Attackerna mot Charlie Hebdo och "Kosher livsmedelsaffären": Kom Israels Mossad "till undsättning"?

10.01.2015 23:25
Global Research, 9 Jan 2015
 

Väl dokumenterat,  Republiken Frankrike under rodret av presidenten Francois Hollande stödjer samt finansierar al-Qaida anslutna terrorister. 

"Den förbjudna sanningen" som den franska allmänheten bör ta är att deras regering tillsammans med USA, Nato och Israel - utkämpar ett självutnämnt "globalt krig mot terrorismen" - rutinmässigt ge de ett förtäckt stöd till samma terroristenheter som är föremål för deras "humanitära krig" och "terrorismbekämpande operationer".  

Medan de franska medierna i korus påpekar jihadisthotet mot "yttrandefriheten", har inte en enda fransk media har haft modet att höja den bredare frågan om  statlig sponsring av terrorism och den smygande roll som den franska regeringen och dess underrättelsetjänst stödjer al-Qaida närstående företag, inte bara i Mellanöstern och Afrika, men även i Frankrike. 

 

I en bitter ironi, har kampanjen efter terrorattacken  Charlie Hebdo inte bidragit till att upprätthålla "yttrandefriheten". I själva verket tvärtom. Den har bidragit till en ny våg av mediecensur.

Det finns en hemsk politisk agenda bakom dessa attacker som måste vara föremål för offentlig debatt. Vilka är terroristerna? Vilka är de som begår terrorhandlingar eller vilka är de som kontrollerar och finansierar terroristerna?  

 

Israel till undsättning av Kosher livsmedelsaffären i Paris Vincennes

Enligt rapporter har den franska polisen lanserat räder "av två separata belägringar"  den ena vid en kosher livsmedelsbutik i en judisk stadsdel i Paris och vid  Dammartin en Goële, en liten stad 30 km. nordost om Paris "där Charlie Hebdo misstänkta enligt uppgift har dödats" (Daily Telegraph den 9 januari 2015).

 

Obekräftade rapporter tyder på att det fanns upp till 10 gisslan inne i kosher livsmedelsbutikerna.

Timmarna innan den judiska sabbaten, brukar gatan vara full av shoppare - franska judar samt turister.

 

I Vincennesregionen i östra Paris, där den andra, gisslansituationen sker har en stor judisk befolkning. (Daily Telegraph den 9 januari 2015).
 

Eftersom den judiska gemenskapen påstås vara hotad, skulle Israel komma till undsättning av kosher mataffären. Detta bekräftades i ett officiellt uttalande från den israeliska regeringen.

I detta avseende,  bekräftade premiärminister Netanyahu  den 9 januari, i sändning att en israelisk polis SWAT teamenhet   skulle arbeta tillsammans med sina franska motsvarigheter. Den israeliska SWAT-enheten "  är på standby redo att resa till Paris för att hjälpa de franska myndigheterna att lösa belägringen av kosher mataffären. "  enligt Haaretz.

 

Det bör noteras att hela den franska polisapparaten mobiliserades. Vilken roll hade den israeliska polisen? Politisk propaganda? Tänk på: att president Francois Hollande planerade att göra ett större politiskt uttalande i kölvattnet av polisens verksamhet.

 

Förkunskap om Charlie Hebdo attacken?

De misstänkta var kända för den franska underrättelsetjänsten.

Media och underrättelsekällor bekräftar att "de franska myndigheterna hade förvarnats om Said och Cherif Kouachi inför onsdagens inledande attack mot Charlie Hebdo " (Daily Telegraph den 9 januari 2015), som pekar på möjliga förkunskaper om attackerna.

Om de hade blivit vederbörligen varnade, varför agerade de då inte för att förhindra att attacken inträffar?

 

Mossads roll

Förutom det israeliska SWAT teamet, har premiärminister Netanyahu "beställt Mossad att ge franska tjänstemän all den hjälp de behöver för att hantera pågående terrorsituationer i och runt Paris" (Daily Telegraph). Vad detta antyder är att Mossad agenter skulle vara verksamma på fransk mark i samarbete med Frankrikes Direction générale de la sécurité extérieure  tidigare kända som Le  Deuxième Bureau.

Enligt Israels premiärminister Netanyahu, (Januari 9):

"Attackerna mot Charlie Hebdo och Paris kosher mataffär är ett mikrokosmos av en större kamp mot jihadister ...

Detta är en global kamp. Att föra åtal mot Paris-mördarna är bara början, ... Och alla  försöker de förstöra vår frihet och påtvinga oss alla en våldsam, medeltida tyranni. De kanske har olika namn, men alla  drivs av samma hat och blodtörstiga fanatism. "

De bombar kyrkor i Irak; De slaktar turister på Bali; de skickar raketer mot civila från Gaza; och strävar efter att bygga kärnvapen i Iran ... vi måste bekämpa dessa fiender, vår gemensamma civilisation "(citerad i Times of Israel den 9 januari 2015).

Vad The Times of Israels rapporten inte nämner är att Netanyahu aktivt har stöttat den Islamiska Staten (ISIS) och Al Nusrah terrorister från de ockuperade Golanhöjderna. Samtidigt kommer de till Frankrikes räddning.  Netanyahu förnekar inte hans regerings stöd av jihadister i Syrien. IDF  har erkänt att  "globala jihad element finns inuti Syrien" och de stöds av Israel.

Vid en utsiktsplats med utsikt över den syriska gränsen, informerade Netanyahu om förekomsten av globala jihad element inuti Syrien,  samt på det arbete som görs för att stärka den israelisk-syriska gränsen. (Jerusalem Post den 19 februari 2014).

Israels premiärminister Netanyahu skakar hand med en Al Qaida terrorist.  Är den sårade terroristen en israelisk underrättelsetillgång? 

 

"Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsminister Moshe Ya'alon står bredvid en sårad legosoldat, på ett israelisk militärfältsjukhus vid de ockuperade Golanhöjderna "på gränsen mot Syrien den 18 februari 2014" 

Ironiskt nog samarbetade staten Israel med de franska myndigheterna i Charlie Hebdo i en kontraterrorism,  men de stödjer också de två viktigaste terroristenheterna i Syrien: den islamiska staten (ISIS) och Al Nusrah .

 

Medan det inte finns några bevis för att Mossad närvar före Charlie Hebdo attackerna, bör det noteras att Frankrike och Israel har långvariga bilaterala förbindelser i militära- och underrättelsefrågor. Det faktum att den israeliska regeringen meddelade sin avsikt att sända Mossad-tjänstemän till Paris skulle kunna tyda på att den israeliska underrättelsetjänsten var i Paris vid en tidigare tidpunkt, före 9 januari, och det officiella tillkännagivandet av PM Netanyahu.

 

Statlig ponsring av terrorism

Väl dokumenterat, är att republiken Frankrike under rodret av president Francois Hollande stödjer samt finansiera al-Qaida anknutna terrorister i Mellanöstern och Nordafrika i samarbete med USA, Nato och Israel:

Frankrike, som en del av ett Nato-ledd koalition, har beväpna, finansierat, hjälpt, och i övrigt förevigat Al Qaidas terrorister i åratal, i början,  i Libyen med störtandet av Libyens ledare Muammar Gaddafi  och det fortsätter fram till idag tillsammans med Nato, hyser och uppbackar de al-Qaida terrorister inklusive den så kallade "islamiska staten" (ISIS)  inom och längs Syriens gränser .

Med den senaste tidens angrepp i Paris arbetade troligen terrorister Frankrike och de har varit beväpnade och uppbackade i Nordafrika och Mellanöstern, den franska regeringen själv står ansvarig, och skyldig till fortsatt materiellt stöd för en terroristorganisation som nu har dödat franska medborgare, däribland två poliser, inte bara på fransk mark, men inom den franska huvudstaden. (Tony Cartalucci, Global Research, 8 januari 2015)

"Den förbjudna sanningen" som den franska allmänheten bör ta är att västerländska regeringar däribland Frankrike, Nato och Israel utkämpa ett självutnämnt "globalt krig mot terrorismen" - rutinmässigt ger de förtäckt stöd till samma terroristenheter som är föremål för deras "humanitära krig" och "terroristbekämpningsverksamhet".

Medan de franska medierna i korus pekar på "Yttrandefrihet" i journalistik, har inte en enda av fransk media haft modet att peka på frågan om statens sponsring av terrorism.  

 

Källa: https://www.globalresearch.ca/the-attacks-on-charlie-hebdo-and-the-kosher-grocery-store-israels-mossad-to-the-rescue/5423715

Ämne: Attackerna mot Charlie Hebdo och "Kosher livsmedelsaffären": Kom Israels Mossad "till undsättning"?

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar