7 pusselbitar

20.11.2015 16:23
 

 

Nedan återfinns ett antal pusselbitar läsaren utmanas att försöka placera ihop på sådant sätt att läget klarnar.

 

 1. Frankrike inför undantagstillstånd. Skälet som anges är attackerna fredagen den 13:e november 2015.
 2. Den 30:e november 2015, 17 dagar senare, hålls FN-klimatmötet COP21 i Paris.

  Mötets dolda agenda är att via skapandet av en global klimatdomstol börja bygga en världsregering.

  På grund av undantagstillståndet blir det svårare för människor som inte tror påklimatlögnen och inte vill leva i en global polisstat att göra sina röster hörda.

 3. Klimat- och miljöminister Åsa Romsom blir påhoppad för att hon i samma tweet nämner attackerna i Paris (pusselbit 1) som COP21 mötet (pusselbit 2).

  Hennes belackare menar att det är oetiskt att reflektera över hur attackerna skulle kunna tänkas påverka säkerhetssituationen runt COP21.

  Vad var Romsoms egentliga faux pas?

  Att hon i samma tanke kopplade ihop undantagstillståndet och COP21?

 4. Ryssland har gått om USA i militärteknologi och har tagit kommandot i Mellanöstern.
 5. Med attackerna som ursäkt försöker Frankrike ta tillbaka Väst initiativ över händelseutvecklingen i Mellanöstern. Det sker när presidenten Holland förklarar krig mot de påstådda huvudmännen (ISIS) och börjar bomba.
 6. Attackerna i Paris genomfördes på det symboliskt mättade fredagen den 13:e i månad nummer 11 (november), i samband med en nymåne.
 7. Planetens dolda härskare är svartmagiker som regelbundet iscensätter människooffer med ritualistiska övertoner för syftet att sprida rädsla och skräck hos allmänheten.

Källa: https://blueshift.nu/7-pusselbitar/

Ämne: 7 pusselbitar

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar