60 000 i månaden – för lägenhet till flykting

02.10.2015 15:41

 

En enkel lägenhet för 60 000 kronor per månad. Så mycket tar Wallenbergägda Aleris betalt av kommunen för att inhysa en flykting. Det är inte rimligt, enligt en enhetschef på kommunen.

 

Kommunerna är just nu desperata för att hitta boenden till ensamkommande flyktingbarn. Så desperata att de tvingas placera barnen på boenden som kostar långt över kommunens budget. Det kan flera aktörer dra nytta av.

 

En av de stora på området för ensamkommande flyktingbarn är Aleris, som ägs av Wallenbergsfärens maktbolag Investor INVE B +1,01%.
 

SvD Näringsliv har tagit del av prislistan för Göteborgsområdet.

 

Priset per dygn är hisnande. För att Aleris ska inhysa en flykting i en av vårdkoncernens lägenheter i Mölndal fakturerar Wallenbergsfären kommunen 2 020 kronor per dygn, eller 60 600 kronor per månad.


 

 • Det är inte riktigt rimligt att det kostar 60 000 om hyran på lägenheten är 5 000. Vad är det som kostar så mycket kan man undra, säger Veronica Tindvall, enhetschef på enheten ensamkommande unga i Göteborgs kommun.

 •  

 • Hon jämför med kommunens dygnet-runt-boenden i Göteborg, så kallade hvb-hem, hem för vård eller boende. Det kostar 1 900 per dygn och plats. Då ingår personal dygnet runt.

 •  

 • Det blir runt 57 000 i månaden. Men då har vi full bemanning både natt och dag, så jag tänker att en utslussningslägenhet borde kosta hälften av det, någonstans där.

 •  

Veronica Tindvall förklarar att en utslussningslägenhet används när ungdomarna är så mogna att personal bara behövs utifrån behov, och inte längre dygnet runt.

 

 

Isabel Andersson är verksamhetschef för Aleris boenden för ensamkommande flyktingbarn. Hon tycker däremot att priset är rimligt.

Alla omkostnader ingår, som boende, mat, kläder, fritid, att hitta en eventuell praktikplats för den som inte går i skolan samt coachens arbetstid med den unge. Inklusive telefonberedskap dygnet runt, förklarar hon.

Men hur ofta tjänsterna som ingår används beror helt på vilka behov den boende har. Vissa får stöd oftare än andra.

Hon motiverar kostnaden med att även fritidsaktiviteter för ökad delaktighet och integration ingår.

 

Isabel Andersson betonar att priset på 2 020 kronor per dygn i utslussningslägenhet inte är det normala. I vanliga fall, enligt Andersson, är priset 1 490 kronor per dygn i utslussningslägenhet. Det vill säga 45 000 kronor i månaden.

 

 Det är en sjuk marknad. Den är överlämnad till stora bolag, utan konkurrenssituation.

 • Det kan vara alltifrån varje dag till en dag i veckan. Det är svårt att säga 

 • generellt. Det beror på den enskilde ungdomens vårdbehov.

 • När det gäller lönsamheten för den här typen av utslussningslägenheter är det locket på från Aleris.

   

  Vad har ni för vinstmarginal på den här affären?

  • Men det är då du missar att det beror på vilket uppdrag vi har i öppenvården. Vi vill inte att det här ska vara en ren boendelösning. När genomförandeplanen är klar så är vi ska vara en ren boendelösning. När genomförandeplanen är klar så är vi klara, säger Isabel Andersson, som trots flera försök inte vill svara på frågan.

    

   • Det är en sjuk marknad. Den är överlämnad till stora bolag, utan konkurrenssituation. Det är de stora aktörerna som tar hand om hela

       

Bert Karlsson.

 • Bert Karlsson, vd för asylboendejätten Jokarjo, har sin åsikt klar om Aleris prissättning. 

  • marknaden, de är kartellbildande. Se bara på fastighetsbolagen. Jag förstår inte att det inte åker dit på ocker, säger han.

   • Det känns viktigt att lyfta fram de universella principer och värderingar som lagt grunden för det samhälle vi har kommit att ta för givet i det öppna välfärdslandet Sverige.

 
   • Aleris: 60 600 kr/månad (2 020 kr/dygn)

   • Positivum: 53 700 kr/månad (1 790 kr/dygn)

   • Individia: 68 850 kr/månad (2 295 kr/dygn)

Utslussningslägenheter

Ett ensamkommande barn får bo kvar på hvb-hem ända fram till 21 års ålder, men det är inte den vanliga vägen att gå. När en ungdom fyller 18 får denne hitta ett eget boende. Det är här utslussningslägenheterna kommer in i bilden.

För att underlätta övergången till att stå på egna ben kan kommunen stå för boendet i en utslussningslägenhet, även kallad träningslägenhet.


 

Lägenheten blir ungdomes första egna bostad efter boende på till exempel ett hvb-hem, där denne får träna på att hantera sin egen ekonomi och att laga egen mat. Boendet i Aleris regi kan ske i kombination med öppenvård och den boende får en coach som ska underlätta för personen att komma ut i samhället.

 

Källa: https://www.svd.se/lagenhet-till-flykting--for-60-000-i-manaden/om/den-lonsamma-asylmarknaden

 

 

Ämne: 60 000 i månaden – för lägenhet till flykting

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar