Angående vad som händer i världen och hur mycket som nämns i Bibeln om detta:

29.11.2014 19:51

Större delen av Sveriges nuvarande befolkning har aldrig läst Bibeln eller alls brytt sig om denna bok. Vi som är 70 år eller äldre och fortfarande lever hade i skolan ett ämne som hette kristendom. Oavsett om man var intresserad eller inte så fastnade väldigt mycket av den undervisningen. Under hela mitt liv

har jag varit intresserad av historia och samhällskunskap och följt vad som hänt både i Sverige och internationellt under flera årtionden. Betr mellanöstern och tillkomsten av den sionistiska staten Israel (som varmt omhuldas av s k kristna sionister) så har den inget stöd i Bibeln. Detta bekräftas också av många av mina judiska vänner som tror på Torah, deras heliga skrift som ungefär motsvarar vårt Gamla Testamentet. Israeliterna fick förvisso redan via Abraham generösa löften av Gud under förutsättning att de handlande enligt den överenskommelse som slutits dem emellan. Emellertid så bröt man flitigt under årens  lopp de avtal som ingåtts, med bl a deportationen till Babylon som resultat.

 

Den Torah-trogna grupp av judar som har respekt för sin bok men inte har trott att gestalten Jesus var den profeterade räddaren av Israel utan fortfarande väntar på Messias enligt de gamla profeterna har en nätsida www.nkusa.org  där de tydligt förklarar att staten Israel är tillkommen med svek och våld och därmed inte har medfört

något gott för judarna. Läs NK:s definition av sionismen här: www.nkusaorg/about/whatzionism.cfm. Sionisterna, som skapat den moderna staten Israel, har ingenting med den judiska religionen att göra, utan sionismen är ateistisk, etnocentrisk och har visat otaliga prov på en sorts rasism som inte är ett dugg bättre än andra variationer av rasism.

Den bifogade länken som jag hittat (här nedan) ger en kronologisk beskrivning av de mera flagranta avtalsbrotten som israeliterna begick redan mycket tidigt.

 

Bibeln talar ofta om "i kommande tider", alltså långt bortom den tidshorisont då Nya Testamentet skrevs, vilket möjligen skulle kunna handla om de tider i vilka vi lever. En sak som nämns i Bibeln är bl a det globala påbudet om märkning av varje människa, varvid ingen som saknar denna märkning ska få köpa eller sälja - i princip ett totalt utanförskap från ett sådant samhälle. Vi ser/hör nu ofta om nya metoder för att betala, och olika befolkningsgrupper i andra länder har redan försetts med ett mikrochip innehållande personliga identitetsuppgifter plus en mängd annan personlig information.

 

Sionisterna använder trots sin ateism argumentet att de har återtagit "löfteslandet" och ljuger dessutom friskt om att "ett folk utan land har intagit ett land utan folk". Staten Israel är alltså en ockupation av ett landområde vid östra Medelhavet och har tillkommit genom en lång rad intriger och manipulationer av andra stater, bl a England genom att ministern Albert Balfour utan korrekt hantering i parlamentet gjorde den s k Balfourdeklarationen som gav sionisterna

ett löfte om ett område i Palestina som tack för hjälp med finansiering av första världskriget. De nuvarande sionistiska ledarna arbetar fortfarande med den s k Kivunim-planen - en öppet erkänd ide om att skapa ett Stor-Israel mellan Nilen och Eufrat. Israels flagga var tidigare ställd på högkant och var sionisternas

baner där de blå ränderna symboliserar de nämnda floderna med sionisternas sexuddiga symbol, davidsstjärnan, däremellan. Den judiske hedermannnen

Alfred Lilienthal har i sina artiklar beskrivit hur den interimistiska regeringen snabbt klubbade igenom flaggbeslutet medan man höll på att forma den nya statsbildningen. Hans artikel hade titeln "Israels flag is not mine"

 

Det återstår ännu många dramatiska skeenden i globalisternas kamp om makten i världen, så det gäller att hänga med i svängarna.

 

Kolla alltså gärna länkens beskrivning av avtalsbrotten som alls inte är orimliga som orsak till vår tids situation.

https://www.eaec.org/sermons/2014/RLJ-1472.pdf

…………………

INTRESSANT !!

https://www.brasschecktv.com/videos/spin-1/the-real-wikileaks-film-.html

Har ni sett denna?? En film om Wikileaks, ca 50 min lång, som SVT verkar ha gjort men som nu marknadsförs över världen via visselblåsarorganisationen brasschecktv.com. Jag har inte sett den i svensk TV. I vart fall kan den vara en hygglig information om iden bakom att avslöja olika staters fulspel bakom kulisserna som alltför ofta aldrig berörs av de starkt kontrollerade officiella mediakanalerna vilka numera i allmänhet fungerar som "husbondens Röst" åt den maktkonstellation som för tillfället regerar.

………………………

Kan det vara så här djävligt?? Bibeln säger ju t ex så här angående "i de yttersta tiderna": -ingenting skall hädanefter vara dem omöjligt....

https://www.brasschecktv.com/videos/military-industrial-complex-1/skynet-could-be-real.html

M v h

JOG