på bedrägliga grunder det fortgår. Guldhandlarnas bedrägeri avslöjades och stoppades men idéerna levde kvar.  

 

När sedan vanliga banker började ge ut sedlar (insättningskvitton) så skedde det på ungefär samma grunder. Av den anledningen går alla banker omkull om en bankrusning sker. De har helt enkelt inte täckning för alla sina åtaganden. Det var ungefär så här som den så kallade fractional reserve banking uppstod. Att det ger en enorm makt är helt klart. Redan på 1700-talet sa Amshell Mayer Rothschild "Give me control of a country's money supply and I care not who makes it's laws". Sedan dess har Rothschilds levt efter den devisen och tagit kontrollen i land efter land. I skrivande stund är det bara fem länder kvar som de inte kontrollerar. 
 

I Sverige tog de kontrollen över Riksbanken genom att först låta mörda Gustav III och sedan sätta pseudo-juden Jean Baptiste Bernadotte på Sveriges tron. Det är fortfarande betecknat som ett mord av några få konspiratörer i svenska historieböcker. Ingen vågar fortfarande skriva vad som egentligen skedde, inte ens 220 år efteråt! 
 

Det är sällan det ens nämns att de var frimurare hela bunten. Frimurarna är en organisation som kontrolleras av Rothschilds genom logen B'nai B'rith, den högsta logen inom frimureriet. Jämför hur även John Wilkes Booth, Lincolns mördare, var frimurare. Liksom i Sverige där Ankarströms medkonspiratörer snart blev benådade blev även Booths medkonspiratörer benådade. Rothschilds tentakler sträcker sig långt som ni märker. 

 

Rothschilds har fortfarande kontrollen över Riksbanken. Det finns flera indikationer på det. Novemberrevolutionen är en. Den utfördes av Bengt Dennis och Erik Åsbrink samt finansminister K-O Feldt. De har senare belönats av Rothschilds. Åsbrink är t ex "ekonomisk rådgivare", dvs han får "lön" utan att arbeta, av Rothschildskontrollerade Chase bank. Jag är inte emot att regleringen släpptes men de skulle först ha förbjudit fractional reserve banking. 

 

År 2001 gav Sveriges Riksbank ekonomiskt stöd på 40 miljoner kronor till den judiska organisationen Paideia, en organisation som verkar för att förstöra det svenska samhället och den svenska kulturen. Organisationen leds av judinnan Barbara Spectre. Rothschilds äger de facto Israel, Rothschilds var en av parterna i Balfiour-deklarationen som lade grunden för staten Israel. Så, som ni ser utövar de stort inflytande över Riksbanken än i dag även om de inte står med i förteckningen över ägare. Av vilken anledning skulle Riksbanken annars stödja en sådan organisation? 

 

Numera så skapas nästan alla pengar, 97 %, genom fractional reserve banking. En låntagare kommer in på banken och vill låna en miljon kronor. Efter en kreditbedömning beviljar banken lånet. De trycker då in 1.000.000,00 på kundens konto och vips så har banken skapat pengarna ur luften och utan att ha täckning för det heller.

 

Alltså; Lånet skapade pengarna, pengarna skapade inte lånet. Håll det i minnet eftersom det här har stor betydelse längre fram. 

Det heter vackert att bankerna ska 10 % täckning för alla lån men ett barn kan räkna ut att täckningen är nästan noll. Det beror på att det ena lånet kan användas för att skapa nya pengar i all oändlighet tills täckningen är nere i närmast noll. 1.000 kr i insättning ger 10.000 i lån som sätts in som ger 100.000 i lån som ger 1.000.000 i lån som ger 10.000.000 i lån som ger 100.000,000 som ger 1.000.000.000 i lån som ger 10.000.000.000 i lån osv. i all oändlighet. 
 

Täckningen i botten är fortfarande bara 1.000 kr men man har snabbt skapat 10 miljarder här som ni kan se. All fractional reserve banking ger de här effekterna som är inflationsdrivande och leder till att allt blir dyrare. Likt falskmyntare späder bankirerna ut valutan, skapar inflation, högkonjunkturer och depressioner. Man kan säga att bankerna stjäl lite grann av var och en av oss när de skapar nya pengar eftersom våra pengar då blir lite mindre värda för varje gång det sker.

 

Bankirer kan låta högkonjunkturer övergå i depressioner genom att strypa penningmängden, så kan de sedan köpa fastigheter och företag för en spottstyver. Det skedde t ex 1929 – 1933. På sätt har de sakta men säkert roffat åt sig alla tillgångar likt en monopolspelare som sitter med hotell på Norrmalmstorg. Alla som spelat det spelet vet att när en spelare väl fått upp ett hotell på Norrmalmstorg så är det bara en tidsfråga innan han tagit allt. 

Samma sak i verkligheten, men här är det inte ett hotell på Norrmalmstorg som gäller utan här är det en bank med rätt att mynta egna pengar som ger total dominans över tiden. All form av fractional reserve hos banker ger den här effekten. Utan 100% kapitaltäckningskrav, dvs att de bara kan låna ut sitt egna kapital samt vad de lånar in, då blir täckningen snart närmast noll efter ett tag.

 

Man kan ju fråga sig varför det här fått fortgå så länge. Det finns många förklaringar. Den viktigaste förklaringen ligger i att bankirerna mördat dem som försökt stoppa systemet, morden på Abraham Lincoln och JFK är de mest kända morden. Både hade givit ut eller tänkt ge ut egna sedlar i stället för att låta bankerna skapa pengar. Den 4 juni 1963 undertecknade JFK Executive Order 11110 som ger USA möjlighet att trycka egna räntefria pengar igen... 

 

En annan förklaring är att ytterst få har förstått att det fungerar som jag beskrivit ovan. Ekonomer får i skolan lära sig att fractional reserve innebär att banker bara får låna ut delar, fractions, av det de lånar in! Om en bank t ex får en insättning på 1.000 kr så kan de bara låna ut 900 kr av dessa, får de lära sig. Det är alltså vad många skolor lär ut att 10 % reserv betyder. Att bankirerna även kontrollerar bokförlag som ger ut läromedel behöver väl knappt ens nämnas... Politiker, domare, eko-poliser m. fl lever också i denna villfarelse. Få tidningar har vågat skriva om det, så därför har det förblivit okänt för en stor del av befolkningen. 

 

En tredje förklaring är att bankerna blivit en del av samma system som politikerna ingår i. Genom att sitta still i båten får politikerna fördelar och makt på folkets bekostnad. Går de emot bankirerna mördas de. För kollektivistiska politiker, dvs samtliga i riksdagen och ute i kommunerna, är valet enkelt. Ser om sig själva och sina kompisar men struntar i väljarna, är det val de gör. 

 

Henry Ford sa redan på 40-talet: "It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning"

För svensk del betvivlar jag att folk skulle göra uppror om det blev känt men betalningsbenägenheten skulle säkert sjunka dramatiskt. Om också domare och eko-poliser lärde sig hur pengar skapas ur skulder skulle det även ha en inverkan på både "brotts"utredningar och domar. 

Det är nämligen så att man är bara betalningsskyldig för "lån" om "långivaren" ägt eller förfogat över det som lånats ut. Eftersom banken aldrig förfogat över pengarna och ej heller ägt dem så faller deras krav platt. Man vinner dock inte ett sådant mål i svensk domstol även om man har rätt. Domarna och åklagarna tror att det är bankens pengar som de kräver tillbaka. Det är således först sedan de utbildats eller lagarna skrivits om som man kan hoppas på en ändring där. 

 

Hur bryter man då upp ett sånt här skadligt system? Hur får man systemet att verka till medborgarnas fördel i stället? 

Det första steget är att komma bort ifrån EU. Unionen fungerar som finansmarodörernas förlängda arm. Fortsatt medlemskap i EU skulle kraftigt försvåra vad jag nu kommer att föreslå;
 

* Man stiftar en ny grundlag.

* Man går ur EU.

* Man skrotar Riksbanken som ändå varit under Rothschilds kontroll sedan 1812.

* Man förändrar grundlagen så att fractional reserve banking förbjuds.

* Man förbjuder medlemskap i EU och liknande unioner. Då är man skyddad i framtiden.

* Man beslutar att alla banker måste ha 100 % kapitaltäckning.

* Man skriver in att enbart Riksdagen får ge ut pengar och prägla mynt i de svenska valörerna, SEK och Daler.

* Man inför en parallell valuta, Dalern, som blir fristående och som grundas på platina, guld, silver och koppar.

* Man beslutar att riksdagen måste ha 66 % majoritet, varav minst 20 % av oppositionen, alternativt 75 % majoritet för att få ge ut pengar.

* Man beslutar att nödutgivning får dock ske efter enkel majoritet i riksdagen för att täcka statens löner och åtaganden.
* Man förbjuder medlemskap i slutna föreningar utan allmän insyn för offentliganställda. Medlemskapet är oförenligt med uppdraget som offentliganställd, vilket  kräver absolut lojalitet med folket.
 

Så enkelt är det att ta sig ur bankirernas grepp. De kommer förstås att driva kampanjer och måla upp skräckscenarier så att det inte ska ske. De kommer att försöka mörda dem som vill genomdriva det. Därom råder inga som helst tvivel. Av den anledningen är det viktigt att genomförda ändringar i grundlagen blir nästan omöjliga att förändra. De kan mörda några stycken av oss men inte hela folket.

 

Genom att låta oppositionen ha vetorätt har man försäkrat sig om att regeringen inte ensam kan besluta om utgivning av pengar för att göra sig populär inför val och genom nödutgivningsklausulen har man samtidigt försäkrat sig om att staten i alla lägen klarar sina akuta åtaganden . 

Dalern är den valuta som svenska folket kan spara i relativt värdebeständigt. Mynten kommer inte att anges i värde utan i vikt. De kommer att finnas i guld, silver och koppar. Värdet bestäms av dagspriset på metallerna. Man kommer att kunna ha dubbla konton på banken där man sedan fritt kan föra över värden från det ena kontot till det andra efter gällande dagskurs, ungefär som USD- och EUR-konton hanteras idag. 

 

Sverige kommer att samla på sig en ansenlig mängd ädelmetaller att ha som buffert när omvärldens konjunkturer faller. Dessutom ska vi hämta hem allt svenskt guld som enligt Riksbanken förvaras utomlands. Finns det inte kvar kommer de skyldiga att ställas till svarsoch åtalas för landsförräderi. 

Eftersom man nu skrotat bankernas fractional reserve system så kan man gå in och se på deras utlåning. Pengar utlånade baserat på det gamla systemet stryks. Det är ju pengar skapade av luft och bara luft värda. Bankerna har inga lagliga krav på fordringarna. Kraven är baserade på bedrägliga grunder. 
 

I stället skrivs 50 % av kravbeloppet över på staten. I de fall det rör sig om bostadslån blir lånen ränte- och amorteringsfria tills dess låntagaren avflyttar från bostaden eller avlider. I alla andra fall betalas beloppet in till staten istället som fördelar det jämt bland medborgarna... eller annat om någon annan har ett bättre förslag?

 

Eftersom nu staten kan ge ut pengar själv för sina behov finns inte längre behov att beskatta medborgarna. Även punktskatter och moms kan tas bort. Människorna blir friare i och med att dessa ekonomiska ok lyfts från axlarna. Man får i genomsnitt en förbättrad köpkraft på ca 350 % i och med de här reformerna. Det innebär att man kan gå ner i arbetstid, vara hemma med sina barn, har råd att hemskola dem t ex, får råd att följa sina drömmar på ett helt annat sätt än tidigare. 

Staten kan även ge ut ränte- och amorteringsfria bostadslån till medborgarna. De förfaller först när bostaden säljs eller låntagaren avlider. Till företag kan staten ge ut lån på marknadsmässiga grunder. Kom ihåg att staten skapar nu och måste skapa alla pengar som bankerna tidigare skapade genom skuld. Annars blir det deflation vilket heller inte är bra. 

Staten har två styrmedel i detta. Det ena är mängden bostadslån och andra lån som beviljas och det andra är skatten på företag. Där kan nivån sättas mellan noll till 100 % av nuvarande nivå. Med dessa två styrmedel kan staten hela tiden hålla balans i ekonomin och se till att det råder ständig högkonjunktur men utan att ekonomin överhettas. Man kan även ha en invandring av kvalificerad arbetskraft, i första hand från våra grannländer i norden. 

 

Det här kommer sannolikt att leda till att en del banker går i konkurs. Det är inte mycket att göra åt. De har levt gott på svenska folket allt för länge redan. Klarar de inte att leva på skillnaden mellan in- och ut-låningsräntan så får de gå i konkurs. Då kommer verksamheterna att övertas av mer kompetenta bankirer. 

Det finns dock ett stort problem med att låta riksdagen överta penningutgivningen också. I och med den här reformen så har man flyttat makten från bankerna till riksdagen. Alla förutsättningar finns således för att man skapat en än mer maktfullkomlig bjässe. 

 

Man måste således även i den grundlagsförändringen som jag talade om i början lägga in spärrar mot att staten blir för mäktig. Man specificerar vilka områden staten får verka inom. Man begränsar antalet byråkrater och andra anställda staten får ha inom varje område. Då kan den inte växa. 

Man decentraliserar allt som går, i stora drag låter man bara staten behålla ett reformerat rättsväsende, försvaret, tullen och UD. Resten flyttas ner på kommunnivå eller kommundelsnivå i medborgarnas egen regi. Man lägger alltså inte ner något av samhällsservicen, det är bara statens byråkrater man gör sig av med och låter medborgarna själva ta över och organisera verksamheterna på bästa sätt. Budgeten, som staten/riksdagen betalar, blir ungefär lika stor som tidigare. 

Syftena är flera. Dels ser man till så de som är beroende av servicen inte far illa genom att byråkrater sitter och beslutar långt över huvudet på dem på någon centralort utan alla beslut sker i närområdet av folk man känner och dels har man tagit så mycket makt från staten att den nu blivit mer hanterbar.

 

Alla politiker ska avlönas av medborgarna i respektive distrikt så att politikerna aldrig glömmer för vilka de jobbar. Staten betalar pengarna till stadsdelarna/kommunerna som sedan avlönar folk i offentlig tjänst från området oavsett om de arbetar i närområdet eller på annan ort, t ex Stockholm. Verksamheter som helt och hållet sköts av medborgarna får i stället en klumpsumma av staten baserat på budgeten. Därifrån betalas sedan löner ut till de anställda. 

Detta kanske låter som en utopi men det är det faktiskt inte. Ön Guernsey hade ett liknande system på 1800-talet som funkade i femtio år innan bankirerna åter fick kontroll.

 

Andrew Jackson lyckades krossa USAs Andra Centralbank, Rothschild-kontrollerad så klart, och sedan blomstrade USAs ekonomi i nästan 30 år tills inbördeskriget bröt ut. Det skedde av ekonomiska orsaker förstås och var ett led i Rothschilds försök att återfå kontrollen. 

Kontrollen fick de dock först 1913 igen i och med Federal Reserve Act som Woodrow Wilson undertecknade 23 december 1913. Det blev början till slutet för det fria USA. Inkomstskatter infördes, byråkratin växte och idag är det en polisstat och demokratur. 

Även Tyskland blomstrade en kort period från 1933 – 1938 sedan man slängt ut bankirerna från Tyskland. Sedan fick de dock storhetsvansinne, ville ha mera "lebensraum" och resten är (en ledsam) historia... 

 

Det finns således en hel del exempel från historien och alla visar på att ekonomierna blomstrat när bankirerna satts på undantag. Samtidigt kan vi ju se facit av en bankirkontrollerad ekonomi. Island, Grekland, Spanien, Portugal, Irland m fl har alla känt på bankernas oresonliga krav. 

Endast Island har haft modet att gå emot finansmarodörerna och till och med satt en del av dem i fängelse. De blev terroriststämplade på kuppen! Det visar vilken enorm kontroll bankirerna har. De hör alla hemma i fängelse för den bedrägliga verksamhet de driver. 

 

Vi vill gå längre än Island. Vi vill helt koppla bort bankerna från penningskapandet. Det är nyckeln till verklig frihet. Det blir en tuff resa, det blir det. Vi kommer antagligen att terroriststämplas vi med. I varje fall ett tag innan övriga länders folk också vaknat. Genom att vara först visar vi vägen för de andra och de lär följa efter. Island kommer sannolikt först efter eftersom de redan kommit halvvägs, sedan följer de andra i snabb följd hoppas jag. 

Det kan bli startskottet till ett nytt Europa byggt på samarbete och handel mellan folken i stället för den koloss byggd på byråkrati och bankkontroll som EU är nu. Faller bankerna, faller EU. Upp stiger ett nytt fritt Europa och ur det kan sedan en ny fri värld skapas.

 

…………………………………………………………

 

Länkar till andra skrivelser av och om Peter Storm

 

https://folkvet.nu/tag/peter-storm/

 

https://www.defria.se/om-oss-15615742

 

Mördades Peter Storm?

https://whitetv.se/sv/inget-fritt-medium-i-sverige/839-peter-storm-vi-saknar-dig.html

 

https://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=2093

 

https://www.whitetv.se/sv/white-school-of-economics/627-stor-namninsamling-foer-politisk-bankreform.html