Anders Jallais artiklar

27.12.2016 00:16

Anders Jallais artiklar

Stark koppling mellan Stay behind och Palmemordet

Den Nato-ledda Stay Behind-organisationen fanns i samtliga Europas västländer, även i Sverige. Olof Palme hotade organisationens verksamhet på 80-talet och utmanade strategiskt maktbalansen i Europa med sin linje om kärnvapenfri zon i Norden. (27 Jan, 2013)

Underrättelsetjänsten misstänkte Palme för landsförräderi

Olof Palme visste att Sovjet såg Sverige som en USA-allierad och att atombombshotet mot svenska städer och hamnar var mycket stort. Därför förde han en politik som uppfattades som Sovjetvänlig och som direkt stred mot USA:s intressen och han kom alltmer att uppfattas som ett hot mot Sveriges tillhörighet i den västliga kretsen. (26 Apr, 2011)

Bevisen för att det fanns en amerikan med på DC-3:an

Orsaken till den svenska mörkläggningen av den nedskjutna DC-3:an är att det fanns amerikansk personal ombord. Det skriver Anders Jallai som ledde den expedition som hittade DC-3:an 2003. (11 Feb, 2011)

Socialdemokraterna ville ha hjälp av CIA för att vinna valet

I klarspråk betyder Wikileaks uppgifter att Mona Sahlin och Urban Ahlin ville att CIA skulle hjälpa Socialdemokraterna att vinna riksdagsvalet 2010. Utan överdrift skulle Urban Ahlins agerande kunna klassificeras som den lägsta graden av spioneri. (2 Dec, 2010)

Underrättelsetjänst har sannolikt gillrat en sexfälla för Assange

När Julian Assange beslutade publicera de hemliga Afghanistan-dokumenten korsade han en osynlig men nog så tydlig gräns och blev en verklig fara för rikets säkerhet och i det här fallet samtliga i Afghanistan verkande länders säkerhet. Även Sveriges. Han publicerade dokument som är operativa och hamnade på så sätt i den röda zonen; säkerhetsrisker. Assange kanske ska vara glad att han ”bara” utsatts för en sexfälla. (21 Aug, 2010)

Ryska spionringar finns med all säkerhet även i Sverige

Under kalla kriget var Sverige en viktig plats för sovjetiskt spionage och även det nya Ryssland satsar resurser på att infiltrera och påverka opinionen. Den typ av omfattande spionringar som nu avslöjats i USA finns även i Sverige. (29 Jun, 2010)

ÖB har rätt i att Sverige lyckades sänka sovjetiska ubåtar

Enligt mina källor lyckades svenska försvaret skada eller sänka sovjetiska ubåtar vid ett flertal tillfällen. Dessutom har en sovjetisk dykare skjutits av svensk soldat i Stockholms norra skärgård. (21 Jun, 2010)

Anders Jallai är sedan några år svensk författare som i sina romaner redovisar hur underrättelsetjänstvärlden fungerar. Mycket av innehållet i hans böcker: ”Spionen på FRA”, ”Landsförrädaren”, ”Natoagenten” och ”Bilderbergmötetär” är konkreta fakta inbäddat i romanform. Hans böcker finns på Jallai.se