Anlagda bilbränder 1996-2014

07.10.2016 21:20
Posted in Kriminalstatistik - Sverige by Affe on oktober 4, 2015

 

https://affes.wordpress.com/

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skriver:

Eftersom flera brandobjekt kan förekomma vid en och samma brand är summan av antalet brandobjekt större än summan av antalet händelser.

bilbrander_sverige_96_14

Obs! Siffrorna för 1996 och 1997 kan vara av bristande kvalité när det gäller brandorsak meddelar MSB.

 

Ämne: Anlagda bilbränder 1996-2014

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar