Är den dolda planen bakom Ebolahysterin att döda kontantväsendet?

08.11.2014 18:47
Förhoppningsvis är den positiva effekten av 2009/2010 års svininfluensahysteri att människor i dag är mentalt “vaccinerade” mot lögnerna runt Ebolahysterin.

 

I den utsträckning en epidemi av Ebola överhuvudtaget existerar, så verkar den ha startat på samma sätt somsvininfluensan – nämligen med att Röda Korset under täckmantel av att ge vaccinationer med avsikt smittade människor.

Detta är nämligen varför bl a FN anmäldes för att medvetet sprida vacciner kontanimerade med svininfluensa och vad vittnesmål från Västafrika säger.

Planen den här gången, med Ebolahysterin, behöver inte bara vara att förstöra människors hälsa, låta läkemedelsföretagen tjäna pengar genom i förväg patenterade “vaccinationer”(och förvandla planeten till en global polisstat).

Vad som skett i Sverige sedan svininfluensan är att regeringen tillskansat sig rätten att självt besluta om nationella vaccinationsprogram och att regeringen klassat Ebola i den högsta farlighetskategorin socialstyrelsen har: “samhällsfarlig sjukdom”.

 

Bara tre sjukdomar har denna höga klassifiering: smittkoppor, SARS och sedan några veckor Ebola.

Klassifieringen “samhällsfarlig” ger läkare bl a rätt att på stående fot försätta människor och byggnader i karantän.

Den ger också socialstyrelsen rätt att försätta hela stadsdelar, kommuner och regioner i karantän.

Det är lätt att se hur en de facto tvångsvaccinering av hela befolkningen kan genomföras genom att använda härskartekniken “karantän” – läkarna kommer bara tillåta in- eller utpassage till och från ett avspärrat område för de som vaccinerats.

Misstanken stärks av svensk Bonnierdominerad medias hatkampanj med den lösning mot Ebola som finns i Sverige liksom censur mot hur länder i Västafrika använder denna.

Men det finns mer..

Svaret på frågan hur Ebola skulle kunna användas som “problem” för att introducera “lösningen” att för gott utrota kontantväsendet, har redan givits av svensk Bonnierdominera media.

Det kommer åter att handla om “arbetsmiljö”.

 

 

 

I skuggan av Ebola

I skuggan av Ebola-hysterin tuffar nämligen det privatägda bankernas odemokratiska utfasning av kontanter på – en process som i det dolda stöds av Sveriges två största partier: Socialdemokraterna och Moderaterna.

 

Den metod privatbankerna hitills använt för att ta bort kontanterna var att göra frågan om kontanters tillgänglighet inte till den fråga om mänskliga rättigheter de är – utan till en arbetsmiljöfråga (rånrisk).

Obekräftade tips gör gällande att Swedbank under 2015 helt kommer att ta bort kontanterna och införa ännu mer integritetskränkande krav, som bl a fingeravtryckscanning.

Men hur skulle en bank kunna göra detta – utan att ett påstått gigantiskt “problem” först används för att kunna presentera en sådan här drakonisk “lösning”?

Läsare som ännu inte känner till den dolda maktens kanske mest använda härskar-teknik: Problem-Reaktion-Lösning – rekommenderas videon nedan..


Läsare som låtit sig skrämmas av finansoligarkernas lögner rörande bakterier och kontanter bör läsa vad professorn i klinisk mikrobiologi Agnes Wold berättar om musikern Björn Ulvaeus nonsens nedan..

Källa: https://blueshift.nu/ebola-utradera-kontanterna/