Är flyktingströmmarna till Europa USA-imperiets sista försök att tvinga Europa kvar som vasaller?

12.09.2015 00:17

 

 

Europa har under lång tid varit USA:s vasallstater. Jag brukar hänvisa till den här artikeln med ekonomiprofessor Michael Hudson som är den enda jag känner till i svensk ”gammelmedia” som tar upp detta faktum (mao är Sverige även massmedialt en vassal åt USA). I den artikeln säger Hudson att EU gör vad de blir tillsagda att göra.

 

USA har följt Zbigniew Brzezinskis (bl.a rådgivare åt Obama) manual beskriven i boken ”The Grand Chessboard”. I den beskriver Brzezinskis att USA makt som imperium bygger på söndring och härskande över vasallstaterna så att dessa aldrig kan samarbeta.

Strategiskt dynamiska stater och en noggrann hantering av geopolitiskt katalytkiska stater, som står i linje med de två intressena som USA har på kort sikt: att bevara sin unika globala makt och i långsiktig omvandring av det institutionaliserade globala samarbetet. För att uttrycka det i en terminologt som hörrör till en mer brutal ålder av de gamla imperierna, de tre stora kraven på en kejserig geostategi är att förhindra maskopi och att underhålla beroendet av säkerhet bland vasallerna, för att hålla dem fogliga och beskyddade, och att förhindra att barbarerna kommer samman".

USA har tappat greppet om Kina, Ryssland och BRICS-länderma. Listan är för lång för att beskriva alla avknoppningar från USA:s dollarhegemoni. Men några nya saker som eskalerar USA:s fall. Den här artikeln tar upp en del:

Rysslands president Vladimir Putin har infört en lag som kunde få förödande inflytande på den amerikanska dollarn. Om Putin går sin egenväg, såsom han oftast gör, kommer dollarn att elimineras från handeln mellan nationerna som tillhör samväldet för de självständiga staterna. Tillsammans med Ryssland består dessa länder av Armenien, Azerbadjan, Vitryssland, Kazakstan, Moldavien, Tajikistan och Uzbekistan.

Kinas nya oljekontrakt signalerar att de överger Brent och USA-dollarn. Brentoljan har varit riktmärket mot vilket oljan mäts. Sitt namn har det fått från de fält där de upptäcktes på 1970-talet

Ovan är, som sagt, bara toppen på isberget på exempel på frigörelsen från USA:s imperialism  (jag har skrivit mer bl.a här).

Världen förenar sig och USA får allt svårare att härska genom att söndra. Trots alla destabiliseringsförsök i Ukraina etc förenar sig en allt större del av världen och försöker samarbeta utanför USA-imperiets gränser.

USA har snart inget kvar mer än sina vasallstater i Europa. Men även där finns det sprickor. Tyskland vill söka sig österut och ta del av de ekonomiska fördelarna med den nya sidenvägen. Missnöjet i de Europeiska vasallstaterna växer mot USA:s söndrade och härskande samt despotiska imperialism.

Europa, och i synnerhet Tyskland med sin industri, är snart de enda som USA kan parasitärt suga ut. Men USA kan inte angripa Europa direkt militärt då:

  1. Det skulle förstöra en massa produktionskapacitet – USA har inte råd att ta död på den enda värd den har kvar som  imperiet  kan parasitera på. Förut kunde USA bomba sönder ett land då andra länder stod i kö som kunde fylla ut tomrummet – den tiden är förbi.
  2. Det skulle vara svårt för USA att skaffa manskap för att invadera hela Europa och det skulle vara svårt att få igenom en sådan massiv militär operation med stöd av USA:s befolkning.

En direkt militär aktion mot Europa för att hålla kvar Europa i vasallstatus är mao svår att genomföra för USA. Det är min tro att USA istället försöker skapa så mycket kaos och flyktingar i mellanöstern så att Europa ställs inför ultimatumet att

  1. Antingen göra som USA säger så kommer USA minska terrorn i Syrien, Irak, Afghanistan, Libyen etc etc.
  2. Om Europa vägrar acceptera sin vasallstatus kommer USA öka terrorn och skapa än fler flyktingar.

Mao om Europa (och i synnerhet Tyskland) söker sig österut och försöker frigöra sig från USA:s imperialism kan USA öka strömmen flyktingar genom att öka terrorn. USA sitter mao, genom sin terror, på kranen till mängden flyktingar. Det är i det perspektivet flyktinströmmarna ska ses – de är inte ”bara” till för att destabilisera mellanöstern – de är också till för att hålla kvar Europa i att vara vasaller åt USA-imperiet.

Europa måste kräva ett slut på USA-terrorismen som skapar alla flyktingströmmar. Sverige måste ta avstånd från terrorn som  NATO, såsom USA:s redskap, skapar i världen. Att Sverige var delaktig i den terror som skapat flyktingvågen från Nordafrika iom Sveriges indirekta deltagande i terrorbombningarna av Libyen var illa nog. Vi måste ta avstånd från USA:s imperialism och inte delta i den genom att nu dessutom gå med i NATO.

För att påpeka Sveriges (eller snarare Sveriges prostituerade politikers) skuld gällande Libyen avslutar jag med ett citat från en måste-läsas artikel av den kände journalisten John Pilger:

“In 2011, NATO launched 9,700 ‘strike sorties’ against Libya, of which more than a third were aimed at civilian targets. Uranium warheads were used; the cities of Misurata and Sirte were carpet-bombed. The Red Cross identified mass graves, and Unicef reported that ‘most [of the children killed] were under the age of ten’.” These were international war-crimes, which will never be prosecuted. Hillary Clinton expressed merry pride regarding what she and Obama did in killing Gaddafi, no matter how many people’s lives were destroyed in the process. Europe is reaping America’s whirlwind.

"År 2011, anföll NATO med 9 700 anfall mot Libyen, av vilka mer än en tredjedel var ämnade för civila mål. Man använde sig av uranstridsspetsar; Städerna Misurata och Sirte blev nedbombade. Röda Korset identifierade massgravar, och Unicef rapporterade att de "flesta dödade barnen var under tio år gamla". Dessa var internationella krigsförbrytare som aldrig kommer att ställas inför  domstol. Hillary Clinton uttryckte en glädjande stolthet när hon sade (“We came, we saw, he died! (Laughs)”) när hon syftar på vad hon och Obama gjorde för att döda Gadaffi, oavsett om hur många människor som förlorade sina liv i processen. Europa skördar USAs virvelvind.

Och här kan ni se psykopaten Hillery Clinton skratta fastän hon  är skyldig till hundratusentals människors död (varav, som sagt, många många barn enligt FN)

Hon är väl bara slagen i psykopati av den tidigare utrikesministern Madeleine Albright som tyckte 500 000 döda irakiska barn var, citat  – ”Värt priset”

 

Källa: https://parasitstopp.wordpress.com/2015/09/08/ar-flyktingstrommarna-till-europa-usa-imperiets-sista-forsok-att-tvinga-europa-kvar-som-vasaller/

Ämne: Är flyktingströmmarna till Europa USA-imperiets sista försök att tvinga Europa kvar som vasaller?

Bojkott

JR | 12.09.2015

Hotet kommer till stor del inifrån EU. Börja med en handelsbojkott mot europeiska företag i säkerhets- och vapenbranschen som är noterade på nordamerikanska börser. Det är en bransch av opportunister som bara väntar på att det ska smälla till så kurser rusar upp, tillsammans med banksters.

Ny kommentar