Amerikansk miljardär varnar för revolution

27.09.2014 19:36

Den amerikanske finansmannen Nick Hanauer är en av världens första dotcom-miljardärer och skapade sig en förmögenhet med tidiga investeringar i bland annat nätbokhandeln Amazon. Idag tror han att en revolution står för dörren i USA, till följd av de särrättigheter och förmåner som USA:s finansiella maktelit åtnjuter.

 

Det är i ett öppet brev till andra miljardärer som Nick Hanauer berättar vad han, med starkt track-record av att kunna bedöma framtiden korrekt, ser framför sig i USA den kommande tiden.

 

– Jag ser högafflar, konstaterar Hanauer.

 

Enligt honom har USA förvandlats till en plutokrati, där den som har pengar åtnjuter fler fördelar än i något annat samhälle i historien.

 

– Samtidigt som människor som du och jag har det bättre än någonsin, bättre än några andra plutokrater i historien, så ligger resten av landet – 99,99 procent av befolkningen – långt efter.

 

Problemet är enligt Nick Hanauer att tillgångarna i USA nu är så koncentrerade till ett fåtal finansiella ägarfamiljer att håller på att ta död på medelklassen. En välmående medelklass som kan konsumera för sina egna tillgångar, och inte enbart för konsumentkrediter, behövs enligt Hanauer för att USA:s marknadsekonomi ska fungera långsiktigt.

 

– Vårt land håller snabbt på att bli mindre av ett marknadsekonomiskt samhälle och mer av ett feodalsamhälle. Om inte vår politik förändras dramatiskt så kommer medelklassen att försvinna, och vi är tillbaka till 1700-talets Frankrike, innan revolutionen.

Enligt Hanauer kan inget samhälle i längden klara en situation där tillgångarna är så ojämlikt fördelade som i USA.

 

– Det finns inte ett enda exempel i historien där rikedomarna har koncentrerats såhär, där högafflarna inte kommit fram. För att vidmakthålla ett så ojämlikt samhälle behövs en polisstat, annars kommer folk att resa sig. Det finns inga exempel på motsatsen. Inte ett enda, säger han.

 

Hanauer förespråkar höjda minimilöner och sänkta skatter, för att småföretag ska få råd att anställa och för att den fattiga delen av befolkningen inte längre ska behöva leva på bidrag.

 

– Alternativet är att vi lutar oss tillbaka och inte gör någonting, förutom att njuta av våra bilar och båtar. Och väntar på högafflarna.

 

Källa: https://www.friatider.se/amerikansk-miljard-r-varnar-f-r-revolution