Anlagda bilbränder 1996-2013 i Sverige och Stockholms län

07.10.2016 21:35

bilbrand

https://affes.wordpress.com/page/2/

Bilbränder anlagda med uppsåt. Personbilar samt övriga vägfordon. Statistiken kommer från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och visar bränder dit räddningstjänsten larmats. MSB skriver:

Eftersom flera brandobjekt kan förekomma vid en och samma brand är summan av antalet brandobjekt större än summan av antalet händelser.

Detta innebär att branden i bilden till höger räknas som en bilbrand i statistiken istället för tre.

bilbrander_sverige_96_13

bilbrander_stockholm_96_13

Obs! Siffrorna för 1996 och 1997 kan vara av bristande kvalité när det gäller brandorsak meddelar MSB.

 

Bilbränder 1996-2012

bilbrander_96_12

Tyvärr har inte statistiken för 2013 kommit än. Den kommer någon gång under första kvartalet 2014.

 

Ämne: Anlagda bilbränder 1996-2013 i Sverige och Stockholms län

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar