18 av 20 av världens största läkemedelsföretag involverade i brottslighet

22.11.2014 20:34

Access to medicine index 2014DEBATT. Under normala omständigheter skulle företag involverade i organiserad brottslighet uteslutas som samarbetspartners för myndigheter och regeringar i världen. Bolagen skulle få näringsförbud, men det finns en industri som undantas från dessa konsekvenser och det är den mäktiga läkemedelsindustrin som påverkar folkhälsan för hela populationer och gör sina intäkter direkt från statskassorna.

Enligt rapporten ”Access to Medicine Index 2014″ som kom ut i november har 18 av de 20 största läkemedelsbolagen i världen under 2013 och 2014 varit inblandade i korruption.

Commitment to ethical behaviour does not correlate with performance. All have codes of conduct governing bribery and corruption, but 18 were the subject of settlements or fines for corrupt behaviour, unethical marketing or breaches of competition law.

Medical industrial komplex ranking2 2014

De företag som särskilt omnämns som förlorare ”biggest fallers” är samma företag som NewsVoice uppmärksammat som inblandade i korruption och åtal dvs GSK, Sanofi, Johnson & Johnson och Eli Lilly. Dessa företag har valt att inte vara speciellt transparenta för revision, men det har inte hjälp eftersom de ändå dragit på sig åtal, domar och skadeståndskrav.

Rapporten omnämner GSK (GlaxoSmithKline) som särskilt kriminellt och bolaget har senast anklagats för korruption i bla Kina där mottagandet av mutor kan vara förenat med dödsstraff för läkare och tjänstemän som accepterat dessa. De enda två företag som åren 2013-2014 inte varit föremål för korruptionsutredningar var Gilead och AbbVie.

Läs mer: https://newsvoice.se/2014/11/22/studie-18-av-20-av-varldens-storsta-lakemedelsforetag-involverade-i-brottslighet/
Thorbjörn Sassersson