60 miljoner USD anspråk mot regeringen i Sverige för underlåtenhet att svara på medborgarnas begäran om upplysningar om chemtrails

10.04.2014 02:31
chemtrail-hell
Dela

Den 1 april 2014 fick avgifter in mot den svenska regeringen och tre av dess organ till landets Chan domstolen för omfattande och systematiska kränkningar av den mycket förebådade "allmän princip" ("offentlighetsprincipen" liknar FOI).Kränkningarna skedde när regeringen inte svarat på över 4.000 medborgare begäran om information om den allestädes närvarande sprutning av aerosoler över hela landet från flygplan (aka "chemtrailing") som har pågått i flera år.

 

Regeringen | Försvarsmakten | Naturvårdsverket | Svensk Meteorologiska och Hydrologiska Institut

 

Sveriges "dirty halvdussin": Statsminister Fredrik Reinfeldt, försvarsminister Karin Enström, miljöminister Lena Ek, Naturvårdsverket generaldirektör Maria Ågren, överbefälhavare Sverker Göransson och generaldirektör för den svenska meteorologiska och hydrologiska institut Lena Häll Eriksson.

Med tanke på den omfattning och systematiska karaktär av brott, liksom antalet offer (över 1034 som den 1 april 2014), har skadestånd på 100.000 kronor (ca 15.000 USD) per exempel hävdats. Eftersom antalet kända fall av underlåtenhet att upprätthålla "allmän princip" är över 4000, kan den svenska regeringen ta itu med en halv miljard kronor (ca 60 miljoner USD) i totala fordringar.

 2014-04-01JK 
Box 2308 
103 18 STOCKHOLM

ARKIVERING AV KOSTNADER MED KRAV MOT REGERINGEN (MILJÖMINISTERIET), Försvarsmakten, Naturvårdsverket och DEN SVENSKA SMHI för brott mot IA "allmän princip"

Från den 11 februari 2014 - det vill säga sju veckor eller 49 dagar sedan - regeringen (miljöministeriet), Försvarsmakten, Naturvårdsverket och den svenska meteorologiska och hydrologiska institut och andra myndigheter har kontaktats med en efterfrågan efter svar och handlingsplaner som rör hot mot människors hälsa och hela ekosystemet som orsakas av aerosol besprutning av himlen över Sverige som inträffar dagligen.

Den enda officiella organ som handlat i enlighet med den "allmänna principen" och faktiskt svarade på förfrågan var Sveriges Luftfartsstyrelsen.

Vi har därför nu lämna in åtalet mot regeringen, Försvarsmakten, Naturvårdsverket och Svenska Meteorologiska och Hydrologiska Institut för brott mot "allmän princip".

Avgifterna inkluderar en fordran för varje myndighet för 100.000 kronor för varje person, det vill säga totalt 400 000 för undertecknad.

Den pågående aerosol besprutning över Sverige kan knappast ske utan regeringens medgivande och kunskap om ovan nämnda myndigheter och vi förbehåller oss rätten att ytterligare skadeståndstalan mot dessa, såväl som andra hittills oidentifierade enheter, när omfattningen och coverup av besprutningen har bekräftats .

Med vänliga hälsningar,

Bilagor:

1 Begäran om information från regeringen (miljöministeriet), Försvarsmakten, Naturvårdsverket, Svenska meteorologiska och hydrologiska institut, och Sveriges Luftfartsstyrelsen.https://raddasverige.nu/?page_id=258

Den ursprungliga ansökan (2014/02/11):

Kära vald tjänsteman, tjänsteman, Den moderna samhällsfråga som kanske bäst personifierar den danske författaren HC Andersens saga "Kejsarens nya kläder" är det förbluffande massiva aerosol besprutning program myndigheter och förtroendevalda i Sverige tysthet låta att fortsätta att hända och som media vägrar helt enkelt att röra.

Med tanke på de många larmrapporter om vilka kemikalier de aerosoler är faktiskt består av, samt de skadliga effekter de har på människor och ekosystem är det nu dags för ett omedelbart stopp för sprutning, följt av en allmän och intellektuellt ärlig diskussion där alla fakta presenteras för allmänheten.

Ditt svar, bland annat ett förslag till åtgärder-planen väntas inom tre veckor.

Vänligen svara avsändaren CC aerosol@raddasverige.nu.

Hemsidan för detta upprop:

https://raddasverige.nu/?page_id=258

Med vänliga hälsningar,

Källa: https://www.geoengineeringwatch.org/60-million-usd-claim-against-government-of-sweden-for-failure-to-respond-to-citizens-request-for-information-on-chemtrails/