ÄRERÖRIGA PÅHOPP

26.04.2014 22:13
På Google öser en köpman från Strängnäs, Mats Werner, ut sitt hat och sin avund sedan 2011. Måltavla är undertecknad, pensionerad leg psykolog och hobby-skribent. Enligt PO/PON:s föreskrifter kan dessa instanser endast uttala kritik mot ansvarig utgivare - inte godtycklig anställd på tidningen eller oavlönad hobbyskribent som i mitt fall. Detta har instanserna skriftligt erkänt, senast 18 februari 2014.
 
Den verkliga bakgrunden till att Werner känner sig trampad på tårna är att jag i ett hövligt och sakligt debattinlägg i Eskilstuna-kuriren kritiserat Werners hånfulla uttalanden om en lokal torghandlare från Bosnien. Därigenom visar jag mitt stöd för en av dem som efter inbördeskriget i Bosnien byggt upp en tryggare tillvaro i Sverige. Det överensstämmer också med uppmaningar från myndigheter i Sverige, FN:s uppfattning och en omfattande namninsamling i Strängnäs. Bemötande av flyktingar har många aspekter om det skall fungera. 
 
Att påstå att skribent ”härjar” i stället för en neutral beskrivning av opinionsbildning är typiskt för hat-mail och anstår inte förtroendevald. Men det är värre än så:
Werner har nämligen aldrig träffat mig och saknar dessutom psykologutbildning. Ändå påstår sig denne kunna beskriva mitt yrkesmässiga fungerande trots att mitt eget yrkesarbete upphörde genom pension 2002.  Min önskan till Jazic att känna sig välkommen skrev jag inte främst i egenskap av psykolog utan som humanistisk medmänniska med insikt om hans hälsotillstånd. Mitt inlägg stämmer ändå utmärkt väl med Psykologförbundets etik även om jag inte var medlem efter 2002, då jag heltidspensionerades. Varför då?
 
Jo, jag var svårt hjärtsjuk från och med 1995/96, var då nära att dö, men räddades till livet tack vare flygambulans till Universitetssjukhuset i Umeå för akut hjärtoperation. Jag sades ha varit den svårast skadade någonsin från Garnis i Boden med denna sällsynta hjärtsjukdom. Jag fick av ansvariga läkare veta att det var osannolikt att jag skulle kunna tillfriskna. I stället kunde jag vänta svåra följdsjukdomar. Jag har nu 18 år senare genomgått flera kvalificerade operationer, haft hjärtsvikt och hjärtstopp samt stroke flera gånger med förlust av tal och syn temporärt. Jag har ändå gjort mitt bästa.
 
Mina utmärkta tjänstgörings- och utbildningsbetyg talar sitt tydliga språk och finns till stor del i kommunstyrelsens arkiv och på respektive universitet. Dessförinnan har jag tilldelats stipendium som bästa student i min årgång i Boden samt blev kungastipendiat med skolgång i Norge. Jag utsågs dessutom till samarbetspartner med Norge/Storbritannien under kalla krigets mest hemliga projekt. (”Stay behind”). Det beskrivs i en brittisk officiell kalender (1959 – 1960), som jag tilldelats och som berömmer min insats som radiotelegrafist. I min militära utbildning ingår frivilliga kurser i attitydpåverkan och motmedel vid propaganda. Rättesnöret vid dessa kurser är Yttrandefrihetsgrundlagen samt förbudet mot censur i fredstid.
 
Karl Yngve Åkerström, Sköndal