Är det farligt för äldre att bo i Sundsvalls kommun??

30.05.2015 17:34

Anta att du eller någon av dina anhöriga blivit gammal, lite skröplig och känner att det nu snart är dags och släppa in lite ”hemtjänst” i ditt hem samt att du vill ha besök av sjukvårdspersonal för att hjälpa dig hålla koll på din hälsoutveckling på äldre dar.

Törs du då bo kvar i Sundsvalls kommun, vore det kanske säkrare att flytta till en annan kommun??

 

Efter att ha fått det tveksamma ”nöjet” och ta del av ett ärende som vid det här laget är känt över hela Sverige så skulle mitt svar bli, flytta omedelbart från Sundsvalls kommun.

 

Mariana Norberg, nu snart 91 år, har fått se sina grundläggande mänskliga rättigheter kränkta gång på gång av Sundsvalls kommun under de senaste 5 åren. Hennes son Jan har lagt ned ett otroligt arbete för att skydda henne från alla dessa övergrepp som Sundsvalls kommun gjort sig skyldiga till.

Att han orkat kämpa för sin mammas rättigheter borde ge honom en ”tapperhetsmedalj”, men har alla hans ansträngningar då ändrat Sundsvalls kommuns inställning och agerande gentemot äldre?

Knappast, när man framhärdar i sin strävan att gång på gång kränka Mariana så inser man att maktfullkomligheten ibland Sundsvalls kommuns tjänstemän är monumental och det finns ingen nedre gräns för vad dessa förtryckare kan nedlåta sig till.

 

Begår då Sundsvalls kommun brottsliga gärningar när de kränker de gamla?

Ja, de kränker massor av lagar och förordningar, frågan blir då osökt varför ingen blir fälld för dessa brott?

 

Till att börja med så kränker tjänstemännen EU-rätten som finns för att skydda våra gamla, det finns nämligen i EU:s Rättighetsstadga ett långtgående skydd mot tortyr, omänsklig och förnedrande behandling. Jag citerar artikel 4;

 

Förbud mot tortyr och omänsklig eller förnedrande bestraffning och behandling. Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande bestraffning och behandling”.

 

I det sk Mariana Norberg fallet så har hon på kommunens initiativ med tvång blivit ”iproppad” ca 6.000 st olika tabletter under ca 12 månader, totalt 14 st sk läkemedel varav 4 st narkotika klassade preparat. Att hon till slut började hallucinera är ju därför inget man förundras över, att hon med sina 90 år på nacken överlevt är däremot anmärkningsvärt.

Detta är ett faktum och inget som anhöriga hittat på, det finns styrkt att Sundsvalls kommun gjort allt i sin makt för att få henne psykotisk så att man skall kunna utnyttja den del av lagstiftningen som ger dem möjligheter att med tvång omhänderta henne enligt Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård (LPT).

På så sätt blir Sundsvalls kommun av med henne från sitt kostnadskonto och lämpar över henne till Landstinget då hon i praktiken spärras in på en låst institution.

 

Alltså man blir också av med de för Sundsvalls kommun så förhatliga webb kamerorna som finns i hennes egen förhyrda lägenhet. Smart tänkt Sundsvalls kommun men tyvärr ack så olagligt.

När sonen Jan började förstå vad som pågick bakom hans och Marianas rygg så undersökte Jan vad som egentligen reglerade Sundsvalls kommuns vårdåtagande enligt den nya Patientlagen som trädde i kraft 2015 01 01.

Han kunde då konstatera att det krävdes både samråd och samtycke till den våldsamma överförskrivning som sjukvårdsansvariga inom Sundsvalls kommun med tvång tryckt i Mariana under ca 12 månader.

 

Hade då Sundsvalls kommun och de läkare som beredvilligt förskrivit alla dessa piller haft något samråd och samtycke med Mariana och sonen Jan innan denna kemiska tortyr påbörjades?

Svaret tror jag att du själv kan gissa, vem skulle acceptera att under 12 månader tvingas ta 6.000 st tabletter? Skulle du själv vilja ta 6.000 st starkt vanebildande kemiska preparat?

 

Tillbaka till ursprungsfrågan om varför ingen blir fälld för dessa brottsliga kränkningar, Olof Palme avskaffade på sin tid 1975 det sk tjänstmanna ansvaret vilket fått till följd att det idag inte finns något personligt ansvar att utkräva ibland Sundsvalls kommuns tjänstemän.

Vi goda medborgare blir hårt ansatta av rättsvårdande myndigheter om vi så bara cyklar utan hjälm, men kommunala tjänstemän går helt fria då de begår sina grova brott inom t.ex. vården och äldreomsorgen.

 

EU:s olika lagar, svensk grundlag, vanlig svensk lagstiftning och olika myndighetsförordningar är bara pappersprodukter så länge rättsväsendet med alla medel försöker skydda offentlighetens olika tjänstemän från det personliga ansvaret.

Denna form av korruption gör att bl.a. kommunala dödsänglar lugnt kan fortsätta med sina övergrepp mot våra stackars äldre och sjuka. Jag skäms över att vara svensk så länge detta kan få fortgå, det är så långt ifrån den dröm våra nu äldre hade om ett mänskligt samhälle där vi tillsammans värnar om individens rätt att av samhället få den hjälp som denne behöver på äldre dar.

 

Sista ordet är nog dessvärre inte sagt i Jans kamp för sin mammas olika rättigheter då det den senaste tiden verkar finnas en prestigeladdad kampvilja från Sundsvalls kommun att för 3:e och 4:e gången, på skattebetalarnas bekostnad, dra igång rättsprocesser för att kunna täppa till truten på en ”besvärlig” anhörig.

 

Tillåt mig tvivla på att Sundsvalls kommun inte heller denna gång röner någon större framgång, Jan har ju hittills vunnit över Sundsvalls kommun i två tidigare rättsprocesser så utgången torde nog vara given.

Det som får bli dagens lilla avslutande reflektion är frågan om vi medborgare är till för att vara Sundsvalls kommun till lags eller om det faktiskt är tvärtom, dvs Sundsvalls kommun är till för oss alla medborgare??

 

Fortsättning lär nog följa vad det lider och jag kommer återkommande att rapportera om utvecklingen.

 

Sprid mycket gärna vidare i dina nätverk om du värnar en demokratisk utveckling för dina nära och kära och alla äldre i Sverige

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Sweden

e-post voulf56@gmail.com

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

Ämne: Är det farligt för äldre att bo i Sundsvalls kommun??

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar