Att förstöra en fungerande nation

11.05.2017 21:18

Tage Erlander uttryckte på 60-talet, angående dåvarande rasupploppen i USA: ”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden”. (Han skulle i dag utan tvekan stämplas som rasist).

 

Socialdemokratiska Broderskapsrörelsen har jobbat (och jobbar) hårt för att muslimer ska få inflytande inom politiken (givetvis då som muslimska sossar). De ska inte integreras till kristet tänkande och handlingar, vi svenskar ska integreras till att gå med på ett parallellsamhälle där muslimer ska ha kvar sin religion och sina seder, bara de jobbar för- och röstar på S.

 

Någon annan slutsats kan jag inte se i deras planer,

här en redovisning av vad som planerades redan på 90-talet. Men vad händer om deras planer genomförs?

 

Kalle Hellberg

Ämne: Att förstöra en fungerande nation

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar