Sensationella uppgifter framkom nyligen under en intervju som det arabiska TV-bolaget Al Jazeera gjorde med den pensionerade generallöjtnanten Michael Flynn, tidigare chef för den amerikanska militära underrättelsetjänsten Defense Intelligence Agency (DIA). Flynn var chef för DIA under perioden 24 juli 2012 till 2 augusti 2014.

Under intervjun bekräftade Flynn att Washington övervakade och kände till jihadistgruppernas framväxt inom oppositionen i Syrien.

En förutsägelse som slår in

I en tidigare hemligstämplad DIA-rapport som presenterades för den amerikanska regeringen i augusti 2012 står det att ”salafister [sunniextremister], det Muslimska brödraskapet, och AQI [al-Qaida i Irak] är de viktigaste krafterna bakom upproret i Syrien”. Där framkommer också att ”upproret stöds av västvärlden, Gulfstaterna och Turkiet”.

Underrättelserapporten från DIA analyserar läget i Syrien sommaren 2012 och förutspår att ”om situationen inte löser sig, finns möjligheten att ett utropat eller ej utropat salafistiskt furstendöme [emirat] upprättas i östra Syrien … och det är precis vad de som stödjer oppositionen vill, i syfte att isolera den syriska regimen.”

DIA-rapporten varnar för ”ödesdigra konsekvenser” som en följd av det tänkta scenariot, eftersom det skulle göra det möj­ligt för sunniextremisterna att återfå den tidigare så starka ställning de haft i Irak samt ge dem en plattform för att kunna ena de jihadistiska sunnistyrkorna i Irak och Syrien. Dessutom skulle det kunna leda till att man lyckas mobilisera sunniter i arabvärlden mot alla andra muslimska minoriteter, vilka salafisterna ser som avfällingar.

Helt korrekt förutspår rapporten att ”ISI (den islamiska staten i Irak) [vilken sedermera blev IS], genom att förena sig med andra terroristorganisationer i Irak och Syrien, också skulle kunna utropa en islamisk stat [kalifat] som kommer att utgöra ett allvarligt hot mot möjligheten att hålla Irak enat och skydda dess territorium”.

DEFENSE INTELLIGENCE AGENCY

Defense Intelligence Agency (DIA) ansvarar för att samordna de amerikanska militära underrättelsetjänsterna. Strukturellt opererar de olika försvarsgrenarnas underrättelsetjänster fristående från DIA och varandra. DIA:s uppdrag är att förse den amerikanska politiska och militära ledningen med underrättelserapporter. Ofta ingår information från DIA i den amerikanska presidentens topphemliga dagsrapporter.

DIA verkar över hela världen och har närvaro vid USA:s samtliga ambassader. Av de uppskattningsvis över 17 000 anställda är cirka två tredjedelar civila, vilket är unikt för en militär underrättelsetjänst.

Organisationen växte kraftigt efter terrorattackerna den 11 september 2001. De som rekryteras undergår omfattande bakgrundskontroller, intervjuer och psykologiska test. De anställda måste också genomgå lögndetektortest både innan och under sin anställning. Efter 2001 sägs DIA göra fler än 5 000 tester av sin personal varje år. En kraftig ökning från de drygt 1 000 tester per år som gjordes fram till dess.

DIA har varit inblandade i flera skandaler och har anklagats för att ligga bakom olika former av tortyr som använts mot rättslösa fångar, bland annat i det ökända fånglägret Guantanamo. I en rapport till den amerikanska senaten 2008 framkom det att man speciellt fokuserade på smärtsamma tekniker.

När FBI besökte Guantanamo för att förhöra fångar uppdagades det att DIA hade tvingat fångarna att inlindade i israeliska flaggor titta på bögporr, lyssna på extremmusik och utsättas för stroboskopljus under långa perioder. Det framkom även att DIA-agenterna sagt till fångarna att de var från FBI. Medan den civila underrättelsetjänsten CIA:s hemliga fängelser uppmärksammats i media och som en konsekvens tvingades stänga, så tros DIA fortfarande driva sådana med hemliga tillstånd från Washington.

Budgeten är liksom det mesta annat som berör DIA hemlig, men visselblåsaren Edward Snowden uppgav 2013 att den var 4,4 miljarder dollar per år. Det motsvarar över 38 miljarder svenska kronor, vilket ungefär är hela svenska försvarets årsbudget.

CHRISTER ERICSSON

christer.ericsson@nyatider.nu
 

Källa: https://www.nyatider.nu/amerikansk-fd-underrattelsechef-is-framvaxt-ett-avsiktligt-beslut/