600 000 pensionärer går miste om skattelättnaden

10.07.2015 22:37

Stefan Löfven och Magdalena Andersson meddelar på DN Debatt att regeringen i höstbudgeten kommer att ta ett första steg mot att avskaffa den så kallade pensionärsskatten. Gott så. Sverige behöver ett rättvist skattesystem, där löntagare och pensionärer beskattas mer likvärdigt. Det ska löna sig att arbeta, men det ska även löna sig att ha arbetat.

Tyvärr är deras påstående om att de redan i fjolårets budgetproposition ville sänka skatten för alla pensionärer en sanning med modifikation. Den nedröstade budgeten innehöll visserligen samma förslag som nu aviseras, men då som nu endast för dem med de allra lägsta pensionsinkomsterna.

För dem med en pension på över 20 000 kronor uteblir skattelättnaden helt. Samtidigt vill regeringen återinföra den särskilda löneskatten för personer över 65 år som fortsätter att arbeta, förändra brytpunkten för statlig inkomstskatt och fasa ut jobbskatteavdraget vid högre inkomster. Den totala effekten blir att 600 000 av landets 1,9 miljoner pensionärer helt går miste om skattelättnaden. För 125 000 väntar till och med högre skatt.

Magdalena Andersson och Stefan Löfven skriver också att fler behöver arbeta längre upp i åldrarna för att Sverige ska kunna öka antalet arbetade timmar och nå EU:s lägsta arbetslöshet men att detta nås bäst genom fokus på hälsa och flexibilitet i arbetslivet. Även detta är en sanning med modifikation. Tvärtom talar mycket för att regeringens förslag om att återinföra den särskilda löneskatten för personer över 65 år, som väntas dyka upp i kommande höstbudget, med nästan kirurgisk träffsäkerhet kommer att motverka ökad sysselsättningsgrad.

Den särskilda löneskatten för arbetande seniorer avskaffades år 2007 av den dåvarande Alliansregeringen. Därmed reducerades arbetsgivaravgifterna med 16 procentenheter och samtidigt infördes förhöjda jobbskatteavdrag. Att åtgärderna har haft betydelse har bekräftats av bland annat Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU). Samtidigt ifrågasattes dock reformen på grund av dess kostnader.

Men med officiell statistik om arbetsmarknadens utveckling från samtliga EU-länder samt Schweiz, Island och Norge har Skattebetalarna visat att den långsiktigt positiva effekten av skattelättnaderna för personer över 65 år har varit mer omfattande än vad som tidigare varit känt. Sedan det förhöjda jobbskatteavdraget infördes och den särskilda löneskatten för äldre avskaffades år 2007, har Sverige fått Europas snabbast växande sysselsättningsgrad i åldersintervallet 65-74. Den ofrånkomliga frågan är då varför Magdalena Andersson och Stefan Löfven vill bryta denna positiva trend genom att höja skatteuttaget för arbetande seniorer i ett läge då Sverige behöver uppmuntra varenda en av dem som är villiga att jobba längre?

Att sänka skatten för Sveriges pensionärer är positivt. Men att som Socialdemokraterna sänka skatten för äldre med ena handen och samtidigt höja den med andra handen är både märkligt, vilseledande och sannerligen ingen god affär för svenska seniorer. Detta borde Magdalena Andersson och Stefan Löfven vara ärliga med.

Joacim Olsson, vd Skattebetalarnas förening

 

Läs repliken på DN Debatt här 

Läs mer om hur pensionärerna påverkas av regeringens budgetproposition i vår PM "Var tredje pensionär går miste om lägre skatt", här

Källa: https://www.skattebetalarna.se/nyheter/600-000-pensionarer-gar-miste-om-skattelattnaden

Ämne: 600 000 pensionärer går miste om skattelättnaden

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar