Är President Trump och hans framfusiga framfart en förebild?

04.02.2017 12:34
Postat den 3 februari, 2017 av Ove Svidén
 

Är en handlingskraftig framtida svensk Kunglig Republik möjlig?

Hur skulle den se ut? Låt oss pröva ett djärvt scenario:

Vår framtida regerande Drottning Victoria beslutar att anlita en direktemokratiskt vald President vid sin sida. Riksdagen begränsar befogenheterna till: max tre landsförvisningar per sjuårig mandatperiod!

Efter en direktdemokratisk process får Presidenten sina svenska medborgares mandat att landsförvisa:

1. Carl Bildt för sin medverkan i Georges Soros kupp 1992, att lura bort 182 miljarder SEK ur rikskassan med hjälp av devalveringarna, som en följd av att Statsministern höll fast den fasta växelkursen till ECU för länge. Engelska Drottningens position som dold ägare till BoE (Bank of England) gjorde det möjligt att maskera sveket som ett adelsskap för Bildt. Fredsuppdraget för FN i forna Jugoslavien, var likaså en avledande manöver för hans dolda CIA-uppdrag att tillse att NATO:s bombningar gav önskat resultat.

2. Göran Persson genomförde en framgångsrika kommunalisering av Geijeraffärens pedofilring på riksnivå till en effektiv lönsam kommunal människohandel med tvångsomhändertagna barn via LVU/HVB-Systemet. Att över trettio tusen barn nu 'försvinner' per år samt att endast ett fåtal procent av dem återkommer till familjen innan 18 års ålder indikerar dimensionen i det eskalerande falskspelet. (Sverige tvångs-omhändertar mer än sex gånger fler LVU-barn per år än det jämförbara landet Tyskland, räknat per capita)

3. Fräcka Fredrik och Filippa lämnade makten efter åtta år, med fickorna fulla av pengar från framgångsrika försäljningar av statliga företag, och mutor från inkommande privata vårdtjänstföretag. Eskalering av antalet tvångsomhändertagna: 'ensamkommande flyktingbarn' vars föräldrar nekats asyl och skickats i retur till sina 'hem'-länder på enkel biljett utan sina tvångsomhändertagna minderåriga. Barnen kan säljas vidare med vinst på en internationell pedofilmarknad, till sexmissbrukande ägare av lokala HVB-hem och till eftertraktade kliniker för organ- och hjärt-transplantationer. (Det sjätte hjärtat som 'piggade upp hundraåringen' David Rockefeller, kan ha kommit från en svensk drabbad LVU-familj)

Kan någon svensk TV-teater, filmskapare, regissör, manusförfattare, eller skådespelare göra en sevärd kriminalkomedi av ovanstående vilda scenario?

P.S.  
Vi har för många ansvarsbefriade politiker som avpolleteras med ett avgångsvederlag i millionklassen.
Vore det inte bättre om de stod på  inför sina väljare i stället, genom att ta sitt ansvar? 
Kan landsförvisning av några få politiska rötägg vara en fungerande metod?
 
Sverige behöver få bättre stil på politikerna för att återfå respekten!
 
Outgrundliga äro Herrens vägar, men hon har ju en stor humor som tröst ...  
 
 
Ove Svidén

 

Ämne: Är President Trump och hans framfusiga framfart en förebild?

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar